Melkweg, M3 – juni 1200 NGT (4787 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1600 - 1649


23e cyclus:

DE ENNOX


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1616 • 0222    EXPERIMENTEN IN DE HYPERRUIMTE


Hoofdpersonen: Boris Siankow, Sato Ambush, Icho Tolot, Lingam Tennar, Paunaro, Perry Rhodan.


In de laatste uren van de vijftiende mei 1200 NGT lost de zone van de hyperruimte-parese op, die sinds 10 januari het Sol-stelsel en de naburige ruimtesector gevangen hield. Dat gebeurt net zo plotseling en onverwacht als deze zogenaamde Dode Zone voorheen materialiseerde. In het getroffen gebied functioneerde niets meer, waarvoor S-D-energie benodigd was: dat gold zowel voor alle hypertechniek als ook voor de met hypermotoren uitgeruste ruimteschepen en de energiewinning uit een hoger ruimtetijdvlak.

Maar de vraag hoe de Dode Zone eigenlijk kon ontstaan, bleef voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor het raadsel rondom de Ennox, Philip, de door HET uitverkoren nieuwe drager van een cellenactiveerder, is er samen met zijn soortgenoten woedend vandoor gegaan en is, naar het schijnt, nu spoorloos verdwenen.

Nieuw onheil schijnt de Galaxers te bedreigen, want Myles Kantor en zijn team ontdekken structuurscheuren in de hyperruimte, die zich in de sector M 3 concentreren en een dreigende 5-D-attractor ontstaat. De wetenschappers gaan onmiddellijk naar de plek des onheils om de boel nader te onderzoeken.

Nu, medio juni 1200 NGT, zijn ze bereid een beslissend onderzoek uit te gaan voeren naar het eigenaardige fenomeen, Sato Ambush, de Nakk Paunaro en anderen nemen grote risico's en voeren gevaarlijke experimenten in de hyperruimte uit ...


De hyperdim-attractor in M3 blijft actief en schijnt een nieuwe Dode Zone voor te bereiden. Wat zich daar afspeelt, trekt ook vele nieuwsgierigen uit andere volkeren vanuit de Melkweg aan en Perry Rhodan heeft een dramatische ontmoeting met een geheimzinnig en kennelijk ook zeer machtige onbekende.


Oorspronkelijke titel: Experimenten im Hyperraum

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: J. Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn