< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1605 • 0211    BEZOEKER VANUIT ERGENS


Het is 26 jaar geleden dat er een einde kwam aan de crisis omtrent HET, een crisis die niet alleen voor het Sol-stelsel maar voor het hele machtsgebied van HET noodlottig dreigde te worden.

Geen wonder dat de Terranen oudejaarsdag 1199, de drempel van de dertiende eeuw NGT, enthousiast vieren. Men hoopt en verwacht dat de nieuwe eeuw even vreedzaam zal verlopen als de laatste 25 jaren.

Dat is een tragische vergissing zoals blijkt op 10 januari, 5.33 uur standaardtijd. Op dat tijdstip worden het Sol-stelsel en het gebied eromheen getroffen door een ramp die alle op 5D-basis werkende apparatuur lamlegt en daardoor een 'dode zone' laat ontstaan.

Intussen is het maart 1200 NGT. Degenen die buiten de dode zone leven, zijn op de hoogte van het verschuiven van de grenzen van het steeds veranderende gebied dat is getroffen door de hyperruimte-parese, ze hebben zelfs vrijgekomen planeten bezocht. Binnen de gevaarlijke zone vecht men tegen het feit dat alle vormen van hypertechniek niet meer functioneren. Maar dat geldt niet voor de bezoeker vanuit ergens ...


Het op Mars dreigende gevaar is op zijn minst afgezwakt en dat is voor een groot deel te danken aan de zeer moedige Terraan Tyler Danning. Maar ook drie dragers van een cellenactiveerder hebben daarbij een rol gespeeld: Julian Tifflor, Reginald Bull en Myles Kantor. Twee andere onsterfelijken groeien uit tot 'kosmische mensen' ...


Oorspronkelijke titel: Besucher aus dem Irgendwo

Auteur: Peter Terrid

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: hij verschijnt in het Sol-stelsel – de hyperruimte-parese houdt hem niet tegen.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – maart 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Philip - Een bezoeker uit het nergens. Nora Bierer - Commandante van een ruimtestation. Reginald Bull - De onsterfelijke wordt door zijn verleden ingehaald. Tyler Danning - Hij ontwikkelt een vermetel plan. Myles Kantor - De wetenschapper staat voor een raadsel.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende