< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1650 - 1699

24e cyclus DE GROTE LEEMTE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1657 • 0311    S.O.S. VOOR MYSTERY


Begin 1206 NGT, 4793 in de oude jaartelling, heeft de BASIS de rand van de grote leemte bereikt die zich op een afstand van 225 miljoen lichtjaren van de aarde bevindt in de richting van de galaxiegroep Coma Berenice. De reis die drieëneenhalf jaar duurde is de grootste gezamenlijke expeditie tot nu toe in de geschiedenis van de Melkweg; de galaxers hopen dank zij deze expeditie meer inzicht te krijgen in de structuur van het universum.

Bij de grote leemte, de ruim 100 miljoen lichtjaren metende lege ruimte tussen de galaxies voor de gigantische Grote Muur, wacht volgens de Ennox Philip het 'grote kosmische raadsel' op de galaxers, waarbij natuurlijk niemand een idee heeft wat dat zou kunnen inhouden. Perry Rhodan en de 12.000 manschappen van de BASIS alsmede de hen begeleidende schepen hebben na de eerste verkenningsvluchten contacten gelegd met diverse volkeren in de buurt van de grote leemte. Bepaalde overeenkomsten in symboliek en legenden wijzen op een zekere verwantschap tussen deze volkeren. Op verscheidene plaatsen trof men bijvoorbeeld bewijzen aan van een geweldig gevaar dat de beschavingen aan de rand van de grote leemte ooit had bedreigd. Een soort erfenis hiervan vormt de groep van de 21 'ongelooflijke' planeten, door de Ennox ook Samplers genoemd. Perry Rhodan landt met een commando op de Sampler-planeet Noman. Ze raken hier en daar in conflict met de inheemse bevolking en ze ontdekken een zeer mysterieus gebied. Dat heeft onverwacht vergaande gevolgen: vertwijfelde Ennox maken melding van een S.O.S. voor Mystery ...


Vijftien vreemd 'doorgedraaide' Ertrusiërs onder aanvoering van de charismatische strijdster Lyndara, die naar een geheimzinnige 'sleutel' zoeken en die op tot nu toe onopgehelderde manier een enorme afstand hebben overbrugd - iets dergelijks heeft de galaxie zeer lang niet mee mogen maken.

De Ertrusiërs volgen eigenzinnige plannen die niemand hen uit het hoofd kan praten; Lyndara's strijders - haar soldaten - hebben een heel bijzonder doel in het Sol-stelsel op het oog.


Oorspronkelijke titel: SOS für Mystery

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: expeditie van de Springers – een patriarch bespeurt een grote handel.


Locatie en tijdsruimte: Mystery – 20 maart-1 mei 1206 NGT (4793 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G. Adams - De chef van de kosmische Hanze stuurt hulp naar Mystery. Mordrer Keyn Haitabu - De Springer bespeurt de handel van zijn leven. Lyndara - Aanvoerster van een explosieve Ertruser-groep. Doc Mizzuk - Een verslaafde Ara-medicus. Claudia - De Ennox-vrouw brengt ditmaal Springer-hoofden op hol.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende