Daffish-stelsel, Aariam-stelsel – 1217 NGT (4804 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1700 - 1749


25e cyclus:

DE AYINDI


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1707 • 0409    AANVAL VAN DE ABRUSE


Hoofdpersonen: Perry Rhodan, Hermes Exigari, Moira, Myles Kantor, Streep.


Na de verplaatsing van de Donkere planeet Charon weten de Terranen dat het universum uit twee helften bestaat die volstrekt van elkaar zijn gescheiden maar toch bij elkaar horen Om de structuur van het universum aanschouwelijk te maken gebruikte de soldate Moira het model van de Möbius-band.

'Onze' kant van het universum wordt het parresum genoemd, de 'andere' kant het arresum. Waar aan 'onze' kant - door Perry Rhodan als pluskant gedefinieerd - lege kosmische ruimtes bestaan treft men aan de andere kant juist grote concentraties van galaxies aan -en andersom. De twee kanten onderscheiden zich bovendien doordat ze ten opzichte van elkaar met een negatieve strangeness zijn 'geladen'.

Na deze revolutionaire ontdekking is er iets rampzaligs gebeurd: de complete bemanning van de ODIN stierf minder dan vijftig dagen na de noodlanding van hun schip op de kristalplaneet Thyssan aan een onbekende invloed van het arresum. Alleen de activeerderdragers bleven in leven.

En het is niet alleen deze onbekende invloed die de andere zijde zo gevaarlijk maakt - in het arresum woedt al eeuwenlang een vreselijke oorlog: Moira's volk, de Ayindi's, verzet zich wanhopig tegen de aanvallen van de Abruse, een voor de Terranen nog totaal ondoorgrondelijke macht. Deze griezelige vijand start nu de aanval van de ABRUSE ...


Het lukte de BASIS de Ayindi's in een beslissend uur bij te staan en daarmee Moira's volk te redden. Nu zijn de galaxers eindelijk voor enige tijd veilig.


In de volgende aflevering van Perry Rhodan verlaten we het actieterrein bij de grote leemte en verplaatsen we ons naar de Melkweg. Daar kondigen zich gebeurtenissen aan, waarvan niemand momenteel de draagwijdte kan overzien.


Oorspronkelijke titel: Attacke der Abruse

Auteur: Robert Feldhoff

Cover ©: J. Bruck

Nederlandse vertaling: H. Bakuk