< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1650 - 1699

24e cyclus DE GROTE LEEMTE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1675 • 0329    CONTACT BIJ BORGIA


De grote galactische expeditie naar de grote leemte op een afstand van 225 miljoen lichtjaar van Terra is aanvankelijk succesvol verlopen. Maar eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming rijzen al spoedig ernstige problemen. Tijdens de eerste verkenningen in het gebied ontdekken de Terranen en hun bondgenoten aan boord van de BASIS dat er in de omstreken van de grote leemte zo'n twee miljoen jaar geleden een gigantisch gevaar heeft gedreigd waarvan bepaalde effecten tot in de huidige tijd doorwerken. Op de zogenaamde Sampler--planeten, die de galaxers willen onderzoeken, zijn deze invloeden nog heel markant.

Maar deze planeten blijken 'taboe-planeten' te zijn: ze mogen niet worden betreden. De exploraties en verkenningen van de galaxers hebben de woede opgewekt van de in deze regionen agerende, oeroude machten: de geheimzinnige theans, een soort rechters, zetten hun helpers, de Gish-Vatachhs, in voor een actie tegen de BASIS.

Zo is er in het jaar 1207 van de nieuwe galactische tijdrekening (NGT), overeenkomend met het jaar 4794 volgens de oude jaartelling, een gevaarlijke situatie ontstaan. Een lichtpuntje is de 'klos' die de cyberkloon Voltago bemachtigde op de planeet Shaft, al kon de inhoud van die klos tot nu toe niet worden ontcijferd. Het geheimzinnige voorwerp bracht de oplossing van het 'grote kosmische raadsel' niet naderbij.

En nu bereiden de galaxers aan de ene kant, de theans en de Gish-Vatachhs aan de andere, zich voor op een confrontatie bij de grote leemte - contact bij Borgia ...


Op het laatste moment kon een moordende ruimteslag bij de pulsar Borgia worden afgewend, het gewapende conflict bleef beperkt tot enkele schermutselingen. De galaxers hebben een laatste adempauze gekregen - en die willen ze goed gebruiken.


Oorspronkelijke titel: Kontakt bei Borgia

Auteur: Peter Griese

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): Akoons ruimteschip: MAGENTA door Heinz Haßfeld

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: Arlo Rutan's groep in actie – tegen de Theans.


Locatie en tijdsruimte: pulsar Borgia – oktober/november 1207 NGT (4794 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan neemt de uitdaging van de Theans aan. Siodor Thean en Illinor Thean - De rechters aan de rand van de grote leemte geven niets toe. Arlo Rutan - De chef van het landingscommando ontwikkelt een gedurfd plan. Kjoster Nylldarg en Leonod Lagusto - Twee Ertruser groepsleiders.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende