< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1616 • 0222    EXPERIMENTEN IN DE HYPERRUIMTE


In de laatste uren van de vijftiende mei 1200 NGT lost de zone van de hyperruimte-parese op, die sinds 10 januari het Sol-stelsel en de naburige ruimtesector gevangen hield. Dat gebeurt net zo plotseling en onverwacht als deze zogenaamde dode zone voorheen materialiseerde. In het getroffen gebied functioneerde niets meer, waarvoor 5D-energie benodigd was: dat gold zowel voor alle hypertechniek als ook voor de met hypermotoren uitgeruste ruimteschepen en de energiewinning uit een hoger ruimtetijdvlak.

Maar de vraag hoe de dode zone eigenlijk kon ontstaan, bleef voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor het raadsel rondom de Ennox, Philip, de door HET uitverkoren nieuwe drager van een cellenactiveerder, is er samen met zijn soortgenoten woedend vandoor gegaan en is, naar het schijnt, nu spoorloos verdwenen.

Nieuw onheil schijnt de galaxers te bedreigen, want Myles Kantor en zijn team ontdekken structuurscheuren in de hyperruimte, die zich in de sector M3 concentreren en een dreigende 5D-attractor ontstaat. De wetenschappers gaan onmiddellijk naar de plek des onheils om de boel nader te onderzoeken.

Nu, medio juni 1200 NGT, zijn ze bereid een beslissend onderzoek uit te gaan voeren naar het eigenaardige fenomeen, Sato Ambush, de Nakk Paunaro en anderen nemen grote risico's en voeren gevaarlijke experimenten in de hyperruimte uit ...


De hyperdim-attractor in M3 blijft actief en schijnt een nieuwe dode zone voor te bereiden. Wat zich daar afspeelt, trekt ook vele nieuwsgierigen uit andere volkeren vanuit de Melkweg aan en Perry Rhodan heeft een dramatische ontmoeting met een geheimzinnig en kennelijk ook zeer machtige onbekende.


Oorspronkelijke titel: Experimenten im Hyperraum

Auteur: Kurt Mahr

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: terugkeer naar M3 – de doorstoot in de 5e dimensie.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg, M3 – juni 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Boris Siankow - De nexialist heeft akelige confrontaties. Sato Ambush - De pararealist grijpt naar een laatste redmiddel. Icho Tolot, Lingam Tennar en Paunaro - Zij begeven zich tussen de werkelijkheden. Perry Rhodan - Hij rekent op een nieuwe dode zone.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende