< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1618 • 0224    PANIEK


In de laatste uren van de vijftiende mei 1200 NGT lost de zone van de hyperruimte-parese op, die sinds 10 januari het Sol-stelsel en de naburige ruimtesector gevangen hield. Dat gebeurt net zo plotseling en onverwacht als dat deze zogenaamde dode zone voorheen materialiseerde. In het getroffen gebied functioneerde niets meer, waarvoor 5D-energie benodigd was: dat gold zowel voor alle hypertechniek als ook de met hypermotoren uitgeruste ruimteschepen en de energiewinning uit een hoger ruimtetijdvlak. Maar de vraag hoe de dode zone eigenlijk kon ontstaan, bleef voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor het raadsel rondom de Ennox. Philip, de door HET uitverkoren nieuwe drager van een cellenactiveerder, is er samen met zijn soortgenoten woedend vandoor gegaan en is, naar schijnt, nu spoorloos verdwenen. Nieuw onheil schijnt de galaxers te bedreigen, want Myles Kantor en zijn team ontdekken structuurscheuren in de hyperruimte, die zich in de sector M3 concentreren en waar een bedreigende '5D-attractor' is ontstaan. De wetenschappers gaan onmiddellijk naar de plaats des onheils om de boel nader te onderzoeken. Het is nu medio juli 1200 NGT en die dreiging begint dramatische vormen aan te nemen. Alles wijst erop, dat vanuit M3 een nieuwe dode zone de Melkweg bedreigt en op de planeten van het Sol-stelsel breekt paniek uit ...


Perry Rhodan is meer dan bezorgd over de galactopolitieke situatie, gezien de dreiging door de lokale attractor. Maar de door Atlan gewenste ontmoeting vindt niet meer plaats, want de gevreesde tweede dode zone manifesteert zich - uitgerekend in de ruimtesector van Arkon.

Wat dat voor de Melkweg kan betekenen, ontdekt de Terraan bij aan actie van de GAOIV op een planeet, die tot op dat moment het toonbeeld van vrede was.


Oorspronkelijke titel: Panik

Auteur: Peter Griese

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: hysterie in het Sol-stelsel – de angst voor een nieuwe dode zone.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – juli 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan keert terug in het Sol-stelsel. Careful Menetekel - Hij buit angst uit. Gucky - De Ilt wordt erin geluisd. Yankipoora en Zornatur - De Hanze-specialist jaagt op een fantoom. Henna Zarphis - De Akoonse blijft geheimzinnig.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende