< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1700 - 1749

25e cyclus DE AYINDI

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1707 • 0409    AANVAL VAN DE ABRUSE


Na de verplaatsing van de Donkere planeet Charon weten de Terranen dat het universum uit twee helften bestaat die volstrekt van elkaar zijn gescheiden maar toch bij elkaar horen Om de structuur van het universum aanschouwelijk te maken gebruikte de soldate Moira het model van de Möbius-band.

'Onze' kant van het universum wordt het parresum genoemd, de 'andere' kant het arresum. Waar aan 'onze' kant - door Perry Rhodan als pluskant gedefinieerd - lege kosmische ruimtes bestaan treft men aan de andere kant juist grote concentraties van galaxies aan -en andersom. De twee kanten onderscheiden zich bovendien doordat ze ten opzichte van elkaar met een negatieve strangeness zijn 'geladen'.

Na deze revolutionaire ontdekking is er iets rampzaligs gebeurd: de complete bemanning van de ODIN stierf minder dan vijftig dagen na de noodlanding van hun schip op de kristalplaneet Thyssan aan een onbekende invloed van het arresum. Alleen de activeerderdragers bleven in leven.

En het is niet alleen deze onbekende invloed die de andere zijde zo gevaarlijk maakt - in het arresum woedt al eeuwenlang een vreselijke oorlog: Moira's volk, de Ayindi's, verzet zich wanhopig tegen de aanvallen van de Abruse, een voor de Terranen nog totaal ondoorgrondelijke macht. Deze griezelige vijand start nu de aanval van de Abruse ...


Het lukte de BASIS de Ayindi's in een beslissend uur bij te staan en daarmee Moira's volk te redden. Nu zijn de galaxers eindelijk voor enige tijd veilig.


In de volgende aflevering van Perry Rhodan verlaten we het actieterrein bij de grote leemte en verplaatsen we ons naar de Melkweg. Daar kondigen zich gebeurtenissen aan, waarvan niemand momenteel de draagwijdte kan overzien.


Oorspronkelijke titel: Attacke der Abruse

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip: kleinste space-jet 'big flea' door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: de kristalvloot valt aan – beslissingsgevecht in het arresum.


Locatie en tijdsruimte: Daffish-stelsel, Aariam-stelsel – 1217 NGT (4804 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De onsterfelijke stuurt de BASIS in het grote gevecht. Hermes Exigari - Een hangaartechnicus heeft angst voor het arresum. Moira - De Ayindi verzoekt de galactici om een dienst. Myles Kantor - De wetenschapper doet een ontdekking. Streep - Een Ayindi levert haar grote ruimteslag.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende