Sol-stelsel – 1200 NGT (4787 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1600 - 1649


23e cyclus:

DE ENNOX


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1631 • 0237    JAGERS OP DE ONSTERFELIJKHEID


Hoofdpersonen: Arno Muller, Humphry, Helgundy Khatanassiou, Gureod, Perry Rhodan.


Op 3 augustus 1200 Nieuwe Galactische Tijdrekening, 4788 volgens de oude jaartelling, ontstaat de door de Galaxers lang gevreesde tweede Dode Zone in de ruimtesector Arkon. De Zone legt dit deel van de Melkweg S-D-technologisch lam. Niets, waarvoor de hyperruimte als medium of als bron dient, werkt meer.

Het Arkoonse imperium is afgesneden van de rest van de galaxie en andere machten, in de eerste plaats de Akonen, proberen daar hun voordeel mee te doen. De politieke toestand in de galaxie is uiterst gespannen - en dat in een tijd, waarin nog volkomen onduidelijk is wie of wat de Dode Zone veroorzaakt en welk verband er bestaat tussen deze Zone en de Ennox, die plotseling weer zijn verschenen en tegen verregaande concessies van de galaxers het berichtenverkeer met de Dode Zone verzorgen.

Begin november 1200 NGT heeft Perry Rhodan nog andere problemen naast die van de Dode Zone, de Ennox en het zich toespitsende conflict tussen Akonen en Arkoniden. De kunstplaneet Zwerver wacht nog steeds op de voormalige Plutobaan aan de rand van het zonnestelsel op de 'spiegelgeborenen' en lokt de jagers op de onsterfelijkheid naar zich toe ...


Midden november 1200 NGT besluit Atlan een tijdens een 'spookverschijning' op Arkon gematerialiseerd, geheimzinnig object naar Myles Kantor op de BASIS te laten brengen. De wetenschapper is op dat moment echter al onderweg in de sector Neu-Moragan-Pordh en ontvangt daar een alarmerende boodschap.


Oorspronkelijke titel: Jäger der Unsterblichkeit

Auteur: Peter Terrid

Cover ©: J. Bruck

Nederlandse vertaling: H. Bakuk