< vorige  |  INDEX  |   🔍

Reeks 1650 - 1699

24e cyclus DE GROTE LEEMTE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1699 • 0401    BOODSCHAP VAN TAUREC


Drie dragers van een cellenactiveerder uit de Melkweg zijn in de buurt van de grote leemte: de mutantentweeling Mila en Nadja Vandemar, en Alaska Saedelaere. Ze werden naar deze sector van het universum meegenomen door Moira, de 2 miljoen jaar oude strijdster. Verder zijn 14 kloswezens aan boord van de STYX, het schip van Moira.

De kloswezens ontstonden uit het samenvoegen van klossen en segmenten die de Terranen en hun bondgenoten hebben meegebracht uit de grote leemte. In een onnavolgbaar proces waarbij ongehoorde massa's energie worden verbruikt, ontwikkelen zich de wezens die het uiterlijk en het genetische erfgoed van Terranen hebben maar die zich geen bewoners van de Melkweg voelen.

Al deze wezens hebben een onstilbare nieuwsgierigheid, een bewonderenswaardige intelligentie en een ongelooflijke lichamelijke kracht. Ze schijnen te gehoorzamen aan een geheimzinnig programma dat tot nu toe niemand heeft kunnen ontcijferen. Dit programma dwingt ze terug te vliegen naar de grote leemte om daar een volledig onbekende bestemming te vinden. Zeker is alleen dat er enkele verbanden bestaan: bijvoorbeeld tussen de Melkweg en de grote leemte hoewel die worden gescheiden door een afstand van 225 miljoen lichtjaar. En ook tussen de kloswezens, Moira en het 'grote kosmisch raadsel' dat bij de grote leemte wacht op zijn oplossing. Een beslissende tip krijgt men in een boodschap van Taurec ...


Perry Rhodan is voor de tweede keer aangekomen bij de grote leemte - maar de moeilijkheden schijnen groter te zijn dan bij de eerste expeditie. Alles lijkt te bewegen in de richting van een uitbarsting waarop ongeveer twee miljoen jaar is gewacht. Het tot nu toe bekende wereldbeeld van de Terranen wordt letterlijk op zijn kop gezet.


Oorspronkelijke titel: Nachricht von Taurec

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): volken van de grote leemte – verzorgingsschip van de Ariochh door Georg Joergens

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: beslissing bij de grote leemte – Perry Rhodan riskeert alles.


Locatie en tijdsruimte: grote leemte – augustus/september 1216 NGT (4803 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan is voor een tweede keer actief bij de grote leemte. Moira - Moira - De soldate blijft zoals altijd ondoorgrondelijk. Hamiller - De Hamiller-buis heeft problemen met zijn identiteit. Voltago - De cyberkloon wordt actief. Atlan - De Arkonide houdt van harde psychologische spelletjes.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende