< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1714 • 0416    DE BEAUSOLEILS


In de laatste uren van de vijftiende mei 1200 NGT lost de zone van de hyperruimte-parese op, die sinds 10 januari het Sol-stelsel en de naburige ruimtesector gevangen hield. Dat gebeurt net zo plotseling en onverwacht als dat deze zogenaamde dode zone voorheen materialiseerde. In het getroffen gebied functioneerde niets meer, waarvoor 5D-energie benodigd was: dat gold zowel voor alle hypertechniek als ook de met hypermotoren uitgeruste ruimteschepen en de energiewinning uit een hoger ruimtetijdvlak.

Maar de vraag hoe de dode zone eigenlijk kon ontstaan, bleef voorlopig onbeantwoord. Dat geldt ook voor het raadsel rondom de Ennox. Philip, de door HET uitverkoren nieuwe drager van een cellenactiveerder, is er samen met zijn soortgenoten woedend vandoor gegaan en is, naar het schijnt, nu spoorloos verdwenen.

Nieuw onheil schijnt de galaxers te bedreigen, want Myles Kantor en zijn team ontdekken structuurscheuren in de hyperruimte, die zich in de sector M13 concentreren en een dreigende 5D-attractor ontstaat. De wetenschappers gaan onmiddellijk naar de plek van het onheil om de boel nader te onderzoeken. Ondertussen voert Reginald Bull in het Sol-stelsel zijn eigen onderzoek uit. Dat onderzoek concentreert zich op de schijnbaar uitgestorven Arachnoïden uit het ververwijderde melkwegstelsel NGC1400. Hun verhaal vertelt Beauloshair's net ...


Beauloshair heeft zijn net gesponnen en daarin de gruwelijke voorgeschiedenis van zijn volk, de Arcoanas, gedocumenteerd. Inmiddels zijn de Arachnoïden rijper geworden en veranderd in sensibele vreedzame denkers. Maar de harmonie, waarnaar ze verlangen, is deze wezens niet gegund.


Oorspronkelijke titel: Beauloshairs Netz

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: ze zijn de heersers van een galaxie – en beheren een vreselijk erfenis.


Locatie en tijdsruimte: Noheyrasa – 596.070-170.620 v. Chr., 1119 NGT (4706 na Chr.)


Hoofdpersonen: Beauloshair - Een Arcoana spint de geschiedenis van zijn volk. Heleomesharan - Constructeur van een nieuwe wereld. Grel, Gruk en Wirad - Pioniers van de Arachnoïden. Grender - Hij werd als vorst geboren en sterft op de wereld van de oorsprong. Coush - Hij interesseert zich voor alles.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende