< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1631 • 0237    JAGERS OP DE ONSTERFELIJKHEID


Op 3 augustus 1200 nieuwe galactische tijdrekening, 4788 volgens de oude jaartelling, ontstaat de door de galaxers lang gevreesde tweede dode zone in de ruimtesector Arkon. De Zone legt dit deel van de Melkweg 5D-technologisch lam. Niets, waarvoor de hyperruimte als medium of als bron dient, werkt meer.

Het Arkoonse imperium is afgesneden van de rest van de galaxie en andere machten, in de eerste plaats de Akonen, proberen daar hun voordeel mee te doen. De politieke toestand in de galaxie is uiterst gespannen - en dat in een tijd, waarin nog volkomen onduidelijk is wie of wat de dode zone veroorzaakt en welk verband er bestaat tussen deze Zone en de Ennox, die plotseling weer zijn verschenen en tegen verregaande concessies van de galaxers het berichtenverkeer met de dode zone verzorgen.

Begin november 1200 NGT heeft Perry Rhodan nog andere problemen naast die van de dode zone, de Ennox en het zich toespitsende conflict tussen Akonen en Arkoniden. De kunstplaneet Zwerver wacht nog steeds op de voormalige Pluto-baan aan de rand van het zonnestelsel op de 'spiegelgeborenen' en lokt de jagers op de onsterfelijkheid naar zich toe ...


Midden november 1200 NGT besluit Atlan een tijdens een 'spookverschijning' op Arkon gematerialiseerd, geheimzinnig object naar Myles Kantor op de BASIS te laten brengen. De wetenschapper is op dat moment echter al onderweg in de sector Neu-Moragan-Pordh en ontvangt daar een alarmerende boodschap.


Oorspronkelijke titel: Jäger der Unsterblichkeit

Auteur: Peter Terrid

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): special transportschip KIU door Manuel de Naharro

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: ze begeren het eeuwige leven – en vinden de dood in zichzelf.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arno Muller - Een derderangs reporter op de onsterfelijkheidstrip. Humphry - Muller's robot antipode. Helgundy Khatanassiou - De superrijke speelt voor het eeuwige leven. Gureod - Een Somer uit de machtigheidsballing ESTARTU houdt zich voor een spiegelgeborene. Perry Rhodan - Hij volgt de jacht op de onsterfelijkheid met gemengde gevoelens.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende