< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1700 - 1749

25e cyclus DE AYINDI

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1713 • 0415    IN DE BAN VAN DE ABRUSE


De Terranen weten sinds kort dat het universum bestaat uit twee zijden die van elkaar zijn gescheiden en toch bij elkaar horen Om dit aspect van de structuur van het universum te verduidelijken wordt wel het beeld van een Möbius-band gebruikt 'Onze kant, de pluskant, wordt het parresum genoemd, de 'andere' kant het arresum.

De mensen aan boord van de ODIN waren de eerste slachtoffers van de funeste invloed van het arresum; met uitzondering van de personen met een cellenactiveerder, stierven ze allemaal op Thyssan. Ook worden de galaxers getuigen van het al miljoenen jaren durende conflict tussen de Ayindi's en een geheimzinnige macht die Abruse wordt genoemd. Tijdens een grote ruimteslag wordt de BASIS in deze strijd betrokken.

Intussen gebeuren vreemde dingen in de Melkweg: verontrustende objecten materialiseren boven Mars. Waar ze landen, vormen zich kristalvlaktes met een dodelijke werking, mensen sterven. Ook duikt opeens een man op die meer dan duizend jaar dood had moeten zijn: Timmersson Gender. Begin 1217 NGT spitst de situatie zich toe - de Rode Planeet ontwikkelt zich tot een kristalwereld waar geen enkele vorm van leven kan bestaan.

Van deze ontwikkelingen zijn de galaxers aan boord van de BASIS niet op de hoogte. De dragers van een cellenactiveerder krijgen van de Ayindi's speciale roggenschepen waarmee ze weerstand kunnen bieden aan de Abruse. Op zoek naar de cyberkloon Voltago, dringen de galaxers door in de dodelijke zone en ze komen in de ban van de Abruse ...


Mila en Nadja Vandemar hebben het voor elkaar: met een gezamenlijke actie is het hun gelukt, de CADRION en haar bemanning behouden terug te brengen.

Perry Rhodan weet nu één ding zeker: voor verdere ondernemingen moeten andere mensen de bemanningen van de drie roggenschepen versterken. Mensen van de BASIS moeten zich ook naar de minkant van het universum verplaatsen.


Oorspronkelijke titel: In Bann der Abruse

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaOndertitel: de onsterfelijken in de dode zone – en de actie van de Vandemar-tweeling.


Locatie en tijdsruimte: het arresum – 1217 NGT (4804 na Chr.)


Hoofdpersonen: Mila en Nadja Vandemar - De spiegelgeborenen in de ban van een akelige bedreiging. Perry Rhodan - De Terraan krijgt zijn eigen rogschip. Alaska Saedelaere - De voormalige maskerdrager drijft de Vandemar-tweeling op. Reginald Bull - Een Terraan met oriëntatiemoeilijkheden. Gucky - De muisbever droomt van worteltjes.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende