< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1600 - 1649

23e cyclus DE ENNOX

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1603 • 0209    IN DE DODE ZONE


Het is 26 jaar geleden dat er een einde kwam aan de crisis omtrent de superintelligentie HET, een crisis die niet alleen voor het Sol-stelsel maar voor het hele machtsgebied van HET noodlottig dreigde te worden. Men denkt nauwelijks nog aan de doodstrijd van de superintelligentie die in een materiedal begon te veranderen - een degeneratie die alleen door het opofferen van de cellenactiveerders kon worden voorkomen.

Intussen is de situatie weer stabiel geworden. De noodlottige dagen van het jaar 1174 NGT heeft men meer dan een kwarteeuw achter zich liggen. Op Terra is de jaarwisseling 1199/1200 - het jaar 1200 komt overeen met het jaar 4787 van de oude jaartelling - de eerste stap in de dertiende eeuw en deze gebeurtenis wordt feestelijk gevierd. Men hoopt en verwacht dat de nieuwe eeuw even vreedzaam zal verlopen als de laatste vijfentwintig jaar.

Dat is een tragische vergissing, zoals blijkt op 10 januari, 5,33 uur standaardtijd. Op dat tijdstip worden het Sol-stelsel en het gebied eromheen getroffen door een ramp die alle op 5D-basis werkende apparatuur lamlegt.

Sindsdien bevinden zich alle door de ramp getroffen personen in de dode zone ...


Het is intussen februari 1200 NGT. Michael Rhodan, alias Roi Danton, die zich bij het begin van de hyperruimteramp in de MONTEGO BAY bevond, wacht vol ongeduld op het moment waarop de dode zone een planeet vrijgeeft aan de ontwikkeling waarvan hij destijds heeft meegewerkt. Maar ook de Anti's vliegen daarheen ...


Oorspronkelijke titel: In der Toten Zone

Auteur: Peter Griese

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Illustratie intern (Duits exclusief): © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): wetenschapsruimteschip TENTRA BLUE door Oliver Johanndrees

Nederlandse vertaling: H. Brown


Opmerking: in memoriam Günter M. SchelwokatOndertitel: de hyperruimte muteert – de weg naar Terra is versperd.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – januari-februari 1200 NGT (4787 na Chr.)


Hoofdpersonen: Rhea Ryttusko en Angus Ryttusko - Slachtoffers van de hyperruimte-verandering. Xero - Een oeroude robot. Atlan - De Arkonide laat de dode zone onderzoeken. Yart Fulgen - beveiligingschef van de GAFIF. Shaughn Keefe en Tymon t'Hoom - Mannen van de BASIS.

Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende