1187 t/m 1216 NGT (4774 t/m 4803 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1600 - 1649


23e cyclus:

DE ENNOX


Reeks

1650 - 1699


24e cyclus:

DE GROTE LEEMTE


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.1600 • 0206 (2002, week 6)    ALS DE STERREN DOVEN


Een vertegenwoordiger van het nexialisme is echter pessimistisch gestemd over het aanbreken van een nieuwe eeuw, want hij is van mening, dat er een catastrofe in het verschiet ligt. Boris Siankow, de nexialist, die een dreigende structurele verandering van de hyperruimte aankondigt, blijft een roeper in de woestijn. Dat de als een fantast versleten man gelijk zou kunnen hebben, ontdekt men pas op 10 januari 1200 ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1601 • 0207    10 JANUARI 1200


Dat personen met buitenissige ideeën, gelijk kunnen hebben, begrijpt men pas op 10 januari 1200.

Van de onsterfelijken die in Terrania samen het begin van het nieuwe jaar 1200 NGT vieren, ontsnappen er enkelen aan de hyperramp die de planeten van het Sol-stelsel 10 januari treft. Dat geldt voor de Ilt Gucky en voor Alaska Saedelaere ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1602 • 0208    SPORENONDERZOEK IN DE RUIMTE


Gucky, de Ilt en Alaska Saedelaere kunnen van geluk spreken, dat ze aan die ramp ontsnappen. Ze zijn heel ver weg van de Aarde bezig. Als Atlan, die zich in M 13 bevindt, van de hyperruimtecatastrofe hoort, vliegt hij met zijn ATLANTIS meteen naar de crisishaard. Hij laat de omvang van het getroffen gebied in kaart brengen en hij wil weten, wat er aan de hand is in de Dode Zone ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1603 • 0209    IN DE DODE ZONE


Het Sol-stelsel en het gebied eromheen worden getroffen door een ramp die alle op 5D-basis werkende apparatuur lamlegt. Het is intussen februari 1200 NGT. Michael Rhodan, alias Roi Danton, die zich bij het begin van de hyperruimteramp in de MONTEGO BAY bevond, wacht vol ongeduld op het moment waarop de Dode Zone een planeet vrijgeeft aan de ontwikkeling waarvan hij destijds heeft meegewerkt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1604 • 0210    DE VLOEK VAN RUBIN


Zodra de Dode Zone een planeet vrijgeeft, gaat Roi Danton meteen aan de slag in de hoop, dat hij orde op zaken kan stellen. In de Dode Zone, die door de hierin levende wezens als het effect van een zogenaamde hyperruimte-parese wordt beschouwd, functioneert zoals bekend geen enkel 5-D-apparaat meer. Maar die regel gaat schijnbaar niet op voor iedereen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1605 • 0211    BEZOEKER VANUIT ERGENS


Binnen de gevaarlijke zone vecht men tegen het feit dat alle vormen van hypertechniek niet meer functioneren.

Het op Mars dreigende gevaar is op zijn minst afgezwakt en dat is voor een groot deel te danken aan de zeer moedige Terraan Tyler Danning. Maar ook drie dragers van een cellenactiveerder hebben daarbij een rol gespeeld: Julian Tifflor, Reginald Bull en Myles Kantor ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1606 • 0212    DE SPELER EN DE KARTAANSE


In maart 1200 NGT is Atlan vanuit Olympus met een groots aangepakte operatie gestart, waarmee de omvang van het hyperruimte-parese gebied kan worden bepaald.

Andere dragers van een cellenactiveerder horen pas later over de catastrofe, aangezien hun zelfgekozen opdrachten ten bate van het welzijn van de sterrenvolken ze naar verre streken hebben geleid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1607 • 0213    GESTRAND IN DE LEEMTE


Kort voor het begin van de hyperruimte-catastrofe op 10 januari, werd bekend dat de ODIN met Perry Rhodan van Terra was vertrokken. Het grote ruimteschip en haar bemanning werden volledig getroffen door de hyperruimte-parese. Tussen de gebieden die zijn getroffen en degenen die buiten de Dode Zone leven is geen hypertechnische communicatie mogelijk. Dat verandert pas, wanneer de Ennox ten tonele verschijnen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1608 • 0214    ENNOX AAN BOORD


Tussen Olympus en de ODIN kwam eindelijk weer contact tot stand, wat uitsluitend aan de Ennox te danken is. Alleen moet men zich afvragen, welk geheim die vreemdelingen omgeeft en wat de prijs is, die ze ooit voor hun hulp zullen gaan vragen. Alleen de Ennox kunnen boodschappen van Atlan in de Dode Zone brengen, maar ze ontpoppen zich als ware plaaggeesten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1609 • 0215    REDDING VOOR DE POSBI'S


Op de Saturnus-maan Titan begint Myles Kantor intussen met een actie die tot doel heeft oude vrienden van de mensheid te helpen. Ze zijn bijzonder hard door de hyperruimte-parese getroffen. Opnieuw is gebleken hoe onmisbaar de Ennox voor de Galaxers zijn zolang de hyperruimteparese bestaat. Maar daarom wordt het wantrouwen tegenover de vreemdelingen niet kleiner ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1610 • 0216    EINDE VAN HET SPOOKBEELD


Het ligt voor de hand, dat met man en macht wordt geprobeerd achter het geheim van deze raadselachtige vreemdelingen te komen. Atlan mobiliseert de GAOIV. Op 15 mei 1200 NGT verdwijnt de Dode Zone net zo abrupt als dat ze vier maanden eerder was gematerialiseerd. De Galaxers kunnen opgelucht adem halen, maar het raadsel van de hyperruimteparese blijft voorlopig onopgelost ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1611 • 0217    IN DE STERRENJUNGLE


HET heeft twee alsnog onbekende wezens voorbestemd om activeerderdrager te worden. Die moeten nu worden opgespoord. Er wordt een zoekactie gestart die de muisbever Gucky naar de Yorschol-sector in de buurt van het centrum van de Melkweg voert. De Ilt volgt met zijn spacejet GECKO een spoor van de superintelligentie en beleeft vreemde avonturen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1612 • 0218    LAATSTE TOCHT VAN DE LIATRIS SPICATA


Het is duidelijk geworden, dat de hyperruimte nog lang niet tot rust is gekomen en met de lokale attractor schijnt er een nieuwe catastrofe voor de Galaxers in het verschiet te liggen. Om meer over de situatie over de gebeurtenissen in M 3 te weten te komen, stuurt Perry Rhodan de Haloeters Icho Tolot en Lingam Tennar weg om naar de Nakk Paunaro te gaan zoeken ...


Lees meer ..._____________________________________________________________________________________________


1613 • 0219    SPEURTOCHT NAAR PAUNARO


Op verzoek van Perry Rhodan bereidt Icho Tolot zich ook voor op een vertrek. Hij heeft een zeer gevaarlijke missie. Het is Icho Tolot en Lingam Tennar gelukt de Nakk Paunaro en de Terraan Sato Ambush te vinden en te redden. Intussen is Reginald Bull op een jaren durende ontdekkingsreis. Hij stoot op de geheimzinnige sporen van een volk van denkende wezens dat vermoedelijk is uitgestorven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1614 • 0220    BEAULOSHAIRS NET


Het onderzoek concentreert zich op de schijnbaar uitgestorven Arachnoïden uit het ververwijderde melkwegstelsel NGC 1400.

Beauloshair heeft zijn net gesponnen en daarin de gruwelijke voorgeschiedenis van zijn volk, de Arcoana's, gedocumenteerd. Inmiddels zijn de Arachnoïden rijper geworden en veranderd in sensibele vreedzame denkers ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1615 • 0221    DE OPOFFERING VAN JAOBOURAMA


Sato Ambush, de Nakk Paunaro en anderen nemen grote risico's en voeren gevaarlijke experimenten uit.

De hyperdim-attractor in M3 blijft actief en schijnt een nieuwe Dode Zone voor te bereiden. Wat zich daar afspeelt, trekt ook vele nieuwsgierigen uit andere volkeren vanuit de Melkweg aan en Perry Rhodan heeft een dramatische ontmoeting met een geheimzinnig en kennelijk ook zeer machtige onbekende ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1616 • 0222    EXPERIMENTEN IN DE HYPERRUIMTE


De hyperdim-attractor in M3 blijft actief en schijnt een nieuwe Dode Zone voor te bereiden. Wat zich daar afspeelt, trekt ook vele nieuwsgierigen uit andere volkeren vanuit de Melkweg aan en Perry Rhodan heeft een dramatische ontmoeting met een geheimzinnig en kennelijk ook zeer machtige onbekende ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1617 • 0223    DE AKOONSE


Alles wijst erop dat de Melkweg vanuit M 3 wordt bedreigd door een nieuwe Dode Zone. Perry Rhodan is met zijn ODIN ter plaatse en heeft tot zijn ontsteltenis moeten vaststellen dat in de Melkweg een ernstig conflict ontstaat: de ruzie tussen Akonen en Arkoniden. Maar de angst dat er een nieuwe Dode Zone ontstaat, beheerst op dit moment alles ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1618 • 0224    PANIEK


Op de planeten van het Sol-stelsel breekt paniek uit. Perry Rhodan is meer dan bezorgd over de galactopolitieke situatie, gezien de dreiging door de lokale attractor.

Maar de door Atlan gewenste ontmoeting vindt niet meer plaats, want de gevreesde tweede Dode Zone manifesteert zich - uitgerekend in de ruimtesector van Arkon ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1619 • 0225    CRISISHAARD BOLAN


Wat de gevreesde tweede Dode Zone voor de Melkweg kan betekenen, ontdekt Perry Rhodan op 3 augustus NGT bij een actie van de GAOIV op de planeet Bolan, die tot op dat moment het toonbeeld van vrede was.

De politieke situatie in de Melkweg is hierdoor erg gespannen - en dat op een tijdstip, waarop nog steeds volkomen onduidelijk is, wie of wat de Dode Zone veroorzaakt en hoe het eigenlijk met die geheimzinnige Ennox zit ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1620 • 0226    DE KLOK VAN AFFRAITANCAR


De Ennox spelen ook bij het volk van de Arachnoïden een belangrijke en fatale rol. Dit volk kon zich alleen door een avontuur en collectieve exodus naar een zeer ververwijderd melkwegstelsel voor de Ennox in veiligheid brengen. Om zich daar een nieuwe thuishaven te kunnen verschaffen, ver weg en verborgen voor de kosmische plaaggeesten, heeft dit volk slechts één ding nodig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1621 • 0227    HET WAPEN VAN COLOUNSHABA


De Sriins vinden de schuilplaats van de Arachnoïdenen en deze keer kunnen ze niet vluchten. De Arcoana's hebben eindelijk een middel gevonden zich de Sriins van het lijf te houden. Intussen zoekt Gucky nog steeds naar de twee personen die door HET zijn voorbestemd om een cellenactiveerder te dragen. De muisbever volgt een nieuw spoor naar de Provcon-vuist en vindt daar een man vol raadsels en geheimen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1622 • 0228    DE VERLORENE


Waar de muisbever Gucky en Alaska Saedelaere naartoe gaan om hun speurtocht naar de beide toekomstige dragers van een cellenactiveerder voort te zetten en raadselachtige fenomenen in het centrum van de Melkweg te onderzoeken, valt er van al die onrust niet veel te bespeuren. Op 18 juli, dus nog voor de manifestatie van de nieuwe Dode Zone komen ze met hun spacejet GECKO op Gäa aan en worden ze opgewacht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1623 • 0229    DIMENSIE VAN DE VERSCHRIKKINGEN


Het raadsel rondom de Ennox wordt er niet kleiner om als hun leider, de cellenactiveerderdrager Philip, midden augustus terugkeert en Atlan zijn hulp aanbiedt. Ditmaal stelt hij daarbij echter duidelijke eisen, die kort daarna op dramatische wijze kracht worden bijgezet. Er doen zich schrikbarende verschijnselen voor in M 13 . Terwijl de Ennox groepsgewijs terugkeren naar de galaxie, richt Myles Kantor op werelden in de periferie zijn steunpunten op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1624 • 0230    IN DE WISSELZONE


De pogingen van Perry Rhodan om de Akonen door het galactische gerechtshof tot de orde te laten roepen, leveren voorlopig net zo weinig op als het onderzoek naar de geheimzinnige verschijningen in de Dode Zone. De plannen van Rhodan werden verrassend door de Ennox doorkruist, die hun nieuwe volmachten misbruikten. Dat weerhoudt Reginald Bull er echter niet om zijn onderzoek naar de Arachnoïden uit NGC 1400 voort te zetten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1625 • 0231    BOODSCHAP VAN HET


In de tweede helft van september materialiseert de kunstplaneet Zwerver aan de rand van het zonnestelsel, en Ernst Ellert brengt een boodschap van HET.

Philip, de drager van een cellenactiveerder, heeft moeten toegeven dat de Ennox de Sriins zijn die de arachnoïden uit NGC 1400 hebben gedwongen hun thuisplaneten te verlaten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1626 • 0232    DE OPKOMST VAN QEYONDEROUBO


De gevreesde Sriins kunnen niet meer in het Sheokor-stelsel komen maar de hierin gevangen zittende Sriins kunnen niet meer weg. Colounshaba, de constructeur van het beveiligingsscherm, schakelt Maciuunensor uit om de 10.000 in het Sheokor-stelsel gevangen zittende Sriins de terugkeer naar hun eigen wereld mogelijk te maken. Vele Sriins zijn echter niet meer in staat om de oneindige stap te doen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1627 • 0233    DE KEUZE VAN DE ARCOANAS


In het Sheokor-stelsel lijken de voorwaarden vervuld voor een betere, constructieve toekomst, hoewel het lot van de weggevoerde 250 Sriins voorlopig nog onzeker is.

Het veiligheidsscherm Maciuunensor werkt weer - met neveneffecten in andere delen van het universum, waarvan de Arcoana's overigens niets weten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1628 • 0234    KRISTAL UIT HET NIETS


Voor Atlan bestaat er geen twijfel meer over, dat de geheimzinnige cheffin van het Blauwe Legioen van de Akonen Henna Zarphis is en ook Perry Rhodan moet dit feit accepteren. Hij laat in de hele Melkweg naar de MAGENTA van de mooie Akoonse zoeken, terwijl er na de boodschap van Ernst Ellert aan de Galaxers een nieuwe run op de onsterfelijkheid dreigt te ontstaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1629 • 0235    DE BLAUWE SLANG


Een van de honderden ruimteschepen van allerlei volkeren die in het Sol-stelsel verschijnen omdat de superintelligentie HET nog twee onsterfelijkheidschips zal uitreiken, is de Akoonse MAGENTA. Aan boord is de geheimzinnige leidster van het Blauwe Legioen. Ook de muisbever Gucky zoekt naar de twee 'spiegelgeborenen'. Hij heeft de zieke Ennox Felix beloofd hem naar zijn verre thuisplaneet in het sterrenbeeld Sculptor te vliegen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1630 • 0236    GEHEIME OPDRACHT VAN DE XENOLITH


De muisbever Gucky, die door de superintelligentie HET van falen is beticht, waardoor er een nieuwe run op de onsterfelijkheid is veroorzaakt, is ondertussen in de Provcon-vuist actief om de op sterven liggende Ennox Felix te redden. Omdat de Ilt moest beloven om alles wat hij van en over Felix ontdekte, geheim te houden, moet hij een schip 'organiseren' ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1631 • 0237    JAGERS OP DE ONSTERFELIJKHEID


De kunstplaneet Zwerver wacht nog steeds op de voormalige Plutobaan aan de rand van het zonnestelsel op de 'spiegelgeborenen' en lokt de jagers op de onsterfelijkheid naar zich toe. Midden november 1200 NGT besluit Atlan een tijdens een 'spookverschijning' op Arkon gematerialiseerd, geheimzinnig object naar Myles Kantor op de BASIS te laten brengen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1632 • 0238    BOODSCHAP UIT DE RUIMTETIJDSPLEET


Terwijl de negatieve strangeness van het piramideprisma Myles Kantor en zijn team de nodige hoofdbrekens blijft bezorgen en de 'jagers op de onsterfelijkheid bij Zwerver op hun kans wachten, wordt Perry Rhodan opnieuw met het machtsstreven van de Akonen geconfronteerd. Een Blue wil in het humanidroom een boekje open doen over de praktijken van het Blauwe Legioen - en dat kost hem zijn leven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1633 • 0239    VALSTRIK VOOR DE MAGENTA


Begin december 1200 NGT komt het tot een uitbarsting in het humanidroom, niet in het minst vanwege de Ennox, die zich hebben opgesplitst in een pro-Akoonse en een pro-Arkoonse fractie. Yard Fulgen, het hoofd van de Arkoonse geheime dienst, spant een valstrik. De planeet Siga bleef gespaard van de hyperruimte-parese en bijna helemaal van de Ennox. Perry Rhodan en Yart Fulgen begonnen op Siga met een onderzoek ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1634 • 0240    HET ZWAARD VAN DE AKONEN


Perry Rhodan vliegt met de ODIN naar Siga, waar de MAGENTA naar verluidt belangrijke onderdelen voor haar XD-transponder heeft kunnen aanschaffen. Wat hij daar ontdekt, is ongelooflijk. De hele Melkweg wordt bedreigd.

De MAGENTA is het weer gelukt om te vluchten, maar Yart Fulgen weet dankzij het net ontwikkelde hytrap-apparaat, waar hij naar de Blauwe Slang moet gaan zoeken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1635 • 0241    SCHAAK DE BLAUWE SLANG


De MAGENTA met de XD-transponder aan boord wordt het meest gezochte schip van de Melkweg - en begin januari 1201 NGT komt men het eindelijk op het spoor. Ook deze keer kon de MAGENTA aan zijn achtervolgers ontsnappen, maar Perry Rhodan weet nu dat Henna Zarphis niet dezelfde is als de Blauwe Slang. Het hoofdkwartier van het Blauwe Legioen is vernietigd, en de terroristische organisatie zal deze slag niet snel te boven komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1636 • 0242    DE LAATSTE ETAPPE


De muisbever Gucky is ondertussen - het is ondertussen begin januari 1201 NGT - bezig de steeds zwakker worden Ennox Felix het grote geheim van zijn volk te ontfutselen. De XENOLITH, het door Gucky 'geleende' Hanze-schip blijft op koers en begint aan de laatste etappe. Perry Rhodan wordt door Philip gevraagd, 250 op een vreemde planeet gestrande Ennox te redden, die niet meer op eigen kracht naar hun thuiswereld kunnen terugkeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1637 • 0243    GEVANGENEN VAN DE TIJD


De Nakk Paunaro en de twee Haloeters Icho Tolot en Lingam Tennar lijken voorgoed verdwenen in het rijk der pararealiteiten waarin ze terecht zijn gekomen door het ontaarde Ki van Sato Ambush. In een potentiële toekomst maken de drie vermisten kennis met de Corrax, de door de geheimzinnige macht Sinta uitverkoren en geconditioneerde vechtslaven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1638 • 0244    IN DE BAN VAN SINTA


De beide Haloeters en de Nakk is de terugkeer in het standaarduniversum gelukt en het gevaar van Sinta schijnt voorlopig te zijn gebannen. Paunaro begint meteen aan het onderzoek van de Dode Zone en ontdekt, dat de bron van al het onheil zich in het melkwegstelsel NGC 6503 bevindt - voor Reginald Bull genoeg reden om een slagvaardige vloot samen te stellen waarmee hij koers zet in de richting van dit verre stelsel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1639 • 0245    SIGNALEN UIT NGC 6503


Paunaro, de uit de pararealiteiten geredde Nakk, ontdekt begin april de bron van de Dode Zones. Terwijl Reginald Bull met een sterke vloot van het Galacticum naar NGC 6503 vertrekt, schijnt in het Arkon-stelsel, diep in de Dode Zone, een beslissende fase in het conflict tussen twee galactische grootmachten aan te breken. De Arkoniden worden bedreigd door een lang voorbereide keiharde aanval van de Akonen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1640 • 0246    GREEP NAAR ARKON


Begin januari 1201 lukt het eindelijk, het spoor van het Akoonse ruimteschip MAGENTA te vinden. Perry Rhodan brengt het Blauwe Legioen door het uitschakelen van hun hoofdkwartier een zeer zware slag toe, waarvan de tegenstander zich niet zo snel zal herstellen - ook al lukte het het hoofd van het Blauwe Legioen te ontsnappen. Dat het gevaar door de Blauwe Slang nog lang niet is geweken, dat bewijst deze eind april ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1641 • 0247    SYMBIOSE


Met de ODIN en het medoschip PARACELSUS begint Perry Rhodan aan een vlucht van 8 miljoen lichtjaar. Na de redding van de 250 Ennox uit de onvrijwillige symbiose met de Falahs hoopt Perry Rhodan eindelijk de thuisplaneet van de vreemde 'plaaggeesten' te leren kennen. Op 29 februari 1201 NGT vertrekken de ODIN en de PARACELSUS van Point Ennox voor een vlucht van vier miljoen lichtjaar ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1642 • 0248    DE PLANEET VAN DE ENNOX


In de buurt van het melkwegstelsel NGC 7793, op een afstand van zo'n 10,5 miljoen lichtjaar van de Melkweg verwijderd, bereiken de Terranen hun doel.

Op de planeet Mystery heeft Perry Rhodan een van de grootste geheimen ooit ontdekt, maar hij kan het voorlopig nog niet oplossen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1643 • 0249    PSYCHOSPEL OP AKON


Terranen en Blues ondernemen gezamenlijk een riskante actie op Arkon. Het probleem van de Akonen is grotendeels opgelost, al is de Blauwe Slang nog steeds voortvluchtig. Een ander probleem is dat van de activeerderchips die HET aan de zogenaamde spiegelgeborenen heeft beloofd. De jagers op de onsterfelijkheid die rondhangen in de buurt van Zwerver dringen aan op een beslissing ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1644 • 0250    STORM OP ZWERVER


De Akoonse Blauwe Slang, bezeten van de gedachte van de onsterfelijkheid, heeft nu nog maar één doel op het oog: ze wil één van de cellenactiveerderchips bemachtigen ...

De Akonen uit het Sphinx-stelsel hebben hun expansiepolitiek opgegeven, het Blauwe Legioen is uit elkaar geslagen - de Blauwe Slang is dood. De jagers op de onsterfelijkheid hebben het Sol-stelsel verlaten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1645 • 0251    OPERATIE DRACO


Op het allerlaatste moment hebben Myles Kantor en de Nakk Paunaro een gewapend conflict tussen arachnoïden en Galaxers weten te voorkomen. Reginald Bull die de spinnenwezens sinds zijn verblijf in NGC 1400 heeft bewonderd, streeft vanaf dit moment naar een vreedzame afloop van de expeditie en tegelijkertijd naar het laten verdwijnen van de Dode Zone uit de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1646 • 0252    FINALE IN HET SHEOKORSTELSEL


Onder leiding van Reginald Bull is een vloot met 45 eenheden op weg naar NGC 6503 en heeft in het Sheokor-stelsel het volk van de Arcoana's ontdekt. Reginald Bull  heeft in het Sheokor-stelsel contact opgenomen met de Arcoana's. Een gewapend conflict tussen de Galaxers en de Arcoana's kon op het laatste moment worden verhinderd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1647 • 0301    DE LAATSTE SLAG


De resultaten van de eerste onderhandelingen tussen Ennox, Arcoana's en Galaxers zijn tot in de Melkweg merkbaar. Maar in de thuisgalaxie bereiden Akoonse fanatici de laatste slag voor …

Het gevaar van de Dode Zone en dat van het Blauwe Legioen zijn definitief afgewend, maar de Galaxers blijven zitten met een probleem: voor wie zijn de twee cellenactiveerders bestemd die HET nog heeft te verdelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1648 • 0302    DE SPIEGELGEBORENEN


Terwijl de Melkweg zich van de gevolgen van de Dode Zone begint te herstellen en hulpvloten naar de getroffen planeten onderweg zijn, blijft er nog maar één vraag over: voor wie zijn de twee cellenactiveerders bestemd, die door de superintelligentie HET in het vooruitzicht zijn gesteld? De toekomstige dragers, de spiegelgeborenen, worden gevonden en krijgen hun cellenactiveerder ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1649 • 0303    PROJECT COMA


De Melkweg herstelt zich van de gevolgen van de Dode Zone. Maar dan verschijnt de Ennox Philip weer op Terra - en Perry Rhodan organiseert het project Coma. De BASIS vertrekt naar de Grote Leemte, men zoekt de oplossing van het 'grootste kosmische raadsel' zoals de Ennox Philip het noemde. De beste deskundigen zijn aan boord van het reusachtige schip dat een reis van 225 miljoen lichtjaar gaat maken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1650 • 0304    DOEL: DE GROTE LEEMTE


De BASIS heeft de Grote Leemte bereikt. Daar, in de buurt van de pulsar Borgia, wil Perry Rhodan de onsterfelijke Ennox Philip ontmoeten. Maar die is niet ter plaatse ... Uiteraard wachten de Terranen niet passief bij dat ontmoetingspunt af. Er worden kleine expedities georganiseerd om de omgeving van de pulsar te verkennen en naar sporen van het 'Grootste Kosmische Raadsel' te gaan zoeken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1651 • 0305    AAN DE RAND VAN DE GROTE LEEMTE


Vanaf het trefpunt Borgia worden enkele verkenningsschepen uitgezonden om poolshoogte te nemen in de onbekende ruimte. De Terranen onderzoeken enkele zonnestelsels en de vlucht met GEVONIA heeft de Terranen op het spoor gezet van een eerste 'klein raadsel' waardoor ze al enigszins een idee hebben gekregen van verdere geheimen die ze aan de rand van de Grote Leemte zouden kunnen tegenkomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1652 • 0306    IN HET NET VAN QUIDOR


Bij de rand van de Grote Leemte blijven de Galaxers bezig, de eerste informatie te verzamelen over de civilisaties, die ze hier hebben aangetroffen. Ook de landingseenheid van Arlo Rutun, die drieëneenhalf jaar aan boord van de BASIS vrijwel niets te doen had, krijgt de gelegenheid, een planeet te gaan onderzoeken. De soldaten landen op één van de randplaneten en ontdekken daar de nalatenschap van de Raunachs ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1653 • 0307    RANDWERELD VAN DE RAADSELS


De Terranen zoeken in meerdere zonnestelsels en stoten daarbij op de nalatenschap van de Raunachs. Al bij de eerste expedities bij de rand van de Grote Leemte ontdekken de Galaxers geheimzinnige verschijnselen en verbanden. En als de Ennox Philip eindelijk - zoals afgesproken - bij de pulsar Borgia verschijnt vestigt hij de aandacht op één van de raadsels van de Grote Leemte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1654 • 0308    HET FALEN VAN DE ENNOX


Het probleem van de Ennox is eindelijk bekend: voor dit volk is het hele gebied van de Grote Leemte niet toegankelijk - wat natuurlijk een smet is op het blazoen van dit anders zo brutale humanoide volk. De Ennox kunnen zich overal vrij bewegen en hebben anders een onbeperkte actieradius. De Terranen en hun bondgenoten echter beschouwen de Grote Leemte gewoon als een ruimte zonder grote kosmische structuren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1655 • 0309    SAMPLER I


Perry Rhodan en een verkenningseenheid landen op de 'Sampler' Noman. Ze raken hier en daar in conflict met de inheemse bevolking en ze ontdekken een zeer mysterieus gebied. Langzamerhand wordt de situatie op de eerste Samplerplaneet kritiek: eerst maakt een tekeergaande Haloeter de Nomaners onzeker en nu gaat zich een groep Ertrusiërs met de zaak bemoeien ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1656 • 0310    20 VAN ERTRUS


Vreemd 'doorgedraaide' Ertrusiërs onder aanvoering van de charismatische strijdster Lyndara, zoeken naar een geheimzinnige 'sleutel'.

Mystery, de thuiswereld of een steunpunt van de Ennox, waarover vier jaar na de ontdekking nog steeds vrijwel niets bekend is krijgt plotseling onverwachte bezoek ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1657 • 0311    S.O.S. VOOR MYSTERY


Het wordt al snel duidelijk, dat er ongelooflijke verbindingen met de Melkweg bestaan. De gevechtseenheid van Ertrus die op de Sampler-planeet Noman is verdwenen, materialiseert uitgerekend op de planeet Mystery - die ruim 10,5 miljoen lichtjaren van de Melkweg verwijderd ligt. De Ertrusiërs volgen eigenzinnige plannen die niemand hen uit het hoofd kan praten. Ze wordt daar door het Springerschip HAITABU opgehaald ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1658 • 0312    DE SOLDATEN VAN LYNDARA


De uitgebrande cellenactiveerder was niet de sleutel, waarnaar Lyndara en haar vijftien Ertrusiërs hebben gezocht. Dat ze hun krankzinnige 'doel' na de verovering van de DAORMEYN niet hebben opgegeven, is voor elke leidinggevende Galaxer een duidelijke zaak.

Ronald Tekener is de eerste, die met de snode plannen van de Ertrusiërs wordt geconfronteerd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1659 • 0313    VALS SPEL OP MAKKOM


De Ertrusische gevechtsgroep begint aan een reeks mysterieuze acties in de Locale Groep. Ronald Tekener bemoeit er zich mee en heeft geluk gehad, Lyndara en de 15 dol geworden Ertrusiërs hebben hem en zijn cellenactiveerder niet te pakken gekregen. De onsterfelijken weten nu waar ze aan toe zijn, maar in de Lokale Groep is één drager van een activeerder die dat niet weet: Julian Tifflor. Hij is op weg naar Hangay ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1660 • 0314    DE DOODSENGELEN VAN HANGAY


Julian Tifflor is op een diplomatieke tocht en ontmoet de doodsengelen van Hangay...

Het gevaar voor de activeerderdragers in de Lokale Groep is geëlimineerd. De in leven gebleven Ertrusiërs worden opgepakt en de leidende politieke persoonlijkheden van de Lokale Groep hoeven zich geen zorgen meer te maken over de activiteiten van de Ertrusiërs ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1661 • 0315    VERBODEN WERELD SHAFT


Op Shaft maakt de groep onder leiding van Jan Ceribo kennis met een onverklaarbaar verschijnsel: een schacht die zo diep is dat hij aan de andere kant uit de planeet zou moeten komen. Als drie wetenschappers in de schacht verdwijnen, begrijpt iedereen dat de Samplerplaneten meer zijn dan 'kosmische curiosa,' zoals de Ennox Philip ze heeft genoemd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1662 • 0316    WERELD ZONDER SCHADUW


Meerdere expedities worden georganiseerd, één ervan wordt geleid door Reginald Bull en Michael Rhodan.

Ze bereikten met de KAHALO de Samplerplaneet Tornister. Daar worden de Terranen geconfronteerd met enkele onverklaarbare verschijnselen. Bij de Owigo's schenen de Terranen in een uitgesproken wespennest te zijn getrapt - wat het onderzoeken van de Sampler-planeet bemoeilijkt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1663 • 0317    EILAND VAN DE SCHADUWEN


Op de Samplerplaneet Tornister worden deze Terranen geconfronteerd met enkele onverklaarbare verschijnselen. Reginald Bull en Michael Rhodan denken op de planeet Owigorn een spoor van de oplossing van het 'Grote Kosmisch Raadsel' te hebben gevonden. Er zijn andere galactische expedities vertrokken, onder andere de expeditie onder leiding van Alaska Saedelaere en de muisbever Gucky ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1664 • 0318    DE BEUL VAN SLOUGHAR


Alaska Saedelaere en Gucky stuiten op een angstaanjagend wezen. De leden van de Sloughar-expeditie hebben nog net geluk gehad en konden de Sampler-planeet ongedeerd verlaten.

Intussen heeft de expeditie onder leiding van Perry Rhodan eveneens zijn doel bereikt ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1665 • 0319    DE DROOM VAN BOCCU


Intussen heeft de expeditie onder leiding van Perry Rhodan eveneens zijn doel bereikt: op Trantar beleven ze de droom van Boccu.

Boccu's speurtocht naar het Verre Land en het geheim van de Sampler-planeet Trantar houden rechtstreeks verband met elkaar - de Galaxers moeten dit verband zien te ontdekken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1666 • 0320    DE VERRE HORIZON


Op de planeet Trantar komt Rhodan in contact met eigenaardige inheemsen en een eigenaardig korte horizon.

Voor de oplossing van het Grote Kosmische Raadsel konden enkele nieuwe stukken van de puzzel worden gevonden - hoewel het geheim nog steeds niet kan worden opgelost. Vanaf Trantar gaan we naar de Sampler-wereld Canaxu, die door Atlan en zijn bemanning moet worden onderzocht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1767 • 0516    ACTIE VAN DE KARTANEN


De stokoude Arkonide Atlan is ook van de partij. Hij vertrekt naar een vierde planeet, de Sampler-planeet Canaxu.

Zonder het te willen heeft Atlan op Canaxu een verschrikkelijke ramp veroorzaakt, waarvan duizenden Trepecco's het slachtoffer zijn geworden ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1668 • 0322    DE TORENS VAN CANAXU


De stokoude Arkonide Atlan en de bemanning zet koers naar de planeet Canaxu. Zonder dat het de bedoeling is, veroorzaakt hun landing bij een stam van inheemsen een verschrikkelijk ongeluk. Na de ramp op deze Sampler-planeet blijkt dat het nomadenvolk van de Trepecco's wordt omgeven door een geheim - ze bouwen de torens van Canaxu die een grote rol spelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1669 • 0323    DE CYBERKLOON


Perry Rhodan en zijn bemanning zijn op de terugweg van Trantar naar de BASIS waar ze de opgedane kennis willen verdiepen. Dan breekt voor Voltago het uur van de waarheid aan: op Shaft komt Voltago in actie en vindt een 'klos'.

De taboebewakers Gish-Vatachhs verhogen de druk op de Galaxers en Perry Rhodan laat de Samplerplaneet Shaft ontruimen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1670 • 0324    HET TRIBUNAAL


De galactische schepen worden door andere ruimteschepen tegengehouden en omsingeld. Het zijn schepen van de Gish-Vatachhs - en die slepen de Terranen voor Het Tribunaal.

Geëscorteerd door 40 Gish-Vatachhs vertrekt Perry Rhodan naar Siodor Thean om zijn onschuld te bewijzen.

In het Sol-stelsel gebeurt iets dat niemand had kunnen vermoeden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1671 • 0325    ONTSNAPPINGSPUNT MARS


In de Melkweg kondigt zich inmiddels een nieuw probleem aan met 'dolgedraaide' Etrusiërs. Krijgster Lyndara bezorgt de Terranen een hoop last.

Lyndara's nalatenschap zet de Terranen aan het werk - Homer G. Adams weet dat hij nu snel moet reageren. Hij laat schepen uitrusten en roept op tot de jacht op de Ennox ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1672 • 0326    ENNOX-JACHT


Lyndara, die door een ongelooflijk proces van de Sampler-planeet Noman naar Mystery werd verplaatst, kort voor haar dood een testament achter. Reden genoeg voor de Terranen om een expeditie naar Mystery te sturen.

De Terraanse expeditie op de planeet Mystery staat op het punt, het geheim van de Ennox op te lossen. De Ennox zelf openbaren hun geschiedenis aan de Galaxers ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1673 • 0327    DE OPENBARING VAN DE VEEGO'S


Een Terraanse expeditie naar Mystery heeft enkele ontdekkingen gedaan betreffende de in humanoïde gestalten optredende Ennox die zich Veego's noemen. De Ennox - of Veego's - hebben de Galaxers meer over hun lange geschiedenis verteld dan ooit eerder aan vreemdelingen. De Ennox noemen zichzelf Veego's en leven op hun thuiswereld als energiewezens ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1674 • 0328    VRIENDEN VAN DE ENNOX


De Ennox noemen zichzelf Veego's en leven op hun thuiswereld als energiewezens. De Terranen, gefascineerd en nieuwsgierig, zoeken verder naar sporen uit het verleden en ontdekken vrienden van de Ennox.

Maar nu keren we terug naar de Grote Leemte, waar de galactische expeditie flink in de problemen is geraakt en er voor de BASIS een ruimteslag tegen de eenheden van de Gish-Vatachhs dreigt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1675 • 0329    CONTACT BIJ BORGIA


Nu bereiden de Galaxers aan de ene kant, de theans en de Gish-Vatachhs aan de andere, zich voor op een confrontatie bij de Grote Leemte. Op het laatste moment kon een moordende ruimteslag bij de Pulsar Borgia worden afgewend, het gewapende conflict bleef beperkt tot enkele schermutselingen. De Galaxers hebben een laatste adempauze gekregen - en die willen ze goed gebruiken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1676 • 0330    IN DE GRAVO-KUBUS


De Galaxers krijgen toestemming voor een laatste expeditie en vliegen naar de Samplerplaneet Noman.

Mila en Nadja Vandemar hebben samen met de cyberkoon Voltago een nieuw succes geboekt en een tweede klos geborgen. Maar nu dreigt er chaos: de Noman-draken maken zich op voor een grote zelfmoordactie en de vloot van de theans vormt een kordon om de planeet Noman ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1677 • 0331    DOORGANG NAAR DE SPIEGELWERELD


Na de gebeurtenissen op Noman moeten de deelnemers aan de galactische expeditie nieuwe manieren zoeken om het 'Grote Kosmische Raadsel' te kunnen oplossen. Een mogelijkheid daartoe is het nauwkeurig onderzoeken van de klossen. Daar wagen de cyberkloon Voltago en de tweelingzussen Nadia en Mila Vandemar de doorgang naar de spiegelwereld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1678 • 0332    IN HET BRANDPUNT VAN DE KLOSSEN


Het is de cyberkloon Voltago en de tweeling Nadja en Mila Vandemar op een sensationele manier gelukt, niet alleen overgangen tussen alle Sampler-planeten te ontdekken, maar op die planeten ook de zogenaamde klossen te hebben gevonden. De verrassing is compleet: in de anders zo lege en verlaten Grote Leemte vinden de Galaxers en de Arcoana's een verrassende planeet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1679 • 0333    DE DONKERE PLANEET


Dat er op een schijnbaar levenloze wereld ook nog de nodige geheimen schuil gaan, wordt de onderzoekers al heel snel duidelijk. Ze worden met een geheimzinnige macht geconfronteerd.

Ze is ongrijpbaar en blijkbaar zo goed als onoverwinnelijk. Op de ijsplaneet Charon speelt ze kat en muis met Perry Rhodan en zijn groep ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1680 • 0334    MOIRA


Moira heeft een lang en interessant verhaal te vertellen...

De ontmoeting met Moira op Charon is voor Perry Rhodan en zijn begeleiders goed afgelopen. Perry Rhodan moet een beslissing nemen: gaat hij verder met het verkennen van de Grote Leemte om de geheimen ervan te onthullen en om te ontdekken wat het gevaar is dat hier dreigt? 'Terug naar de BASIS!' luidt nu het motto ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1681 • 0335    KOERS MELKWEG


Moet Perry Rhodan bevel geven naar huis terug te keren? De Terranen kunnen niet anders, ze besluiten terug te gaan. Om een gewapend conflict van grote omvang te vermijden, besluiten de Galaxers terug te vliegen naar de Melkweg. Perry Rhodan is van mening dat de klossen en de segmenten daar beter kunnen worden onderzocht. Maar op de terugreis hebben ze een vreemde ontmoeting ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1682 • 0336    SOLDAAT ZONDER OPDRACHT


Perry Rhodan verwacht een rustige vlucht terug naar de Melkweg. De mensen aan boord van de BASIS hopen bovendien, dat ze bij de Coma-stations nieuwe contacten kunnen aanknopen, die voor de toekomst van belang kunnen zijn. De lange reis terug naar de Melkweg is bijna ten einde maar bij Coma-6 komt men in contact met een soldaat ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1683 • 0337    MEER MACHT VOOR ARKON


Tijdens de afwezigheid van de BASIS is er heel wat veranderd in de Melkweg. Nieuwe politieke constellaties zijn ontstaan en een groep verblinde mannen en vrouwen wil meer macht voor Arkon.

De geheimzinnige klossen en segmenten die men bij de Grote Leemte heeft gevonden, schijnen belangrijk te zijn en zowel Terranen en Arkoniden hebben er grote belangstelling voor ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1684 • 0338    EINDSTATION HELEIOS


Nu als voorlopige afsluiting van de lange reis de BASIS heeft aangelegd op de werfplaneet Heleios kunnen de Galaxers met het eigenlijke werk beginnen, een grondig onderzoek.

De objecten, die de Galaxers van de Grote Leemte hebben meegebracht, hebben kennelijk iets en nu hebben de Arcoana's de Terranen de sleutel gegeven om het geheim te ontrafelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1685 • 0339    KLOSSEN EN SEGMENT


Onder leiding van Myles Kantor en Boris Siankow beginnen de beslissende experimenten. Problemen met de experimenten aan de ene kant en met de activiteiten van de Arkoonse rebellen aan de andere kant - de onderzoekers op Titan wordt geen moment rust gegund. Hoe verloopt een experiment op een andere planeet van de Melkweg en welke effecten dat heeft op de Terraanse onderzoekers ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1686 • 0340    WEZENS UIT DE KLOSSEN


Op Haloet en in het Sol-stelsel onderzoeken de Galaxers de gevonden klossen en segmenten - en daarbij ontstaan voor het eerst wezens. Het onderzoek van de klossen lijkt te veranderen in een nachtmerrie, nadat het tweede experiment van de Terranen weer is mislukt. Er ontstonden twee huiveringwekkende schimmen die niet levensvatbaar waren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1687 • 0341    VREEMDELINGEN OP TITAN


Bij het Haloetse experiment ontstond een pseudo-Haloeter en op Titan ontstond uit de klos en het segment een nieuw wezen - in dit geval een Terraan. De twee kloswezens die bezeten schijnen te zijn van één gemeenschappelijk doel. De gebeurtenissen van de laatste dagen doen vermoeden dat de Terranen enkele verrassingen te wachten staan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1688 • 0342    JOKER NUMMER ZEVEN


Beide wezens beschikken over een bewonderenswaardige intelligentie en enorme fysieke krachten, ze schijnen bovendien door een enorme nieuwsgierigheid te worden gedreven. De Terranen starten daarom nieuwe klosexperimenten. Ze houden daarbij hier ook een troef achter de hand. De kloswezens hebben nog talrijke verrassingen voor de Terranen en hun bondgenoten in petto; dat wordt steeds duidelijker ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1689 • 0343    RENDEZ-VOUS OP PHEGASTA


In steeds sterkere mate beginnen de kloswezens hun eigen plannen te maken en door te zetten. Na de gebeurtenissen op Phegasta weten ze dat de Terranen niet eerlijk zijn geweest tegenover hen. Vanaf dat moment kunnen ze ongehinderd werken aan de verwezenlijking van hun eerzuchtige plannen: het vormen van een collectief ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1690 • 0344    COLLECTIEF VAN DE ZEVEN


De kloswezens beginnen steeds sterker hun eigen plannen te ontwikkelen en te realiseren. Twee wezens bevrijden zichzelf en richten zich vervolgens op hun nieuwe doel. Ze hebben succes met de bestorming van Titan: ze konden aansluiting vinden bij hun partners en ook de overige klossen en segmenten op Titan buit maken. Dat geldt ook voor de techniek, die ze voor nieuwe experimenten nodig hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1691 • 0345    HET SCHEPPINGSPROGRAMMA


Het volgende doel van de kloswezens is duidelijk: ze zullen een eigen scheppingsprogramma in het leven roepen. Om hun doel snel te kunnen verwezenlijken, stelen de kloswezens alle nog beschikbare klossen en segmenten. Vijftien wezens zijn uit klossen en segmenten ontstaan en nadat Eén is omgekomen blijven er nog veertien over. Genoeg om voor veel onrust in de Melkweg te zorgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1692 • 0346    SYNTRON-ALARM


Dat er veertien wezens met het uiterlijk van Terranen konden worden geschapen, die in de Melkweg een kleine chaos veroorzaakten, kon zich in de herfst van 1212 NGT niemand voorstellen.

Vooral als de kloswezens beginnen aan een niets ontziende jacht op speciale kennis en de belangrijkste syntrons in het centrum van de galaxie plunderen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1693 • 0347    VEERTIEN WILDEMANNEN


Atlan haalt de kloswezens ertoe over een wapenstilstand te sluiten - maar dat betekent niet dat ze hun jacht stopzetten. De acties van de kloswezens in het zonnestelsel hebben hun hoogtepunt nog lang niet bereikt, dat hebben de gebeurtenissen op Mars bewezen.

En eerste verbanden met de Grote Leemte werden nu blootgelegd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1694 • 0348    NATHAN STERFT


Nadat de kloswezens op de planeet Mars actief waren, ontdekken de Terranen op de rode planeet een Quidor-symbool: het teken van de macht aan de rand van de Grote Leemte. Ondertussen worden de kloswezens op een andere plek actief. De belangrijkste syntroniek van de Melkweg, het maanbrein NATHAN, is door de acties van de kloswezens buiten werking gesteld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1695 • 0349    BESLISSING OP DE MAAN


Dan landden de kloswezens op de maan van de Aarde; ze bezetten de supersyntron NATHAN en veroorzaken wanorde in het Sol-stelsel.

Het directe gevaar van de kloswezens voor het Sol-stelsel is afgewend maar hun geheim is niet ontdekt. De Terranen doen intussen opgravingen op Mars ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1696 • 0350    IN DE RUÏNES VAN MARS


Ondertussen werden de kloswezens door de mysterieuze vrouwelijke huurling Moira 'opgepakt' en afgevoerd. De Terranen moeten nu puin gaan ruimen.

De soldate Moira heeft niet alleen de veertien kloswezens ontvoerd, maar ook drie dragers van een cellenactiveerder. Ze heeft Alaska Saedelaere alsmede Mila en Nadja Vandemar in haar macht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1697 • 0351    AAN BOORD VAN DE STYX


Inmiddels hebben Moira en de kloswezens nieuwe kennis opgedaan over het miljoenenjarenplan van onbekende machten, dat binnenkort werkelijkheid schijnt te gaan worden.

Om daarover meer duidelijkheid te krijgen moeten de wezens aan boord van de STYX contact opnemen met de machten aan de rand van de Grote Leemte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1698 • 0352    DE SCHOOL VAN DE THEANS


Moira, de Terranen en de kloswezens hebben dringend behoefte aan meer informatie. Daarom zetten ze koers naar een specifieke planeet. Het is Moira en de kloswezens gelukt: de volkeren bij de rand van de Grote Leemte zijn onrustig geworden en terecht kwaad. Geen goede vooruitzichten voor de Terranen, mochten die ooit opnieuw naar dit deel van het universum komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1699 • 0401    BOODSCHAP VAN TAUREC


Perry Rhodan is voor de tweede keer aangekomen bij de Grote Leemte - maar de moeilijkheden schijnen groter te zijn dan bij de eerste expeditie. Alles lijkt te bewegen in de richting van een uitbarsting waarop ongeveer twee miljoen jaar is gewacht. Het tot nu toe bekende wereldbeeld van de Terranen wordt letterlijk op zijn kop gezet. Een beslissende tip krijgt men in een boodschap van Taurec ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.