Noheyrasa – 596.070 t/m 170.620 v. Chr. en 1119 NGT (4706 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1600 - 1649


23e cyclus:

DE ENNOX


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1614 • 0220    BEAULOSHAIRS NET


Hoofdpersonen: Beauloshair, Heleomesharan, Grel, Gruk, Wirad, Grender, Coush.


In de laatste uren van de vijftiende mei 1200 NGT lost de zone van de hyperruimte-parese op, die sinds 10 januari het Sol-stelsel en de naburige ruimtesector gevangen hield. Dat gebeurt net zo plotseling en onverwacht als dat deze zogenaamde Dode Zone voorheen materialiseerde. In het getroffen gebied functioneerde niets meer, waarvoor 5-D-energie benodigd was: dat gold zowel voor alle hypertechniek als ook de met hypermotoren uitgeruste ruimteschepen en de energiewinning uit een hoger ruimtetijdvlak.

Maar de vraag hoe de Dode Zone eigenlijk kon ontstaan, bleef voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor het raadsel rondom de Ennox. Philip, de door HET uitverkoren nieuwe drager van een cellenactiveerder, is er samen met zijn soortgenoten woedend vandoor gegaan en is, naar het schijnt, nu spoorloos verdwenen.

Nieuw onheil schijnt de Galaxers te bedreigen, want Myles Kantor en zijn team ontdekken structuurscheuren in de hyperruimte, die zich in de sector M 13 concentreren en een dreigende 5-D-attractor ontstaat. De wetenschappers gaan onmiddellijk naar de plek van het onheil om de boel nader te onderzoeken. Ondertussen voert Reginald Bull in het Sol-stelsel zijn eigen onderzoek uit. Dat onderzoek concentreert zich op de schijnbaar uitgestorven Arachnoïden uit het ververwijderde melkwegstelsel NGC 1400. Hun verhaal vertelt Beauloshairs net ...


Beauloshair heeft zijn net gesponnen en daarin de gruwelijke voorgeschiedenis van zijn volk, de Arcoana's, gedocumenteerd. Inmiddels zijn de Arachnoïden rijper geworden en veranderd in sensibele vreedzame denkers. Maar de harmonie, waarnaar ze verlangen, is deze wezens niet gegund.


Oorspronkelijke titel: Beauloshairs Netz

Auteur: Arndt Ellmer

Cover ©: J. Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn