< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1617 • 0223    DE AKOONSE


Gedurende de laatste uren van mei 1200 NGT verdwijnt de zone van hyperruimte-parese die het Sol-stelsel en het gebied daaromheen sinds tien januari gevangen hield, even plotseling en onverwacht als hij ontstond.

Maar de vraag hoe de dode zone kon ontstaan blijft voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor de raadsels waarvoor de Ennox de galaxers hebben geplaatst. Philip, de door HET gekozen nieuwe drager van een cellenactiveerder, is samen met zijn soortgenoten woedend vertrokken,

En nu al schijnen de galaxers te worden bedreigd door een nieuw onheil, want in de ruimtesector M3 heeft zich een hyperenergie verslindende '5D-attractor' gevormd. De deskundigen gaan er onmiddellijk heen om het verschijnsel te onderzoeken.

Begin juli 1200 NGT neemt de bedreiging dramatische vormen aan. Alles wijst erop dat de Melkweg vanuit M3 wordt bedreigd door een nieuwe dode zone. Perry Rhodan is met zijn ODIN ter plaatse en daar ontmoet hij de Akoonse ...


Perry Rhodan heeft tot zijn ontsteltenis moeten vaststellen dat in de Melkweg een ernstig conflict ontstaat: de ruzie tussen Akonen en Arkoniden. Maar de angst dat er een nieuwe dode zone ontstaat, beheerst op dit moment alles. Wat zich op de door de hyperruimte-parese getroffen planeten afspeelt kan het beste worden samengevat met het woord paniek ...


Oorspronkelijke titel: Die Akonin

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown

Prijs €1.85Ondertitel: ze speelt met Perry Rhodan – in het aanschijn van de apocalyps.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – 1-15 juli 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wordt uitgebuit. Sato Ambush - De pararealist verschijnt als spook. Myles Kantor - Hij twijfelt heel erg aan zijn opdracht. Henna Zarphis - Een geheimzinnige Akoonse. Voltago - De cyberkloon verhindert een catastrofe.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende