< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1650 - 1699

24e cyclus DE GROTE LEEMTE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1653 • 0307    RANDWERELD VAN DE RAADSELS


Het is de belangrijkste gemeenschappelijke expeditie in de bekende geschiedenis van de Melkweg, een reis die drieëneenhalf jaar duurt. Het Terraanse moederschip de BASIS overbrugt de bijna onvoorspelbare afstand van 225 miljoen lichtjaar, doel is de groep galaxies die het sterrenbeeld Coma Berenices vormt.

Aan de rand van de grote leemte, een zich over 100 miljoen lichtjaar uitstrekkende lege ruimte tussen de groepen galaxies, wachten geheimzinnige planeten en vreemde wezens op de galaxers. Daar zullen ze volgens de Ennox Philip worden geconfronteerd met het 'grote kosmische raadsel', waarvan niemand vermoedt wat het is.

Perry Rhodan en de 12000 bemanningsleden van de BASIS en de escorterende schepen - aan de expeditie nemen Terranen, Arkoniden, Akonen, Topsiders, Blues, Ertrusiërs, Haloeters en leden van veel andere volken deel - weten niet wat ze zullen aantreffen bij de grote leemte.

Daarom worden in het begin van het jaar 1206 NGT, wat overeenkomt met het jaar 4793 van de oude jaartelling, vanuit het trefpunt bij de pulsar Borgia verkenningsschepen uitgestuurd om informatie over de onbekende ruimte te verzamelen. De Terranen zoeken in meerdere zonnestelsels en stoten daarbij op de nalatenschap van de Raunachs - de randwereld van de raadsels ...


Al bij de eerste expedities bij de rand van de grote leemte ontdekken de galaxers geheimzinnige verschijnselen en verbanden. En als de Ennox Philip eindelijk - zoals afgesproken - bij de pulsar Borgia verschijnt vestigt hij de aandacht op één van de raadsels van de grote leemte.


Oorspronkelijke titel: Randwelt der Rätsel

Auteur: H. G. Ewers

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: de Ertrusers zijn op oorlogspad – en stoten op de nakomelingen van de Raunach.


Locatie en tijdsruimte: Vichin-stelsel – januari/februari 1206 NGT (4793 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arlo Rutan - De Ertruser gaat oorlogje spelen. Dilja Mowak - Een Oxtornse zoekt bewijzen van een verdwenen beschaving. Dunee - Een stamhoofd van de Xophach. Meg Fothern en Bonong Santuk - specialisten in Arlo Rutan's groep.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende