Taarnor-stelsel – 1200 NGT (4787 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1600 - 1649


23e cyclus:

DE ENNOX


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1635 • 0241    SCHAAK DE BLAUWE SLANG


Hoofdpersonen: Perry Rhodan, Henna Zarphis, Ronac, Corto Horrigan, Syla Poupin, Moran Rautar.


Op 3 augustus 1200 Nieuwe Galactische Tijdrekening, 4788 volgens de oude jaartelling, ontstaat de door de Galaxers lang gevreesde tweede Dode Zone in de ruimtesector Arkon. De Zone legt dit deel van de Melkweg 5-D-technologisch lam. Niets, waarvoor de hyperruimte als medium of als bron dient, werkt meer.

Het Arkoonse imperium is afgesneden van de rest van de galaxie en andere machten, in de eerste plaats de Akonen, proberen daar hun voordeel mee te doen. De politieke toestand in de galaxie is uiterst gespannen - en dat in een tijd, waarin nog volkomen onduidelijk is wie of wat de Dode Zone veroorzaakt, en wat die te maken heeft met de Ennox, die plotseling weer zijn verschenen en tegen vergaande concessies van de Galaxers de communicatie met de Dode Zone verzorgen. Onder de Ennox ontstaan groepen die partij kiezen voor de rivaliserende grootmachten en zodoende de bestaande verwarring nog vergroten.

Aan het eind van het jaar 1200 NGT escaleert het conflict tussen Akonen en Arkoniden, en een nieuwe technische vinding van de Akonen dreigt het machtsevenwicht in de galaxie definitief in hun voordeel te verplaatsen. De MAGENTA met de XD-transponder aan boord wordt het meest gezochte schip van de Melkweg - en begin januari 1201 NGT komt men het eindelijk op het spoor. Nu is het parool schaak de Blauwe Slang ...


Ook deze keer kon de MAGENTA aan zijn achtervolgers ontsnappen, maar Perry Rhodan weet nu dat Henna Zarphis niet dezelfde is als de Blauwe Slang. Het hoofdkwartier van het Blauwe Legioen is vernietigd, en de terroristische organisatie zal deze slag niet snel te boven komen.

De volgende aflevering van Perry Rhodan gaat weer verder met de speurtocht van Gucky naar de thuisplaneet van de Ennox.


Oorspronkelijke titel: Schach der Blauen Schlange

Auteur: Robert Feldhoff

Cover ©: J. Bruck

Nederlandse vertaling: H. Bakuk