1216 t/m 1220 NGT ( 4803 t/m 4807 na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1700 - 1749


25e cyclus:

DE AYINDI


Reeks

1750 - 1799


26e cyclus:

DE HAMAMESH


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.1700 • 0402 (2004, week 2)    MÖBIUS


De sterren verdwenen en maakten plaats voor absolute duisternis. Plotseling komen er hele melkwegstelsels vanuit het niets tevoorschijn. De verrassing had niet groter kunnen zijn voor de kleine groep rondom Perry Rhodan. Dan duiken er 3000 roggenschepen op en het wordt de Terranen duidelijk, dat ze betrokken raken in een stroomversnelling van gevaarlijke gebeurtenissen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1701 • 0403    DE AYINDI’S


De galaxers die met de BASIS boven de Samplerplaneet Noman hangen, constateren dat een enorm ruimteschip boven de planeet materialiseert. Zo komen de galaxers in contact met een nieuw volk.

Zo had Moira zich de terugkeer naar haar volk niet voorgesteld. Haar soortgenoten zijn niet blij, maar wantrouwig. Daar komen de mensen aan boord van de STYX achter, als de Ayindi's Moira aanvallen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1702 • 0404    JACHT OP DE STYX


De Ayindi's, leden van het volk, waaruit Moira afkomstig is, hebben een grootscheepse jacht op Moira en de Terranen ingezet.

De Ayindi's konden het met elkaar eens worden. Er wordt geen jacht meer gemaakt op de STYX en Moira.

Maar wat is er met de ODIN, waarop eveneens genadeloos jacht werd gemaakt, gebeurd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1703 • 0405    DODELIJK GEBIED VAN DE ABRUSE


Voorlopig hebben de Terranen al hun energie nodig om in het arresum te overleven. Dat geldt in het bijzonder voor de mensen aan boord van de ODIN, waar onbarmhartig op gejaagd wordt. Perry Rhodan en zijn metgezellen verkeren aan boord van de STYX in betrekkelijke veiligheid, terwijl de ODIN een noodlanding moest maken op Thyssan. Ondertussen spitst de situatie voor de BASIS zich toe ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1704 • 0406    TUSSEN TWEE FRONTEN


De galaxers aan boord van de BASIS, die boven de planeet Noman bij de rand van de grote leemte zijn tussen twee elkaar vijandig gezinde vloten ingesloten. Maar hoe staat het met de mensen aan boord van de ODIN? Terwijl de ATLANTIS aan de vertwijfelde reddingspoging begint, vechten Reginald Bull, Michael Rhodan, Gucky en de andere overlevenden van de noodlanding op Thyssan voor hun leven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1705 • 0407    OP DE WERELD VAN DE KRISTALLEN


De ODIN en zijn bemanning zijn op een trieste manier aan hun einde gekomen. Behalve de dragers van een cellenactiveerder: Reginald Bull, Michael Rhodan en Gucky, zijn alle galaxers gestorven.

Perry Rhodan moet reageren maar voor het zover is, ontsluiert Moira één van haar geheimen ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1706 • 0408    KIBB


Zonder het echt zelf te willen, raken de Terranen betrokken bij het conflict tussen de Ayindi's en de Abruse.

Ze schijnen geen andere keuze te hebben dan partij te kiezen. Dat blijkt als de Abruse een beslissende slag wil slaan ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1707 • 0409    AANVAL VAN DE ABRUSE


Moira's volk, de Ayindi's, verzet zich wanhopig tegen de aanvallen van de Abruse, een voor de Terranen nog totaal ondoorgrondelijke macht.

Het lukte de BASIS de Ayindi's in een beslissend uur bij te staan en daarmee Moira's volk te redden. Nu zijn de galaxers eindelijk voor enige tijd veilig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1708 • 0313    GEHEIM DOSSIER GENDER


Abrupt wordt het Sol stelsel het toneel van een onverwachte gebeurtenis. Wat tot op dat moment slechts enkelen vermoedden, wordt ineens zekerheid: ook de thuiswereld van de mensheid raakt betrokken bij het al meer dan twee miljoen jaar durende conflict. Geheimzinnige voorwerpen materialiseren in de ruimte boven Mars. Waar ze landen, ontstaan kristallijnen terreinen met een dodelijke invloed; mensen sterven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1709 • 0411    DE BEWAKER VAN ROODZAND


Dan is er nog iets vreemds: Timmersson Gender, een man die al langer dan duizend jaar dood moest zijn, duikt plotseling op.

Het dodelijke gevaar voor Mars is bezworen. Dat kostte wel de dood van Timmersson Gender en bovendien kan het gevaar terugkeren. De Terranen besluiten één van de gevonden sporen naar de Magelhaanse Wolken te volgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1710 • 0412    MISSIE IN MAGELHAAN


Op Mars ontdekken de Terraan een spoor van twee miljoen jaar oud, dat in de richting van de Wolken van Magelhaan wijst.

De problemen met de Mars-kristallen zijn voor de mensen op de Aarde nog lang niet voorbij; ook al kon Dilja Mowak haar opdracht met succes afronden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1711 • 0413    KRISTALPLANEET MARS


Op 30 januari 1217 spitst de situatie zich toe - de Rode Planeet dreigt zich te ontwikkelen tot een kristalwereld, waarop menselijk leven onmogelijk wordt.

Daarvan hebben de mensen aan boord van de BASIS geen weet. ze hebben op Achttien, de monochroom-wereld, de cyberkloon Voltago geborgen en beginnen hem te onderzoeken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1712 • 0414    VOLTAGO'S VLUCHT


De cyberkloon Voltago wil niet aan het onderzoek meewerken.

De dragers van een cellenactiveerder krijgen van de Ayindi's speciale roggenschepen waarmee ze weerstand kunnen bieden aan de Abruse.

Op zoek naar de cyberkloon Voltago, dringen de galaxers door in de dodelijke zone ...


Lees meer ..._____________________________________________________________________________________________


1713 • 0415    IN DE BAN VAN DE ABRUSE


Mila en Nadja Vandemar hebben het voor elkaar: met een gezamenlijke actie is het hun gelukt, de CADRION en haar bemanning behouden terug te brengen.

Perry Rhodan weet nu één ding zeker: voor verdere ondernemingen moeten andere mensen de bemanningen van de drie roggenschepen versterken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1714 • 0416    DE BEAUSOLEILS


Op hun zoektocht naar de verdwenen cyberkloon Voltago treffen de onsterfelijken hem aan in de zone van de dood en krijgen zo nieuwe informatie.

Voor een nieuwe aanval hebben ze echter de hulp nodig van speciale commando's. Mensen van de BASIS moeten zich ook naar de minkant van het universum verplaatsen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1715 • 0417    HET ENTERCOMMANDO


Tijdens de inval wordt één van de geheimzinnige kristalschepen beschoten. De bestorming van het object door galaxers kan ieder moment een feit zijn.

De Beausoleils onder leiding van Joseph Broussard jr. kunnen nu laten zien wat ze waard zijn ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1716 • 0418    DE HALTER VAN DE SOMERS


In deze fase van onrust komt er bezoek uit het machtsgebied van Estartu in het zonnestelsel van de mensheid. De BASIS-veteranen met hun onverklaarbare gedrag, het dodelijke veld rondom Mars, het eigenaardige kat-en-muis spel van het maanbrein NATHAN - de leiding van de Liga van Vrije Terranen wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van problemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1717 • 0419    EILANDEN VAN ILLUSIES


Enkele Somers stichten verwarring met hun merkwaardige 'speelgoed' en dan doet een onbekende kracht een greep naar de macht naar het Sol stelsel.

De merkwaardige klossen van de Somers, de eilanden van illusies en een reeks vreemde sporen naar Magelhaan, doen Geo Sheremdoc besluiten Dilja Mowak opnieuw op pad te sturen met een heikele missie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1718 • 0420    MYSTERIEUZE GOEDEREN


Geo Sheremdoc stuurt de Oxtornse Hanze-specialiste Dilja Mowak met een nieuwe opdracht naar het kleine melkwegstelsel Magelhaan.

Mysterieuze goederen uit Magelhaan, een gekristalliseerd Mars - er lijkt geen eind te komen aan de problemen voor de mensheid. En dan ontdekt men, dat ook het maanbrein NATHAN met de nodige problemen kampt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1719 • 0421    DE DODENLIJST


De Oxtornse Hanze-specialiste Dilja Mowak maakt melding van mysterieuze smokkelaffaires in de Wolken van Magelhaan en NATHAN, het maanbrein, start met eigenaardige activiteiten - de syntron fabriceert ogenschijnlijk een eigenaardige dodenlijst ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1720 • 0422    COMMANDANT VAN DE ABRUSE


Het lukte het entercommando van de Beausoleils, een kristalschip van de Abruse binnen te dringen en een wezen uit dit schip te ontvoeren.

De 'ondervraging' van de Abruse-commandant leverde een interessant resultaat op. Na de analyse staat het volgende doel van de onsterfelijken duidelijk vast - en ze vliegen erheen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1721 • 0423    GEZANTEN VAN UTIEKK


De 'ondervraging' van de Abruse commandant leverde een interessant resultaat op. Na de analyse staat het volgende doel van de onsterfelijken duidelijk vast - de Nihhat-nevel - en ze vliegen erheen.

Ze kwamen bij het levenseiland van de Barrayds, namen deel aan een gevecht tegen de Abruse, maar waren te laat om een bedreigd zonnestelsel te kunnen redden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1722 • 0424    DE BODEN VAN ABRUTIAN


Op het laatste moment kon het conflict tussen de galaxers en de Barrayds worden bijgelegd en de Nihhat-nevel tegen het offensief van de Abruse worden beschermd.

Nu hebben de dragers van een cellenactiveerder de beschikking over nieuwe coördinaten en dus ook een nieuw doel op het oog ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1723 • 0425    PROJECT WERFPLANEET


In de Nihhat-nevel stuitten de galaxers op het volk van de Barrayds dat zich al 2 miljoen jaar verschuilt voor de Abruse. Dit volk verstrekt hun waardevolle inlichtingen.

Met het commando van Perry Rhodan en zijn metgezellen op de werfplaneet in het arresum liep het nog net goed af: ze konden een commandant buitmaken en aan de geboortewereld van de sneeuwvlokken ontkomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1724 • 0426    BEZOEK UIT HIRDOBAAN


Magelhaan verandert in het toneel van andere belangrijke gebeurtenissen.

De vier bazaars in de Grote Magelhaanse Wolken zijn allesbehalve ongevaarlijk: dat is de verantwoordelijke personen in de Melkweg allang duidelijk.

Maar wat speelt er zich rondom de bazaars precies af ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1725 • 0427    BAZAAR VAN DE DROMERS


De viswezens uit Hirdobaan bouwen vier reusachtige bazaars waarin alle mogelijke goederen te koop worden aangeboden. De producten van de Hamamesch hebben in de Magelhaanse Wolken en in de aan de Melkweg grenzende gebieden veel onrust veroorzaakt. En dat is slechts het begin - zoals Geo Sheremdoc en andere hooggeplaatste personen in de Melkweg zich kunnen voorstellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1726 • 0428    TESTCASE MAGELHAAN


De handelswaar veroorzaakt een ware kooproes onder intelligente wezens. Maar de Hanze-specialiste Dilja Mowak denkt, dat er een plan achter zit.

Het catastrofale einde van IJzerstad maakt duidelijk, wat het effect van de kooproes van de Hamamesch-handelswaar kan zijn. Maar geen mens weet of dat altijd zo is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1727 • 0429    DE KOP VAN KRISTAL


Op een werfplaneet kon het entercommando van de Beausoleils een commandant van de Abruse 'gevangennemen'.

Weer moesten er Terranen bij een gevaarlijke actie aan de andere kant van de Möbius-band sterven. De strijd tegen de Abruse lijkt uitzichtloos. En wat het leven van de mensen aan boord van de BASIS extra zwaar maakt, is, dat er geen contact met hun thuiswereld is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1728 • 0430    HOOP VOOR TERRA


Aan de aanval met 'kristalvorst' konden de Terranen maar ternauwernood ontsnappen. Perry Rhodan heeft nu een nieuw doel op het oog.

Na hun bliksemreis naar de Melkweg weten Perry Rhodan en zijn begeleiders, wat de stand van zaken in de Melkweg is. Dat verandert echter niets aan het feit, dat ze de uitdaging van de Abruse moeten beantwoorden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1729 • 0431    KRISTALBRAND


Perry Rhodan wil meer informatie over de Abruse hebben. Maar bij het opnieuw binnendringen in de dodelijke zone, worden de Terranen geconfronteerd met een gevaarlijk verschijnsel.

Met de waaier heeft de Abruse een nieuwe verrassing tevoorschijn getoverd - de verschrikkelijke vijand van de Ayindi's is blijkbaar in staat, om supersnel op de dreiging van de Terranen te reageren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1730 • 0432    DE BONDGENOOT


De onsterfelijke vliegt opnieuw naar de enclave van de humanoide Barrayds, waar ze een onverwachte bekende tegenkomen.

Terwijl de onsterfelijken in het arresum onderweg zijn, ontstaat er aan boord van de BASIS in het parresum een angstaanjagende situatie, die men daar nog nooit eerder heeft meegemaakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1731 • 0433    DE BEAUMORTELS


Intussen ontwikkelt de situatie aan boord van de BASIS zich op een manier die niemand had voorzien. Een groep mensen gedraagt zich vreemd.

Van Voltago kreeg Perry Rhodan aanwijzingen over gebeurtenissen die in een nog verder verleden liggen dan de 1000-jarige oorlog tussen de Ayindi's en de troepen van Quidor ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1732 • 0434    DE ARMADA VAN AVANATA


Opnieuw kreeg Perry Rhodan informatie en opnieuw trekken de drie roggen-schepen eropuit om die informatie nader te onderzoeken. Ze gaan naar het hart van de Abruse en in de archieven van Sprink vindt hij een 4 miljoen jaar oud spoor ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1733 • 0435    PROJECT ZONNESCHILD


Perry Rhodan en zijn vrienden vliegen naar de 17-zonnen-groep en daar vernemen ze de oude geschiedenis over het project Zonneschild. Ongelooflijk lang geleden, 4 miljoen jaar, mislukte de poging van de legerleidster Avanata om de aanval van de Abruse een beslissend halt toe te roepen. Gezien de tijd die sindsdien is verstreken, is het niet verbazingwekkend dat de Terranen radeloos zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1734 • 0436    CAMPAGNE VAN DE HAMAMESCH


De plaats van handeling naar de Melkweg, waar de mensheid ook voor tal van problemen staat. 3000 handelsschepen komen het melkwegstelsel binnen... en dat levert heel wat verwikkelingen op. Wat er van de pogingen van de Hamamesch om in de Melkweg voet aan de grond te krijgen terecht zal komen en hoe de bewoners van de Melkweg daarop zullen reageren, is nog niet helemaal duidelijk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1735 • 0437    HANDELSCENTRUM EASTSIDE


Er zijn intussen zeven bazaars in de Melkweg en één ervan is in het gebied van de Blues. Het plan van de Hamamesch, om hun handelswaar onderhands' naar Terra te smokkelen, lijkt aardig te lukken. Het bouwen van een bazaar in het centrum van het Sol-stelsel zal nog slechts een kwestie van tijd zijn.

Intussen hebben Perry Rhodan en zijn lotgenoten in het arresum een ontmoeting die niemand had verwacht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1736 • 0438    PLANEET VAN DE CORRAX


Een dubbele sensatie voor de onsterfelijken: niet het gehele arresum is in het bezit van de Abruse. Ze bezit 'slechts' een klein deel van dit universum en er zijn ongelooflijk veel 'vrije' melkwegstelsels. En dan ontdekken Perry Rhodan en zijn begeleiders ook nog de planeet van de Corrax - het derde intelligente volk in het immens grote arresum.

Maar met de Corrax schijnt nogal wat aan de hand te zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1737 • 0439    HET RAADSEL VAN DE CORRAX


Inmiddels ontdekten ze de planeten van de Corrax - het derde intelligente volk in het arresum dat de onsterfelijken leerden kennen. De Corrax ontpoppen zich echter als een compleet volk van pseudo-leven van de Abruse, geboren uit mysterieuze kameleonmoleculen. De onsterfelijken besluiten terug te keren naar het Aariam-stelsel, waar Perry Rhodan in contact komt met een thean ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1738 • 0440    DE OUDE RAUNACH


Terwijl de onsterfelijken in het arresum opereren, is de toestand bij de grote leemte, waar Ayindi's en Damurial-vloten al maanden tegenover elkaar staan, veranderd. Deze verandering is geïnitieerd door de activiteiten van een thean, die oproept tot de massale aanval na de opbouw van de Damurial-volkenalliantie aan de rand van de grote leemte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1739 • 0441    DE TABOEDOORBREKER


Vanaf het moment dat Perry Rhodan Pi-Poul thean heeft leren kennen, heeft hij een nieuw doel: hij wil een einde maken aan de schijnbaar eindeloze gevechten tussen de Ayindi's en het Damurial.

De ontmoeting van Perry Rhodan met Pi-Poul loopt ten slotte uit op een bloedbad - iets wat de Terraan niet had verwacht. Hij en de overlevende soldaten van zijn escorte zijn de gevangenen van thean Darimus ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1740 • 0442    GEVANGENEN VAN DE THEANS


Na het contact van Perry Rhodan met Pi-Poul thean, één van de belangrijkste personen van liet Damurial, leek het alsof de conflicten tussen de galaxers, Ayindi's en de volkeren bij de grote leemte konden worden beëindigd. Maar een intrige maakt een eind aan de mogelijke samenwerking - waarna Perry Rhodan en zijn begeleiders de rest van hun leven lijken te moeten slijten als gevangenen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1741 • 0443    DE SOLOACTIE VAN HAMILLER


Er dient zich nog een gevaar aan: de Hamiller buis, de syntronische commandant van de BASIS, lijkt door te draaien en Ernst Ellert aan boord van de BASIS - Er lijken zich samenhangen af te tekenen, die niemand tot nu toe voor mogelijk had kunnen houden. Heeft de super-intelligentie HET misschien toch de hand in het spel tussen de twee kanten van het universum ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1742 • 0444    COUNTDOWN VOOR KOROMBAC


De poging van de Hamamesch om ook in het territorium van de Terranen bazaars te openen, werden door de Liga van Vrije Terranen en de Komische Hanze met wapengeweld verijdeld. Maar dat betekent nog lang niet het einde van de inventiviteit van de handelaren. Met behulp van twee overgelopen Terranen en de chef van de Kosmische Hanze is het de Hamamesch gelukt, hun bazaar in het Sol-stelsel te installeren, vlak voor de deur van Terra ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1743 • 0445    DIGITALE SPOKEN


Het duurt niet lang, voor NATHAN en de syntrons gekke dingen gaan doen.

Nu Zwerver boven Terra is verschenen en de 20 miljard bewustzijnsinhouden, die blijkbaar tijdelijk in NATHAN waren 'opgeslagen', heeft opgehaald, is één van de problemen van Terra opgelost - maar de andere blijven bestaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1744 • 0446    HET PLAN VAN DE ONSTERFELIJKE


Wanneer Perry Rhodan en zijn begeleiders aan de 'andere kant' van het universum het grootste ruimteschip van de mensheid terugvinden, treffen ze ook de bode van HET aan. De bode heeft een boodschap. Perry Rhodan en zijn vrienden zijn iets wijzer geworden met betrekking tot de gevaren die het universum bedreigen, maar voor het dringende probleem zoals de dreiging van Mars hebben ze nog geen oplossing gevonden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1745 • 0447    DE MOKER VAN SHOLUNA


Met hun nieuwe inzicht in de grotere verbanden, kwam het besef dat een intensievere samenwerking tussen Ayindi's en galaxers nodig is. Dat blijkt wel wanneer in Fornax en in de Melkweg twee projecten van start gaan.

De Nocturnen zijn in de grote leemte aangekomen, op de Aarde houden de bedreigingen aan, dat is de noemer waaronder de actuele ontwikkelingen gebracht kunnen worden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1746 • 0448   HET HART VAN DE ABRUSE


Terwijl de Ayindi's in de Melkweg opereren, zijn de galaxers naar het arresum onderweg. Perry Rhodan en zijn vrienden hebben het hart van de Abruse gevonden.

De strijd tegen dit wezen komt nu in een beslissend stadium. Maar dan activeert de Abruse haar sterkste wapen - het ontstaan hiervan kon Gucky volgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1747 • 0449    HYZZAK


Als de galaxers oprukken naar het hart van de Abruse ontmoeten ze Hyzzak.

Opnieuw lukte het de galaxers, de Abruse een nederlaag toe te brengen en nu gaat alles in de richting van een confrontatie tussen twee totaal verschillende concepten.

Maar de Abruse heeft nog een troef achter de hand ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1748 • 0450    DE VICIEUZE CIRKEL


De galaxers weten, dat ze uiteindelijk een rol spelen in het langetermijnplan van de superintelligentie HET. Of hen dat bij de confrontatie zal helpen, lijkt echter twijfelachtig want Perry Rhodan en zijn vrienden zitten gevangen.

Letterlijk in de laatste minuut lukt het Gucky en de Vandemar-tweeling, hun kameraden uit de vicieuze cirkel te redden en een eind te maken aan de fatale illusies van de Abruse ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1749 • 0451    EILANDEN VAN HET LEVEN


De Abruse is uitgeschakeld, de Aarde gered, het scheidsvlak tussen het arresum en het parresum schijnt voorgoed te zijn gesloten. Voldoende redenen voor de galaxers, aan boord van de BASIS, om te herademen en te beginnen aan de terugreis naar de Melkweg. Maar in de thuisgalaxie is een onrustbarende ontwikkeling aan de gang. De koopwaar van de Hamamesch heeft een crisis veroorzaakt die alleen nog maar erger wordt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1750 • 0452    KARAVANEN VAN DE VERTWIJFELDEN


Ook het grote gevaar voor de Aarde is voorbij. Het dodelijke stralingsveld van de planeet Mars werd geneutraliseerd; in plaats van de voormalige Rode Planeet cirkelt nu Trokan in een baan om de zon. Trokan wordt ook wel Neo-Mars genoemd. Maar één probleem bleef: de Hamamesch en de handelswaar. Miljoenen inprentoutlaws zijn op weg naar Hirdobaan en niemand weet, wat ze in het kleine melkwegstelsel te wachten staat ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1751 • 0453    HET STATION VAN DE GRENSLANDERS


Perry Rhodan weet niets van deze ontwikkeling, hij en zijn galaxers keren aan boord van de BASIS vanuit de grote leemte terug naar de Melkweg en dat gaat niet zonder technische problemen. Daarbij vergeten ze niet dat ze één doel hebben.

Homer G. Adams en miljoenen andere galaxers schijnen te lijden aan ontwenningsverschijnselen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1752 • 0501    ALS REBEL GEBOREN


De galaxers komen opnieuw in contact met de Hamamesch en maken kennis met hun tegenstanders, de Crypers. En dan ontmoeten ze Coram-Till de piraat.

Het uitstapje van Atlan en Ronald Tekener liep slecht af en nu zijn ze door de piraten van Hirdobaan gevangengenomen. En het ziet er nu naar uit, dat dit lang kan gaan duren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1753 • 0502    DE CRYPERS


Atlan en Ronald Tekener hebben vriendschap gesloten met een aanvoerder van de Crypers, een vriendschap die in de toekomst nuttig kan zijn. En ze hebben nieuwe informatie over de situatie in Hirdobaan.

Er arriveren steeds meer schepen uit de Melkweg en langzamerhand wordt de situatie chaotisch in de kleine galaxie Hirdobaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1754 • 0503    SPOKEN OP SCHIMOS


Ondertussen vinden er aan het hof van de handelsvorst van Jondoron onvoorspelbare gebeurtenissen plaats.

Met miljoenen zijn de inprentoutlaws naar het kleine melkwegstelsel Hirdobaan getrokken en hebben het als een sprinkhanenplaag overvallen - anders kan men het niet omschrijven ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1755 • 0504    DE VORSTIN EN DE OUTLAW


Terwijl Atlan en Ronald Tekener contact opnemen met de Crypers, de rebellen van Hirdobaan, zijn anderen op zoek naar inprentgoederen. Twee van hen, Esker Harror en Harold Nyman, hadden ervoor gezorgd dat de bazaar KOROMBACH in het Sol-stelsel werd gebouwd, en nu spelen ze een grote rol bij een ontmoeting.

Voor Perry Rhodan en zijn galaxers aan boord van de BASIS is de toestand in Hirdobaan zeer verwarrend ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1756 • 0505    MEESTER VAN DE MELKWEG


Al vrij snel realiseren de Hamamesch zich de betekenis van de BASIS - en Perry Rhodan krijgt een nieuwe eretitel: hij staat vanaf nu te boek als de Meester van de Melkweg.

Onder de Terranen, die als inprentoutlaws naar het melkwegstelsel Hirdobaan zijn gekomen, is ook een jongeman, die een verschrikkelijk geheim bij zich draagt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1757 • 0506    EINDSTATION: DE DOOD


Talrijke inprentoutlaws komen naar de Meester van de Melkweg toe en de Terraan is bang voor hun lot.

Door het ontcijferen van een oude datadrager hebben de galaxers ontdekt, dat de Hamamesch al eerder succes hebben gehad met hun inprentgoederen. Intussen zitten niet alle inprentoutlaws stil. Een deel van hen bereikt op eigen wijze een heel bepaald doel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1758 • 0507    DE MACHINEMENS


Bij de BASIS verzamelen zich honderden galactische ruimteschepen. De situatie in Hirdobaan wordt gecompliceerd door de slagvaardige oorlogsschepen van de galaxers, die op eigen initiatief op onderzoek gaan in deze ruimtesector.

De Akoonse vloot had al contact met een groep Unithers, die ook naar Hirdobaan is gekomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1759 • 0508    DE OUTLAWS VAN UNITH


De situatie in Hirdobaan wordt ingewikkeld als gevechtsklare eenheden van de inprentoutlaws op eigen kracht de galaxie gaan doorzoeken. Tot deze eenheden behoren een sterke Akoonse vloot.

Met een vernietigende aanval hebben de Fermyyds bewezen, dat ze niet ten onrechte worden gevreesd als de bewakingstroepen van Hirdobaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1760 • 0509    VERRAAD OP AMBRAUX


Ondertussen bevindt Atlan zich bij de Crypers - en hij wordt geconfronteerd met verraad.

De ruziënde Crypers te verenigen - schijnt een taak te zijn, die vele eeuwen in beslag neemt. Maar om de miljoenen galaxers te kunnen helpen, moeten Atlan en Tekener naar bondgenoten op zoek. Ze vliegen naar de vergaderplaneet van de rebellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1761 • 0510    CONFRONTATIE OP CONNOX


Coram-Till wil de macht van de Hamamesch breken. De galaxers weten een verraderlijk spel op Ambraux, de thuisplaneet van de rebellen, te verijdelen, maar dan komt het tot een confrontatie.

Atlan en Ronald Tekener sluiten vriendschap met de Cryper Coram-Till, leider van een groep rebellen. Bij een verkenningsvlucht worden de twee galaxers gevangengenomen door de Fermyyds ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1762 • 0511    AANVAL OP SCHINGO


Atlan en Ronald Tekener worden bewaakt door de Fermyyds, de bescherming- en ordedienst van de Hamamesch. Perry Rhodan, die zijn oude vrienden wil redden, moet in actie komen.

Ze kregen als de eerste galaxers de mysterieuze inprentgoederen: de Akonen onder leiding van de 'admiraal'. Maar toen speelden er zich aan boord van de Akoonse ruimteschepen eigenaardige gebeurtenissen af ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1763 • 0512    KUBUS VAN DE DOOD


Als Perry Rhodan zijn oude vrienden wil redden, treft hij ze niet meer aan in de cellen van de gevangenisplaneet Schingo. Dan wil Reginald Bull een geheim ontraadselen.

Geen levende wezens meer aan boord van de Akoonse schepen, slechts levenloze kubussen. Zijn de 225.000 Akonen gedood ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1764 • 0513    JACHT OP HET GELUK


De Hamamesch zenden een radiobericht uit; alle galaxers in Hirdobaan kunnen hem ontvangen. De inhoud van het bericht luidt: 'Er zijn inprentwaren voor iedereen - vlieg naar de containerplaneten!' Duizenden ruimteschepen begeven zich weer op weg. Dat er achter de plotseling opgedoken inprentgoederen een duivels plan van de Hamamesch steekt, is nu definitief duidelijk voor Perry Rhodan en zijn vrienden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1765 • 0514    DE INPRENTFACTOR


Op de acht containerplaneten krijgen alle inprentverslaafden een eigenaardige kubus met een lengte van 12 centimeter. Het effect van die kubus is rampzalig: alle bezitters van de kubus verdwijnen spoorloos... Met uitzondering van de begeleiders van Perry Rhodan, schijnt dit voor alle galaxers in Hirdobaan het geval te zijn. Men noemt het een oscillatie-effect en degenen die het meemaken, worden fasenspringers genoemd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1766 • 0515    FASENSPRINGERS


Ook Atlan en Tekener, die vastzitten op de gevangenisplaneet Schingo, worden erdoor getroffen. Perry Rhodan weet, dat zijn vrienden op Schingo niet zijn gedood en hij organiseert een actie. Terwijl Perry Rhodan met Ertrusiërs, Terranen en Arkoniden probeert, Atlan en Ronald Tekener uit de handen van de Fermyyds te houden, gaat een Kartaanse met haar begeleiders met een ander doel op pad: ze opent de jacht op een Maschtar ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1767 • 0516    ACTIE VAN DE KARTANEN


Om meer over de achtergronden aan de weet te komen, ziet Rhodan maar één mogelijkheid: een actie van de Kartanen.

Dat gaat gevolgen krijgen voor de kleine Hirdobaan-galaxie. De Maschtaren vormen daar een geheimzinnige kaste, het middelpunt van sagen en bij niemand persoonlijk bekend ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1768 • 0517    MASCHTAREN ZIEN ALLES


Tijdens een actie wordt een Maschtar gedood, wat tot veranderingen in de machtsverhoudingen in Hirdobaan leidt.

Na de eerste indrukken uit het machtscentrum van de Maschtaren - nu een volgende indruk uit het territorium van Endredde over de belevenissen van een galaxer, die in het ongetwijfeld meest geheimzinnige gebied van Hirdobaan is beland ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1769 • 0518    HET TERRITORIUM VAN ENDREDDE


Enkele relatief onsterfelijken komen onvrijwillig in aanraking met de kubussen en worden fasenspringers. Een van hen is de Arkonide Atlan die terechtkomt in een onbekende kosmos.

Atlan heeft enkele ervaringen opgedaan in het Territorium van Endredde, maar hij is er nog steeds niet achter, waarheen hij verdwijnt als hij 'bewusteloos' is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1770 • 0519    DE WET VAN ENDREDDE


In het Territorium van Endredde komt Atlan weer in contact met de verdwenen galaxers en probeert zich daar staande te houden. Perry Rhodan en zijn vrienden weten nu waar Atlan, Ronald Tekener en Reginald Bull zijn, wanneer ze oscilleren: in het Territorium van Endredde. Daar moeten ook alle 30 miljoen verdwenen galaxers te vinden zijn, die als inprentverslaafden vanuit de Melkweg naar Hirdobaan zijn gekomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1771 • 0520    DE TEMPEL VAN DE MAAN-GODIN


Coram-Till, de leider van een van de rebellengroepen, brengt de galaxers goed nieuws, waarna Michael Rhodan naar de galaxie Queeneroch vliegt. Daar breekt een nieuw conflict uit.

De Crypers hebben een einde gemaakt aan hun onderlinge ruzies en vormen een gezamenlijk leger. De galaxers hebben nu een sterke, zij het moreel gezien niet altijd even onberispelijke bondgenoot ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1772 • 0521    DE VELDTOCHT VAN DE HEERSERS


Perry Rhodan ziet maar één uitweg uit de misère: hij moet de Hamamesch en hun heersers er met geweld toe dwingen, de 30 miljoen galaxers weer in vrijheid te stellen. In de strijd tussen galaxers en Crypers aan de ene, en Hamamesch en Fermyyds aan de andere kant blijkt al snel, dat de Maschtaren veel troeven in handen hebben, waarop niemand had gerekend ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1773 • 0522    BESLISSING OP BORRENGOLD


Samen met de Cryper-rebellen maken de galaxers van de BASIS zich op om aan te vallen.

Borrengold is veroverd; de handelsvorsten en een Maschtar zijn de gevangenen van de galaxers. Perry Rhodan denkt, dat hij daarmee een goede troef in handen heeft bij het voeren van onderhandelingen. Tenslotte gaat het om 30 miljoen bewoners van de Melkweg, die in het Territorium van Endredde worden vastgehouden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1774 • 0523    DE WEG VAN DE SMILER


Ondertussen probeert Ronald Tekener, de man met de Lashat-littekens, zich te handhaven in het Territorium van Endredde.

De fasenspringers in het Territorium van Endredde komen steeds meer in het gedrang. Perry Rhodan moet, wanneer hij de 30 miljoen galaxers wil helpen, dringend versterking naar het afgesloten centrum sturen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1775 • 0524    COMMANDO-EENHEID GONOZAL


Intussen raken de fasenspringers in het Territorium van Endredde steeds meer in het nauw, en Perry Rhodan besluit hulp te sturen.

De hulp voor de fasenspringers kwam op het juiste moment; nu kan er haast worden gemaakt met het onderzoeken van het level. De onsterfelijken stoten door naar de diepte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1776 • 0525    DE ONDERWERELD VAN ENDREDDE


Als de fasenspringers in het Territorium van Endredde in het nauw worden gedreven, krijgen ze versterking van 'buiten'.

Met die versterking begint nu de opmars.De opmars naar het evolutieniveau lukte en de fasenspringers ontdekken een geheimzinnige schakelcentrale ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1777 • 0526    EINDE VAN EEN ONSTERFELIJKE


Dat de sleutel van vele gebeurtenissen in Hirdobaan echter in de naburige galaxie Queeneroch ligt, is de galaxers inmiddels duidelijk geworden. Daarom gaat er opnieuw een groep op weg naar de Cryper-rebellen.

Ze hebben de module kunnen veroveren en zijn nu op de terugweg naar de BASIS; Icho Tolot, de Haloeter, heeft zichzelf bovendien al voorzien van een inprentkubus ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1778 • 0527    DE POUNDERS


Op het evolutieniveau in het Territorium van Endredde komen de galaxers in aanraking met de Pounders.

Het begrip 'Tréogen' is gevallen, maar niet een van de fasenspringers kan zich tot dusverre hierbij iets voorstellen. Maar het komt echter sneller tot een confrontatie dan dat ze zich konden voorstellen ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1779 • 0528    TRÉOGEN


Inmiddels hebben de fasenspringers op het evolutieniveau van het Territorium van Endredde de Pounders leren kennen en het eerste schakelstation onderzocht. Nadat Tréogen zich als een dodelijk gevaar voor de fasenspringers heeft ontpopt, weten Atlan en zijn begeleiders, dat ze nog sneller zullen moeten reageren. Het wordt de hoogste tijd, de nog openstaande vragen inzake het Territorium van Endredde zo snel mogelijk op te lossen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1780 • 0529    DE BRANDENDE MAAN


Tréogen doodt zeven fasenspringers en verdwijnt... en de fasenspringers kiezen dan een nieuw doel.

Bully en zijn begeleiders worden op de brandende maan vermist; Atlan en Icho Tolot duiken niet meer op - de gevaren voor de fasenspringers nemen kennelijk constant toe. Dat blijkt ook bij de volgende gebeurtenissen in het Territorium van Endredde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1781 • 0530    GEVECHT OM NETWERK


De galaxers van de BASIS hebben bruggenhoofden op de planeten Schingo en Borrengold geslagen; op de laatste planeet hebben ze de handelsvorsten van de Hamamesch vastgezet. Atlan en de andere fasenspringers nemen aan, dat er een einde is gemaakt aan het oscillatieproces.

Vlak voor het einde van de 'waakfase' op Schingo heeft de Arkonide gehoord, dat de Fermyyds aanvallen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1782 • 0531    TUSSEN SCHINGO EN TAMPIR


Er ontstaan dodelijke gevaren in het spanningsveld tussen twee andere planeten. Tegen de grootscheepse aanval van de Fermyyds op Schingo bestond slechts één remedie: terugtrekken van de planeet. Gelukkig kwam er vóór het einde van de planeet ook een eind aan het oscillatieproces. Perry Rhodan moet nu, wanneer hij zijn mensen in het Territorium van Endredde te hulp wil schieten, de Maschtaren in hun toevluchtsoord zien te vinden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1783 • 0532    DE SCHUILPLAATS VAN DE MASCHTAREN


De verbinding tussen het galactische centrum en de 'buitenwereld' is definitief verbroken; daarmee is zelfs de mogelijkheid, om per gegevensdrager te communiceren, verdwenen. Ten gevolge daarvan, wordt de situatie van de voormalige fasenspringers en de 30 miljoen verslaafden binnen het Territorium van Endredde kritieker. Die houden nog maar weinig alternatieven over ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1784 • 0533    TERUGTOCHT OF DE DOOD


De Maschtaren konden worden overwonnen; bij dat gevecht verloren alle Maschtaren het leven. De fasenspringers hebben echter niet zo veel geluk. Hun huidige actie stelt hen voor de keuze.

Door zich terug te trekken uit NETWERK zijn de fasenspringers een belangrijk steunpunt kwijtgeraakt; deze ronde was duidelijk voor Tréogen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1785 • 0534    KNOOPPUNT ZONDER-MYRY


Ondertussen begint het fysieke verval van de 30 miljoen galaxers in het Territorium van Endredde angstaanjagende vormen aan te nemen. De verbinding tussen de galaxie en het Territorium van Endredde is blijkbaar voor altijd verbroken; met RAILWAY STATION hebben de vroegere fasenspringers een belangrijk knooppunt in het stelsel van Gomasch Endredde gevonden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1786 • 0535    HET REPARATIEBREIN


Na vele duizenden jaren heeft RobRepair zichzelf uitgeschakeld, een wezenlijk bestanddeel van het Territorium van Endredde. Dat heeft voor de fasenspringers uiteraard een belangrijk gevolg, want nu kunnen Perry Rhodan, de BASIS en de begeleidende schepen eindelijk bij hen komen. Maar er komt nog veel meer onverwachts op de galaxers af ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1787 • 0536    DE SLAVEN VAN HET TERRITORIUM


Na het contact van Atlan met het reparatiebrein weten de galaxers iets meer over de geschiedenis van Gomasch Endredde en de galaxie Hirdobaan. Homer G. Adams draagt ook nog een steentje bij tot het totale beeld. Hij stuit op de intelligentiemachine Testcentrum ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1788 • 0537    TESTCENTRUM


Bij de speurtocht naar verdere aanwijzing met betrekking tot de raadselen uit het verre verleden komen enkele mensen in contact met het Testcentrum.

Opnieuw konden enkele geheimen met betrekking tot het verleden worden opgehelderd. Maar dat verandert niets aan het lot van de 30 miljoen galaxers in het Territorium van Endredde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1789 • 0538    PROGRAMMA LEVENSHULP


De situatie van de 30 miljoen gevangenen is echter zeer moeilijk; ze leiden een vegeterend bestaan en worden bedreigd door de dood. De suggestieve straling, waarvan de 30 miljoen gevangen galaxers de slachtoffers dreigen te worden, is uitgeschakeld. De reddingsactie kan beginnen. Maar nu volgen Voltago en de Hamiller-buis, twee oude compagnons van Perry Rhodan, blijkbaar hun eigen weg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1790 • 0539    EINDE VAN EEN EEUWIGHEID


Perry Rhodan en zijn vrienden starten de operatie levenshulp op, maar elders in het territorium nadert er een einde van een eeuwigheid. Gomasch Endredde ontwaakt - en de lugubere macht begroet de galaxers uitgerekend in de taal van de machtigen. Onverwachte ontwikkelingen dienen zich aan. Maar ook op andere plekken in het Territorium van Endredde gebeuren er eigenaardige dingen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1791 • 0540    HET KROOST


Reginald Bull, de oudste vriend van Perry Rhodan, door de dood bedreigd ... Een enorme massa sinistere schepsels van de verschrikking ... Het bevel tot evacuatie van de levels ... Hamillers merkwaardige verwijzingen naar een machtsovername door de biomassa ... Het lijkt wel alsof de moeilijkheden van de galaxers in het Territorium van Endredde nu pas echt beginnen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1792 • 0541    LEVENSDOEL WRAAK


Aachthor is ten tonele verschenen, kennelijk één van de machtige figuren op de 'achtergrond' rond Gomasch Endredde. Nog weet geen van de begeleiders van Perry Rhodan, hoe ze deze gebeurtenis moeten beoordelen.

Intussen hebben de galaxers, die elders in Hirdobaan actief zijn, de grootste problemen. De Fermyyds openen een grootscheepse aanval ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1793 • 0542    DOOD AAN DE GALAXERS!


Intussen spitst de situatie voor de galaxers in andere delen van Hirdobaan zich toe. De Fermyyds hebben besloten om massaal aan te vallen.

Op het allerlaatste moment wordt door 8000 gevechtsschepen van de Blues verhinderd dat de kleine vloot van de galaxers door de Fermyyds en Hamamesch wordt verpletterd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1794 • 0543    PLAN DER WEDEROPSTANDING


Aachthor heeft grootse plannen die hij volgt, zonder acht te slaan op de 30 miljoen galaxers.

De veertien levels zijn 'opengebarsten' en uit de restanten van de evolutieniveaus ontstaat iets, dat op een gigantisch ruimteschip lijkt. Maar wat gaat er echt schuil achter Aachthor, zijn eeuwenoude plan en het totale complex Gomasch Endredde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1795 • 0544    DE KLEUR ALENANT


Aachthor's doel is het plan van de wederopstanding, waar in een woeste actie veertien planeten zijn vernietigd om plaats te maken voor een reusachtig nieuw object. Voor Perry Rhodan opent zich vervolgens een blik op het verleden. Perry Rhodan aan boord van een sporenschip, Aachthor als een soort 'nieuwe' Machtige - de onthullingen zijn overweldigend voor de activeerderdrager ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1796 • 0545    TERUGKEER VAN DE SYDORRIËRS


Doel van de Terraan is het scheppen van een duurzame vrede in Hirdobaan. Een middel om dat te bewerkstelligen is de terugkeer van de Sydorriërs. Voor Hirdobaan lijkt een betere toekomst in het verschiet te liggen als de Sydorriërs hun thuiswereld hebben gevonden. En Aachthor heeft Perry Rhodan aan boord van zijn ruimteschip gehaald en is met onbekende bestemming vertrokken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1797 • 0546    STATION VAN DE ROACHS


Aachthor heeft de hulp nodig van Perry Rhodan en de andere dragers van een cellenactiveerder. Hij neemt ze aan boord van het sporenschip en vliegt met hen naar Queeneroch, de naburige galaxie. Daar vindt een onverwachte ontmoeting plaats. Aachthor gaat dood en toch moet het grote werk, waarmee men 200.000 jaar geleden is begonnen, worden afgemaakt. Voltago vervangt het machtige wezen, ook een schepsel van de kosmocraten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1798 • 0547    WERKPLAATS VAN HET LEVEN


Ze stootten op de eeuwenoude nalatenschap van de Roachs, op twee oude vrienden uit het volk van de Arcoana's en op mysterieuze hyperruimte-fenomenen.

De bioforen zijn aan boord van het sporenschip; de dragers van een cellenactiveerder en in de eerste plaats de Ridders van de diepte, hebben hun plicht gedaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1799 • 0548    DE CIRKEL SLUIT


De onsterfelijken zijn betrokken bij het binnen halen van On- en Noon-kwanta, het levenszaad. Maar daarmee is de opdracht nog niet volbracht. Het is tot nu toe nog niet duidelijk, waar de reis van het sporenschip heen zal gaan. Maar dan begrijpt Perry Rhodan eindelijk de kosmische verbanden - en tegelijkertijd hebben de Terranen rond Perry Rhodan een laatste boodschap uit de andere kant van het universum ontvangen ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.