< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1638 • 0244    IN DE BAN VAN SINTA


Op 3 augustus van het jaar 1200 nieuwe galactische tijd, wat gelijk staat aan het jaar 4788 volgens de oude jaartelling, materialiseert de door de galaxers gevreesde tweede dode zone in de ruimtesector van Arkon en legt, net zoals bij de eerste parese-zone van januari tot mei van dat jaar, dit gebied 5D-technologisch lam. Niets, waarvoor de hyperruimte als medium of bron dienst doet, functioneert meer.

Het imperium van de Arkoniden is van de rest van de Melkweg afgesloten en andere machten, op de eerste plaats de Akonen, proberen daaruit munt te slaan. De galactopolitieke situatie is lange tijd niet meer zo gespannen geweest, terwijl het volkomen onduidelijk is, wie of wat de dode zones veroorzaakt en wat dat met de Ennox te maken heeft. Dit eigenaardige volk verleent weer hand- en spandiensten voor de melkwegbewoners, maar kiezen voor verschillende groepen partij en dragen zo tot een nog grotere verwarring in de Melkweg bij.

Begin januari 1201 lukt het eindelijk, het spoor van het Akoonse ruimteschip MAGENTA te vinden. Perry Rhodan brengt het blauwe legioen door liet uitschakelen van hun hoofdkwartier een zeer zware slag toe, waarvan de tegenstander zich niet zo snel zal herstellen - ook al lukte het het hoofd van het blauwe legioen er met de MAGENTA op het laatste moment vandoor te gaan.

Op een andere plek neemt een andere dreiging voor de Melkweg en het gehele standaarduniversum steeds meer vorm aan. Verdwaald in de pararealiteiten vechten Icho Tolot, Lingam Tennar en de Nakk Paunaro om terug te kunnen keren naar hun eigen pararealiteit. Ze bevinden zich in een kosmos, die volledig in de ban van Sinta is ...


De beide Haloeters en de Nakk is de terugkeer in het standaarduniversum gelukt en het gevaar van Sinta schijnt voorlopig te zijn gebannen. Paunaro begint meteen aan het onderzoek van de dode zone en ontdekt, dat de bron van al het onheil zich in het melkwegstelsel NGC6503 bevindt - voor Reginald Bull genoeg reden om een slagvaardige vloot samen te stellen waarmee hij koers zet in de richting van dit verre stelsel, dat hij steeds voor thuiswereld van de Ennox houdt.


Oorspronkelijke titel: In Sintas Bann

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: de geestesmacht rekruteert haar slaven – om het universum te bestormen.


Locatie en tijdsruimte: ruimtetijdval in M3 – 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Icho Tolot en Lingam Tennar - Beide Haloeters in gevecht tegen de geestesmacht. Paunaro - De Nakk waagt gewoonweg alles met zijn TARFALA. Sinta - De beheerster van de pararealiteiten mobiliseert haar legers. Lounghar - Een Corrax-krijger en Sinat's werktuig. Tarc Bottam - De Haloeter overschrijdt de grenzen tussen de realiteiten.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende