< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1608 • 0214    ENNOX AAN BOORD


Op 10 januari 1200 NGT, om 5 uur 33 galactische standaardtijd exact, worden de planeten van het Sol-stelsel en de naburige ruimte door een catastrofe geteisterd, die alle op 5D-basis functionerende techniek lam legt en een zogenaamde 'dode zone' veroorzaakt. Zesentwintig jaar na de dramatische gebeurtenissen rondom de superintelligentie HET wordt de solaire mensheid met een crisis geconfronteerd, waarbij het voortbestaan van de samenleving op het spel schijnt te staan.

In april 1200 NGT zijn de belangrijkste galaxers buiten de dode zone natuurlijk allang in actie gekomen. Zo heeft Atlan vanaf Olympus een grootscheepse operatie opgestart om de omvang van het gebied met de hyperruimte-parese te kunnen bepalen.

Perry Rhodan daarentegen zit met de ODIN vast in de dode zone. Er bestaat geen enkele mogelijkheid, hypertechnisch met anderen, die door de hyperruimte-parese zijn getroffen, te communiceren. Dat geldt ook voor iedereen, die zich buiten dat gebied bevindt en met slachtoffers van de ramp in contact probeert te komen. Dat verandert pas, wanneer de Ennox ten tonele verschijnen.

Alleen de Ennox kunnen boodschappen van Atlan in de dode zone brengen, maar ze ontpoppen zich als ware plaaggeesten. De bemanning van de ODIN ondervindt dat aan den lijve, want plotseling zijn er Ennox aan boord ...


Tussen Olympus en de ODIN kwam eindelijk weer contact tot stand, wat uitsluitend aan de Ennox te danken is. Alleen moet men zich afvragen, welk geheim die vreemdelingen omgeeft en wat de prijs is, die ze ooit voor hun hulp zullen gaan vragen.

Erger dan de Terranen zijn andere wezens door de hyperruimte-parese getroffen ...


Oorspronkelijke titel: Ennox an Bord

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: invasie op de ATLANTIS – chaos breekt uit.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – 31 maart-15 april 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide blijft kalm. Theta van Ariga - Zij wordt een studieobject. Perry Rhodan - De Terraan veroorzaakt een experiment. Philip en Ariane - De Ennox willen alles precies weten. Voltago - De cyberkloon heeft 'visioenen'.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende