ENTREE   | volgende > |   🔍

Reeks 1600 - 1699

23e cyclus DE ENNOX en 24e cyclus DE GROTE LEEMTE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 1600 - 1699De afbeeldingen van de 23e cyclus DE ENNOX en 24e cyclus DE GROTE LEEMTE in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...INDEX 1600 – 1649

23e cyclus: DE ENNOX


Tijdsruimte: 1200 - 1202 NGT (4787 - 4789 na Chr.)


1600 • 0206 (2002, week 6) ALS DE STERREN DOVEN

Een nieuwe eeuw begint – en een oude profetie wordt waar..

Een vertegenwoordiger van het nexialisme is pessimistisch gestemd over het aanbreken van een nieuwe eeuw, want hij is van mening, dat er een catastrofe in het verschiet ligt. Hij wordt weggehoond omdat hij zich zorgen maakt over wat er zal gebeuren als de sterren doven ...

Lees meer ...

___________________________________

1601 • 0207 10 JANUARI 1200

Een hemel zonder sterren – en een mensheid zonder toekomst.

Boris Siankow, de nexialist, die een dreigende structurele verandering van de hyperruimte aankondigt, blijft een roeper in de woestijn. Dat personen als hij, personen met buitenissige ideeën, gelijk kunnen hebben, begrijpt men pas op 10 januari 1200 ...

Lees meer ...

___________________________________

1602 • 0208 SPORENONDERZOEK IN DE RUIMTE

Twee onsterfelijken op speciale actie – in opdracht van de superintelligentie.

De planeten van het zonnestelsel worden door een catastrofe geteisterd, die alle op 5D-basis functionerende techniek lam legt. Gucky en Alaska Saedelaere kunnen aan die ramp ontsnappen. Ze zijn heel ver weg van de Aarde bezig aan een sporenonderzoek in de ruimte ...

Lees meer ...

___________________________________

1603 • 0209 IN DE DODE ZONE

De hyperruimte muteert – de weg naar Terra is versperd.

Als Atlan, die zich in M13 bevindt, van de hyperruimtecatastrofe hoort, vliegt hij met zijn ATLANTIS meteen naar de crisishaard. Hij laat de omvang van het getroffen gebied in kaart brengen en hij wil weten wat er aan de hand is met alle getroffen personen in de dode zone ...

Lees meer ...

___________________________________

1604 • 0210 DE VLOEK VAN RUBIN

Waanzin en machtsroes – de dode zone geeft een planeet vrij.

Michael Rhodan, alias Roi Danton, die zich bij het begin van de hyperruimteramp in de MONTEGO BAY bevond, wacht op het moment waarop de dode zone een planeet vrijgeeft. Wat hij op die planeet, die hij bijzonder goed kent, aantreft, dat is de vloek van Rubin ...

Lees meer ...

___________________________________

1605 • 0211 BEZOEKER VANUIT ERGENS

Hij verschijnt in het Sol-stelsel – de hyperruimte-parese houdt hem niet tegen.

In de dode zone, die door de hierin levende wezens als het effect van een zogenaamde hyperruimte-parese wordt beschouwd, functioneert zoals bekend geen enkel 5D-apparaat meer. Maar die regel gaat schijnbaar niet op voor de bezoeker vanuit ergens ...

Lees meer ...

___________________________________

1606 • 0212 - DE SPELER EN DE KARTAANSE

Avontuur in Hangay – twee onsterfelijken in het brandpunt van het gebeuren.

Andere dragers van een cellenactiveerder horen pas later over de catastrofe, aangezien hun zelfgekozen opdrachten ten bate van het welzijn van de sterrenvolken ze naar verre streken hebben geleid. Voorbeelden daarvan zijn de speler en de Kartaanse ...

Lees meer ...

___________________________________

1607 • 0213 - GESTRAND IN DE LEEMTE

Met een sublichtvlucht onderweg – de ODIN zet koers naar Alpha Centauri.

Kort voor het begin van de hyperruimte-catastrofe op 10 januari, werd bekend dat de ODIN met Perry Rhodan van Terra was vertrokken. Het grote ruimteschip en haar bemanning werden volledig getroffen door de hyperruimte-parese en is gestrand in de leemte ...

Lees meer...

___________________________________

1608 • 0214 - ENNOX AAN BOORD

Invasie op de ATLANTIS – chaos breekt uit.

Tussen de gebieden die door de hyperruimte-parese zijn getroffen is geen hypertechnische communicatie mogelijk. Wie een snelle verbinding nodig heeft moet een beroep doen op de Ennox. De bemanning van de ODIN ondervindt dat zelf, want plotseling zijn er Ennox aan boord ...

Lees meer ...

___________________________________

1609 • 0215 - REDDING VOOR DE POSBI'S

Ennox-vloed in het Sol-stelsel – de vreemdelingen zijn de plaaggeesten van Titan.

Op de Saturnus-maan Titan begint Myles Kantor intussen met een actie die tot doel heeft oude vrienden van de mensheid te helpen. Ze zijn bijzonder hard door de hyperruimte-parese getroffen. Het gaat om de redding voor de Posbi's ...

Lees meer ...

___________________________________

1610 • 0216 - EINDE VAN HET SPOOKBEELD

De GAOIV in actie – het geheim van de Ennox op het spoor.

Opnieuw is gebleken hoe onmisbaar de Ennox voor de galaxers zijn zolang de hyperruimte-parese bestaat. Maar daarom wordt het wantrouwen tegenover de vreemdelingen niet kleiner. Atlan mobiliseert de GAOIV - en is op die manier getuige van het einde van het spookbeeld...

Lees meer ...

___________________________________

1611 • 0217 - IN DE STERRENJUNGLE

Met Gucky in de Yolschor-sector – HET legt een spoor.

HET heeft twee onbekende wezens voorbestemd om activeerderdrager te worden. Die moeten nu worden opgespoord. Gucky volgt met zijn spacejet GECKO in de Yorschol-sector een spoor van de superintelligentie en beleeft vreemde avonturen in de sterrenjungle ...

Lees meer ...

___________________________________

1612 • 0218 LAATSTE TOCHT VAN DE LIATRIS SPICATA

Ze ontkomen aan hun achtervolgers – en landen in de chaos.

De bestuurders van de door de hyperruimte-parese getroffen volkeren rusten geen moment. Myles Kantor en zijn staf starten een onderzoek over de 'golven van de waanzin' van de hyperruimte en onder deze omstandigheden vindt de laatste vlucht van de LIATRIS SPICATA plaats ...

Lees meer ...

___________________________________

1613 • 0219 - SPEURTOCHT NAAR PAUNARO

De vlucht in de ruimtetijdval – de Haloeter wacht met afschuw.

Op verzoek van Perry Rhodan bereiden de Haloeters Icho Tolot en Lingar Tennar zich voor op een vertrek om meer over de situatie en de gebeurtenissen in M3 te weten te komen. Icho Tolot heeft een zeer gevaarlijke missie, hij gaat op speurtocht naar Paunaro ...

Lees meer ...

___________________________________

1614 • 0220 - BEAULOSHAIRS NET

Ze zijn de heersers van een galaxie – en beheren een vreselijk erfenis.

Nieuw onheil bedreigt de galaxers. Ondertussen voert Reginald Bull in het Sol-stelsel zijn eigen onderzoek uit. Dat onderzoek concentreert zich op de schijnbaar uitgestorven Arachnoïden uit het ververwijderde melkwegstelsel NGC1400. Hun verhaal vertelt Beauloshair's net ...

Lees meer ...

___________________________________

1615 • 0221 - DE OPOFFERING VAN JAOBOURAMA

Een groot volk op een tweesprong – uit Riin ontstaan Sriin.

Inmiddels zijn de Arachnoïden in het verre sterrenstelsel NGC1400 rijper geworden en veranderd in sensibele vreedzame denkers. Maar de harmonie, waarnaar ze verlangen, is deze wezens niet gegund en daarmee ook de opoffering van Jaobourama ...

Lees meer ...

___________________________________

1616 • 0222   EXPERIMENTEN IN DE HYPERRUIMTE

Terugkeer naar M3 – de doorstoot in de 5e dimensie.

We keren terug naar de Melkweg waar de dreiging van de 5D-attractor dramatische vormen aanneemt. Sato Ambush, de Nakk Paunaro en anderen willen het verschijnsel leren kennen en nemen grote risico's en voeren gevaarlijke experimenten in de hyperruimte uit ...

Lees meer ...

___________________________________

1617 • 0223 - DE AKOONSE

Ze speelt met Perry Rhodan – in het aanschijn van de apocalyps.

Wat zich in M3 afspeelt trekt ook vele nieuwsgierigen aan vanuit de Melkweg. Perry Rhodan is met zijn ODIN ter plaatse en heeft een dramatische ontmoeting met een geheimzinnig en kennelijk ook zeer machtige onbekende. Daar ontmoet hij de Akoonse ...

Lees meer ...

___________________________________

1618 • 0224 - PANIEK

Hysterie in het Sol-stelsel – de angst voor een nieuwe dode zone.

Perry Rhodan heeft tot zijn ontsteltenis moeten vaststellen dat er een ernstig conflict ontstaat tussen Akonen en Arkoniden. Maar de angst dat er een nieuwe dode zone ontstaat beheerst op dit moment alles en op de planeten van het Sol-stelsel breekt paniek uit ...

Lees meer ...

___________________________________

1619 • 0225   CRISISHAARD BOLAN

De nieuwe dode zone ontstaat – en Arkon's vijand triomfeert.

Perry Rhodan is erg bezorgd over de galactopolitieke situatie. De door Atlan gewenste ontmoeting vindt niet meer plaats want de gevreesde tweede dode zone manifesteert zich bij Arkon. Wat dit voor de Melkweg betekent ervaart Perry Rhodan in de crisishaard Bolan ...

Lees meer ...

___________________________________

1620 • 0226 - DE KLOK VAN AFFRAITANCAR

Ze zoeken asiel – en scheppen het stelsel van de 67 planeten.

De Ennox spelen ook bij het volk van de Arachnoïden een belangrijke en fatale rol. Om zich een nieuwe thuishaven te kunnen verschaffen, ver weg en verborgen voor de kosmische plaaggeesten, heeft het volk van de Arachnoïden slechts één ding nodig: de klok van Affraitancar ...

Lees meer ...

___________________________________

1621 • 0227 - HET WAPEN VAN COLOUNSHABA

De Sriins keren terug – de Arcoanas grijpen naar een laatste redmiddel.

De Arcoana spinnenwezens zien zich gedwongen hun toevlucht te zoeken tot een verre galaxie. Maar hun plaaggeesten, de Sriins, vinden hun schuilplaats en deze keer kunnen ze niet vluchten. Alle hoop van de Arcoanas is gevestigd op het wapen van Colounshaba ...

Lees meer ...

___________________________________

1622 • 0228 - DE VERLORENE

Met de GECKO in Provcon-Vuist – wie is de man zonder herinneringen?

Op 18 juli, dus nog voor de manifestatie van de nieuwe dode zone, komen Gucky en Alaska Saedelaere met hun spacejet GECKO aan in Provcon-vuist voor de speurtocht naar de twee dragers van een cellenactiveerder. Op Gäa worden ze opgewacht door de verlorene ...

Lees meer ...

___________________________________

1623 • 0229 DIMENSIE VAN DE VERSCHRIKKINGEN

Alarm voor Arkon en Ariga – de spookschepen komen.

De Ennox cellenactiveerderdrager Philip biedt Atlan zijn hulp aan. Ditmaal stelt hij duidelijke eisen, die kort daarna op dramatische wijze kracht worden bijgezet. Er doen zich schrikbarende verschijnselen voor in M13 - zij stammen uit de dimensie van de verschrikkingen ...

Lees meer ...

___________________________________

1624 • 0230 - IN DE WISSELZONE

Nieuwe Ennox-vloed in de galaxie – en Ronald Tekener's ontdekking op Accaro III.

Als tegenprestatie voor de hulp eist Philip dat de Ennox zich mogen bemoeien met de galactische politiek. Tegelijkertijd manifesteren er zich fenomenen in M13. Ronald Tekener hoopt meer informatie te verschaffen en start begin september met een missie in de wisselzone ...

Lees meer ...

___________________________________

1625 • 0231BOODSCHAP VAN HET

Ernst Ellert roept de spiegelgeborenen – ze zullen de onsterfelijkheid ontvangen.

De plannen van Rhodan werden door de Ennox doorkruist, die hun nieuwe volmachten misbruikten. Perry heeft geen tijd zich daarmee bezig te houden want de kunstplaneet Zwerver materialiseert aan de rand van het zonnestelsel, en Ernst Ellert brengt een boodschap van HET ...

Lees meer ...

___________________________________

1626 • 0232 - DE OPKOMST VAN QEYONDEROUBO

Een zegen wordt een vloek – tienduizend Sriins gevangen in het Sheokor-stelsel.

Miljoenen lichtjaren verwijderd, in het nieuwe Sheokor-stelsel, hebben de Arcoanas nieuwe problemen. De Sriins kunnen niet meer in het stelsel komen maar de 10.000 opgesloten Sriins kunnen niet meer weg. In deze situatie vindt de opkomst van Qeyonderoubo plaats ...

Lees meer ...

___________________________________

1627 • 0233 - DE KEUZE VAN DE ARCOANAS

Zijn volk staat voor de ondergang – en hij beseft zijn bestemming.

Om vele Sriins alsnog te redden moet er een speciaal programma worden opgestart - en moeten ook de coördinaten van hun thuiswereld bekend zijn. Het spinnenvolk dreigt eraan ten onder te gaan en zo staan de Arcoanas voor een dilemma: de keuze van de Arcoanas ...

Lees meer ...

___________________________________

1628 • 0234 KRISTAL UIT HET NIETS

De blauwe slang van de Akonen – alleen een oeroude robot kent haar geheim.

We richten de aandacht weer op de Melkweg en op Arkon. Op de planeten van Arkon manifesteren de al veelvuldig in M13 gesignaleerde fenomenen zich opnieuw. Atlan krijgt belangrijke inlichtingen en gaat op speurtocht en begeeft zich in het kristal uit het niets ...

Lees meer ...

___________________________________

1629 • 0235 DE BLAUWE SLANG

Nieuwe stormloop op de onsterfelijkheid – ook de MAGENTA verschijnt in het Sol-stelsel.

Een van de honderden ruimteschepen die in het Sol-stelsel verschijnen omdat de superintelligentie HET nog twee onsterfelijkheidschips zal uitreiken is de Akoonse MAGENTA. Aan boord is de geheimzinnige leidster van het blauwe legioen, de blauwe slang ...

Lees meer ...

___________________________________

1630 • 0236 - GEHEIME OPDRACHT VAN DE XENOLITH

Gucky en zijn team – op weg naar het stelsel van de Ennox.

Ook de muisbever Gucky zoekt naar de ‘spiegelgeborenen’ in Provcon-vuist. Hij heeft de zieke Ennox Felix beloofd hem naar zijn thuisplaneet in het sterrenbeeld Sculptor te vliegen. De geheimzinnige Ennox-wereld te vinden, dat is de geheime opdracht van de XENOLITH ...

Lees meer ...

___________________________________

1631 • 0237 JAGERS OP DE ONSTERFELIJKHEID

Ze begeren het eeuwige leven – en vinden de dood in zichzelf.

We keren terug naar het Sol-stelsel en de gelukszoekers uit alle galactische volkeren. De kunstplaneet Zwerver wacht nog steeds op de voormalige Pluto-baan van het zonnestelsel op de 'spiegelgeborenen' en lokt de jagers op de onsterfelijkheid naar zich toe ...

Lees meer ...

___________________________________

1632 • 0238 - BOODSCHAP UIT EEN RUIMTETIJDSPLEET

Ze ontvangen de waarschuwing – een vreemde macht dringt door het universum.

Atlan stuurt via een Ennox-bode een op Arkon gematerialiseerd mysterieus voorwerp naar Myles Kantor op de BASIS. Hij verzoekt de geniale wetenschapper het object te onderzoeken. Maar voordat het zo ver is, ontvangt Kantor een boodschap uit de ruimtetijdspleet ...

Lees meer ...

___________________________________

1633 • 0239 - VALSTRIK VOOR DE MAGENTA

Akonen in de Stouvan-sector – het anti-terreurcommando grijpt in.

Een Blue wil in het HUMANIDROM een boekje open doen over de praktijken van het blauwe legioen - dat kost hem zijn leven. Maar dat is nog niets tot wat ontelbare onschuldigen dreigt. Yard Fulgen, hoofd van de Arkoonse geheime dienst, spant een valstrik voor de MAGENTA ...

Lees meer ...

___________________________________

1634 • 0240 - HET ZWAARD VAN DE AKONEN

Verraad op Siga – de gehele galaxie wordt bedreigd.

Perry Rhodan vliegt met de ODIN naar Siga, waar de MAGENTA naar verluidt belangrijke onderdelen voor haar XD-transponder heeft kunnen aanschaffen. Wat hij daar ontdekt, is ongelooflijk. De hele Melkweg wordt, bedreigd door het zwaard van de Akonen ...

Lees meer ...

___________________________________

1635 • 0241 - SCHAAK DE BLAUWE SLANG

Op het spoor van de MAGENTA – een maan wordt het brandpunt.

De MAGENTA met de XD-transponder aan boord wordt het meest gezochte schip van de Melkweg – maar Yart Fulgen weet, dankzij het net ontwikkelde hytrap-apparaat, waar men moet gaan zoeken en komt het schip op het spoor. Nu is het parool schaak de blauwe slang ...

Lees meer ...

___________________________________

1636 • 0242 - DE LAATSTE ETAPPE

Vliegdoel NGC7793 – de beslissing valt op Gucky's Rust.

De muisbever Gucky is ondertussen bezig om de zwakker worden Ennox Felix het grote geheim van zijn volk te ontfutselen. De speurtocht naar de thuisplaneet van de Ennox. De XENOLITH, het door Gucky 'geleende' Hanze-schip blijft op koers en begint aan de laatste etappe ...

Lees meer ...

___________________________________

1637 • 0243 - GEVANGENEN VAN DE TIJD

Ze zijn verdwaalt tussen de pararealiteiten – een bericht van gene zijde.

Intussen zijn Myles Kantor en zijn wetenschappelijk team met iets heel anders bezig. Ze vliegen nog een keer naar de ruimtetijdplooi waarin de wetenschappers Paunaro, Icho Tolot, Lingam Tennar en Sato Ambush zijn verdwenen - als gevangenen van de tijd ...

Lees meer ...

___________________________________

1638 • 0244 - IN DE BAN VAN SINTA

De geestesmacht rekruteert haar slaven – om het universum te bestormen.

Op een andere plek neemt een dreiging voor het hele universum steeds meer vorm aan. Verdwaald in de pararealiteiten vechten Icho Tolot, Lingam Tennar en Paunaro om terug te keren naar hun eigen realiteit. Ze bevinden zich in een kosmos die volledig in de ban van Sinta is ...

Lees meer ...

___________________________________

1639 • 0245 - SIGNALEN UIT NGC 6503

Alleen een Nakk kan de tekenen verklaren – de oorsprong van de dode zone wordt gevonden.

Paunaro, de uit de pararealiteiten geredde Nakk, begint meteen aan het onderzoek van de dode zone en ontdekt dat de bron van al het onheil zich in een ver verwijderd melkwegstelsel bevindt. Hij ontvangt signalen uit NGC6503 ...

Lees meer ...

___________________________________

1640 • 0246 - GREEP NAAR ARKON

Een Springer-schip brengt de dood – een opgejaagde wordt jageres.

In het Arkon-stelsel, diep in de dode zone, schijnt een beslissende fase in het conflict tussen twee grootmachten aan te breken. De Arkoniden worden bedreigd door de Akonen. Dat het gevaar door de blauwe slang nog lang niet is geweken bewijst de greep naar Arkon ...

Lees meer ...

___________________________________

1641 • 0247 - SYMBIOSE

250 doodzieke Ennox – in de ban van een fantasiewereld.

Perry Rhodan reageert positief op een verzoek om hulp van de Ennox Philip. Met de ODIN en het medo-schip PARACELSUS begint de Terraan aan een vlucht van 8 miljoen lichtjaar. Op de planeet Point Ennox maken de Terranen kennis met een ongelooflijke symbiose ...

Lees meer...

___________________________________

1642 • 0248 - DE PLANEET VAN DE ENNOX

Ze landen op de verboden wereld – en stoten op een fascinerend wonder.

Op de planeet Point Ennox lukt het Perry Rhodan om 250 doodzieke Ennox te redden. In de buurt van het melkwegstelsel NGC7793, op een afstand van zo'n 10,5 miljoen lichtjaar van de Melkweg verwijderd, bereiken de Terranen hun doel. Het is de planeet van de Ennox ...

Lees meer ...

___________________________________

1643 • 0249 - PSYCHOSPEL OP AKON

Michael Rhodan is nerveus – een vredesplan treedt in werking.

We richten onze aandacht op de Melkweg waar de problemen met de Akonen een hoogtepunt lijken te naderen. De situatie in de Melkweg spitst zich verder toe. Terranen en Blues ondernemen gezamenlijk een riskante actie, ze beginnen met een psychospel op Akon ...

Lees meer ...

___________________________________

1644 • 0250 - STORM OP ZWERVER

Ze denken dat ze spiegelgeborenen zijn – op de wereld van de onsterfelijken.

De Akoonse, bezeten van de gedachte op de onsterfelijkheid, heeft maar één doel op het oog: ze wil één van de cellenactiveerderchips bemachtigen die HET heeft aangeboden. Ze beschouwt zichzelf als een spiegelgeborene en zorgt voor een ware storm op Zwever ...

Lees meer ...

___________________________________

1645 • 0251 - OPERATIE DRACO

Reginald Bull wil vergelding – de drakenvloot start.

De Akonen uit het Sphinx-stelsel hebben hun expansiepolitiek opgegeven - de blauwe slang is dood. De jagers op de onsterfelijkheid hebben het Sol-stelsel verlaten. Er wordt een vloot uitgerust die naar NGC6503 zal vliegen. Reginald Bull start de operatie Draco ...

Lees meer ...

___________________________________

1646 • 0252 - FINALE IN HET SHEOKORSTELSEL

Galactici in het rijk van de Arcoanas – de cirkel sluit zich.

Onder leiding van Reginald Bull is een vloot op weg naar NGC6503 en heeft het volk van de Arcoanas ontdekt. Een gewapend conflict tussen de galaxers en de Arcoanas kan op het laatste moment worden verhinderd. Nu begint de finale in het Sheokor-stelsel ...

Lees meer ...

___________________________________

1647 • 0301 - DE LAATSTE SLAG

De fanatici van het blauwe legioen – ze plannen hun beslissende aanval.

De resultaten van de eerste onderhandelingen tussen Ennox, Arcoanas en galaxers zijn tot in de Melkweg merkbaar. Het gevaar van de dode zone en van het blauwe legioen zijn definitief afgewend. Maar in de thuisgalaxie bereiden Akoonse fanatici de laatste slag voor ...

Lees meer ...

___________________________________

1648 • 0302 - DE SPIEGELGEBORENEN

Het begint op Zwottertracht – en eindigt op Zwerver.

Terwijl de Melkweg zich van de gevolgen van de dode zone begint te herstellen en hulpvloten naar de getroffen planeten onderweg zijn, blijft er nog maar één vraag over: voor wie zijn de twee cellenactiveerders bestemd? De toekomstige dragers zijn de spiegelgeborenen ...

Lees meer ...

___________________________________

1649 • 0303 - PROJECT COMA

Trefpunt in het Sol-stelsel – ze vliegen in de oneindigheid.

De Melkweg herstelt zich en zelfs de spiegelgeborenen werden gevonden en kregen hun cellenactiveerder. Maar dan verschijnt de Ennox Philip weer op Terra. Hij zoekt de oplossing van het 'grote kosmische raadsel' - en Perry Rhodan organiseert het project Coma ...

Lees meer ...

___________________________________INDEX 1650 – 1699

24e cyclus: DE GROTE LEEMTE


Tijdsruimte: 1200 - 1202 NGT (4787 - 4789 na Chr.)


1650 • 0304 - DOEL: DE GROTE LEEMTE

Expeditie in de richting van Coma Berenices – op het spoor van het grote raadsel.

Perry Rhodan en de 12.000 bemanningsleden van de BASIS en de begeleidende schepen van vele andere volkeren weten niet wat hen te wachten staat. Ze zijn op alles voorbereid want de vlucht zal ruim drieëneenhalf jaar in beslag nemen, met als doel: de grote leemte ...

Lees meer ...

___________________________________

1651 • 0305 - AAN DE RAND VAN DE GROTE LEEMTE

Het geheim van de accretieschijf – ze vinden de doodszwever.

De BASIS heeft de grote leemte bereikt. Vanaf het trefpunt Borgia worden enkele verkenningsschepen uitgezonden om poolshoogte te nemen in de onbekende ruimte. De Terranen onderzoeken enkele zonnestelsels aan de rand van de grote leemte ...

Lees meer ...

___________________________________

1652 • 0306 - IN HET NET VAN QUIDOR

Reginald Bull in een wedstrijd van de spoken – hij speelt het spel van de volmaaktheid.

De vlucht met GEVONIA heeft de Terranen op het spoor gezet van een eerste 'klein raadsel' waardoor ze al een idee hebben gekregen van geheimen die ze aan de rand van de grote leemte zouden kunnen tegenkomen. Reginald Bull belandt in het net van Quidor ...

Lees meer ...

___________________________________

1653 • 0307 - RANDWERELD VAN DE RAADSELS

De Ertrusers zijn op oorlogspad – en stoten op de nakomelingen van de Raunach.

Ook de landingseenheid van Arlo Rutun, die drieëneenhalf jaar niets te doen had, krijgt de gelegenheid een planeet te gaan onderzoeken. De soldaten landen op één van de randplaneten en ontdekken daar de nalatenschap van de Raunachs - de randwereld van de raadsels ...

Lees meer...

___________________________________

1654 • 0308 - HET FALEN VAN DE ENNOX

Op het spoor van kosmische raadsels – de Terranen starten een experiment.

De Terranen weten nog steeds vrijwel niets over de dingen, die in verband staan met dit kosmische gebied. Als de Ennox Philip eindelijk opduikt, komen ze meer te weten. De drager van de activeerder geeft de galaxers een demonstratie van het falen van de Ennox ...

Lees meer ...

___________________________________

1655 • 0309 - SAMPLER I

Haloeters op een ongelooflijke wereld – de dwangfase breekt uit.

De Terranen ontdekken ook wat het probleem is van de Ennox: ze hebben geen toegang tot de grote leemte. Philip heeft het over 'ongelooflijke' planeten die hij 'Samplers' noemt, en de Terranen besluiten een bezoek te brengen aan Sampler I ...

Lees meer ...

___________________________________

1656 • 0310 - 20 VAN ERTRUS

Ze zoeken de plek van harmonie – en brengen een wereld in oproer.

Langzamerhand wordt de situatie op de eerste Sampler-planeet Noman kritiek: eerst maakt een tekeergaande Haloeter de Nomaners onzeker en nu gaan Perry Rhodan en een verkenningseenheid zich met de zaak bemoeien - en daar begint de missie van de 20 van Ertrus ...

Lees meer ...

___________________________________

1657 • 0311 - S.O.S. VOOR MYSTERY

Expeditie van de Springers – een patriarch bespeurt een grote handel.

Vreemd 'doorgedraaide' Ertrusiërs onder aanvoering van de strijdster Lyndara, zoeken naar een geheimzinnige 'sleutel’. Mystery, de thuiswereld van de Ennox krijgt plotseling onverwachte bezoek en vertwijfelde Ennox maken melding van een S.O.S. voor Mystery ...

Lees meer ...

___________________________________

1658 • 0312 - DE SOLDATEN VAN LYNDARA

Gevaarlijke vracht voor Mystery – Ertruser oefenen op afstand.

Een gevechtseenheid van Ertrus, die op de Sampler-planeet Noman is verdwenen, materialiseert uitgerekend op de planeet Mystery, die ruim 10,5 miljoen lichtjaren van de Melkweg verwijderd ligt. Het Springer-schip HAITABU haalt de soldaten van Lyndara op ...

Lees meer ...

___________________________________

1659 • 0313 - VALS SPEL OP MAKKOM

De Galactic Guardians worden actief – en de cellenactiveerder-jacht begint.

De Ertrusische gevechtsgroep begint aan een reeks mysterieuze acties in de lokale groep. Ronald Tekener is de eerste die met de snode plannen van de Ertrusiërs wordt geconfronteerd. Hij bemoeit er zich mee en ontdekt een vals spel op Makkom ...

Lees meer ...

___________________________________

1660 • 0314 - DE DOODSENGELEN VAN HANGAY

Hij brengt de vrede – en oogst de dood.

Lyndara en de 15 Ertrusiërs hebben Ronald Tekener's cellenactiveerder niet te pakken gekregen. De onsterfelijken weten nu waar ze aan toe zijn, maar er is één drager die dat niet weet: Julian Tifflor is op een diplomatieke tocht - en hij ontmoet de doodsengelen van Hangay ...

Lees meer ...

___________________________________

1661 • 0315 - VERBODEN WERELD SHAFT

Op een van 21 Samplers – ze vinden de schacht in het niets.

Perry Rhodan en de 12000 bemanningsleden van de BASIS gaan door met het exploreren van de onbekende sector van de kosmos - en worden door de Ennox Philip op het spoor van een andere 'ongelooflijke' planeet gezet. Een expeditie vliegt naar de verboden wereld Shaft ...

Lees meer ...

___________________________________

1662 • 0316 - WERELD ZONDER SCHADUW

De KAHALO in actie – Reginald Bull overtreedt een taboe.

Men begrijpt dat de Sampler-planeten meer zijn dan 'kosmische curiosa'. Reginald Bull en Michael Rhodan bereiken met de KAHALO de Sampler-planeet Tornister. Daar worden de Terranen geconfronteerd met onverklaarbare verschijnselen, zoals een wereld zonder schaduw ...

Lees meer ...

___________________________________

1663 • 0317 - EILAND VAN DE SCHADUWEN

Een geheimzinnige zee – en een wereld van zinloze strijd.

Reginald Bull en Michael Rhodan denken op de planeet Owigorn/Tornister een spoor van het 'grote kosmische raadsel' te hebben gevonden. Bij de Owigo's schijnen de Terranen in een wespennest te zijn getrapt - wat het onderzoek bemoeilijkt van het eiland van de schaduwen ...

Lees meer ...

___________________________________

1664 • 0318 - DE BEUL VAN SLOUGHAR

Hij kent maar één wet – en zijn straf is de dood.

Er zijn andere galactische expedities vertrokken, onder andere de expeditie onder leiding van Alaska Saedelaere en de muisbever Gucky. De expeditie op de Sampler-planeet Sloughar stuit op een angstaanjagend wezen: het is de beul van Sloughar ...

Lees meer ...

___________________________________

1665 • 0319 - DE DROOM VAN BOCCU

De expeditie naar Trantar – Perry Rhodan ontmoet de Tranach.

Intussen heeft de expeditie onder leiding van Perry Rhodan eveneens zijn doel bereikt. Hij bezoekt de Sampler-planeet Trantar - en daar droomt een autochtoon de droom van Boccu ...

Lees meer ...

___________________________________

1666 • 0320 - DE VERRE HORIZON

Het geheim van een oude kracht – en Voltago's stap in het niets.

Op de planeet Trantar beleven ze de droom van Boccu en komt Perry Rhodan in contact met eigenaardige inheemsen en een eigenaardig korte horizon. Zijn doel is het geheim van deze planeet en het geheim van de verre horizon ...

Lees meer ...

___________________________________

1667 • 0321 - DE VRUCHTEN VAN DE KENNIS

Hij droomt over het ommezijde-land – Atlan begaat een dodelijke fout.

De stokoude Arkonide Atlan is ook van de partij. Hij vertrekt naar een vierde planeet, de Sampler-planeet Canaxu, die door Atlan en zijn bemanning moet worden onderzocht. Daar vinden ze de vruchten van de kennis ...

Lees meer...

___________________________________

1668 • 0322 - DE TORENS VAN CANAXU

Atlan in het land van de Trepeccos – in de ban van zinloze bouwwoede.

Zonder het te willen heeft Atlan op Canaxu een verschrikkelijke ramp veroorzaakt, waarvan duizenden Trepecco's het slachtoffer zijn geworden. Het nomadenvolk van de Trepecco's wordt toch al omgeven door een geheim - ze bouwen de torens van Canaxu ...

Lees meer ...

___________________________________

1669 • 0323 - DE CYBERKLOON

Het ultimatum van de wachter – Perry Rhodan staat onder spanning.

Perry Rhodan en zijn bemanning zijn op de terugweg van Trantar naar de BASIS waar ze de opgedane kennis willen verdiepen. Dan breekt voor Voltago het uur van de waarheid aan: op Shaft komt Voltago in actie en vindt een 'klos' - want hij is de cyberkloon ...

Lees meer ...

___________________________________

1670 • 0324 - HET TRIBUNAAL

Ze willen onderhandelen – maar de wet is onverbiddelijk.

De galactische schepen worden door andere ruimteschepen tegengehouden en omsingeld. De taboebewakers Gish-Vatachhs verhogen de druk op de galaxers en Perry Rhodan laat de Sampler-planeet Shaft ontruimen. De taboebewakers slepen de Terranen voor het tribunaal ...

Lees meer ...

___________________________________

1671 • 0325 - ONTSNAPPINGSPUNT MARS

Klopjacht in het zonnestelsel – Lyndara vecht voor haar vrijheid.

Geëscorteerd door 40 Gish-Vatachhs vertrekt Perry Rhodan naar Siodor Thean om zijn onschuld te bewijzen. In het Sol-stelsel gebeurt iets dat niemand had kunnen vermoeden met de 'dolgedraaide' Etrusiërs. Krijgster Lyndara vertrekt naar ontsnappingspunt Mars ...

Lees meer ...

___________________________________

1672 • 0326 - ENNOX-JACHT

Ze stropen Mystery af – op zoek naar de sleutel.

In de Melkweg heeft men nieuwe kennis vergaard. Zo liet de Ertrusische strijder Lyndara kort voor haar dood een testament achter. Homer G. Adams weet dat hij nu snel moet reageren. Hij laat schepen uitrusten voor een expeditie naar Mystery en roept op tot de Ennox-jacht ...

Lees meer ...

___________________________________

1673 • 0327 - DE OPENBARING VAN DE VEEGO'S

De Ennox openbaren hun geheim – de geschiedenis van een ongelooflijk volk.

Het verband tussen het 'grote kosmische raadsel' en de Ennox wordt duidelijk. Een Terraanse expeditie op Mystery heeft ontdekkingen gedaan over de in humanoïde gestalten optredende Ennox, die zich Veego's noemen. Het komt tot de openbaring van de Veego's ...

Lees meer ...

___________________________________

1674 • 0328 - VRIENDEN VAN DE ENNOX

Op het spoor van het verleden – een raadsel wordt onthuld.

De Ennox - of Veego's - hebben de galaxers meer over hun lange geschiedenis verteld dan ooit eerder aan vreemdelingen. De Ennox noemen zichzelf Veego's en leven op hun thuiswereld als energiewezens. Nu komen de Terranen in contact met vrienden van de Ennox ...

Lees meer ...

___________________________________

1675 • 0329 - CONTACT BIJ BORGIA

Arlo Rutan's groep in actie – tegen de Theans.

We keren terug naar de grote leemte waar een ruimteslag dreigt tegen de eenheden van de Gish-Vatachhs. Nu bereiden de galaxers aan de ene kant met de theans en de Gish-Vatachhs aan de andere, zich voor op een confrontatie bij de grote leemte - contact bij Borgia ...

Lees meer ...

___________________________________

1676 • 0330 - IN DE GRAVO-KUBUS

Terugkeer naar Noman – in de val van de gravitatiewereld.

Het gewapende conflict bij de pulsar Borgia bleef dankzij de vredestichters beperkt tot enkele schermutselingen. De galaxers krijgen toestemming om een laatste expeditie uit te voeren op Noman - ze vermoeden, dat er een groot geheim schuilt in de gravo-kubus ...

Lees meer ...

___________________________________

1677 • 0331 - DOORGANG NAAR DE SPIEGELWERELD

De Vandemar-tweeling komt in actie – en Voltago pakt zijn kans.

Op de Sampler-planeet Noman hebben Mila en Nadja Vandemar samen met de cyberkoon Voltago een nieuw succes geboekt en een tweede klos geborgen. Nu wagen de cyberkloon en de tweelingzussen de doorgang naar de spiegelwereld ...

Lees meer ...

___________________________________

1678 • 0332 - IN HET BRANDPUNT VAN DE KLOSSEN

Arcoanas, Haloeters en Terranen – ze identificeren het nieuwe doel.

Na de gebeurtenissen op Noman moeten de deelnemers aan de galactische expeditie nieuwe manieren zoeken om het 'grote kosmische raadsel' te kunnen oplossen. Een mogelijkheid daartoe is een nauwkeurig onderzoek met de BASIS in het brandpunt van de klossen ...

Lees meer ...

___________________________________

1679 • 0333 - DE DONKERE PLANEET

Een wereld overdekt met ijs – en het spel van een akelig macht.

Het is gelukt om de overgangen tussen alle Sampler-planeten te ontdekken en op die planeten ook de zogenaamde klossen te vinden. Ze ontdekken iets dat ze niet hadden verwacht: in de verlaten grote leemte vinden de galaxers en de Arcoanas een donkere planeet ...

Lees meer ...

___________________________________

1680 • 0334 - MOIRA

In de verzameling aan herinneringen – een krijgster vertelt haar geschiedenis.

Op een levenloze wereld gaan de nodige geheimen schuil. Alleen Perry Rhodan en een kleine groep kunnen gebruik maken van een laatste kans om naar de donkere ijsplaneet Charon te vliegen, waar ze met een geheimzinnige macht worden geconfronteerd - met Moira ...

Lees meer...

___________________________________

1681 • 0335 - KOERS MELKWEG

Perry Rhodan geeft het bevel tot vertrek – maar de Theans geven niet op.

Perry Rhodan moet een beslissing nemen: gaat hij verder met het verkennen van de grote leemte om de geheimen ervan te onthullen en te ontdekken welk gevaar hier dreigt? Of moet hij bevel geven naar huis terug te keren? Ze besluiten terug te gaan, koers Melkweg ...

Lees meer...

___________________________________

1682 • 0336 - SOLDAAT ZONDER OPDRACHT

Ontmoeting bij Coma-6 – een akelig wezen stelt zich voor.

Perry Rhodan verwacht een rustige vlucht naar de Melkweg. Aan boord van de BASIS hoopt men bij de Coma-stations nieuwe contacten te kunnen aanknopen die voor de toekomst van belang zijn. Maar bij Coma-6 komt men in contact met een soldaat zonder opdracht ...

Lees meer ...

___________________________________

1683 • 0337 - MEER MACHT VOOR ARKON

Ze strijden voor een oud imperium – en tegen een verenigde galaxie.

Tijdens de afwezigheid van de BASIS is er heel wat veranderd in de Melkweg. De geheimzinnige klossen en segmenten zijn belangrijk voor zowel Terranen en Arkoniden. Nieuwe politieke allianties zijn ontstaan en een verblinde groep wil meer macht voor Arkon ...

Lees meer ...

___________________________________

1684 • 0338 - EINDSTATION HELEIOS

Aan het einde van een lange reis – de BASIS keert in de Melkweg terug.

Tot twee keer toe stootten de galaxers op Moira, een oeroud wezen dat over ongelooflijke machtsmiddelen beschikt. Reden genoeg om alle gewonnen kennis thuis te onderzoeken. Maar eerst zet de BASIS koers naar het laatste doel van haar lange reis - eindstation Heleios ...

Lees meer ...

___________________________________

1685 • 0339 - KLOSSEN EN SEGMENT

Riskante testen op Titan – en het gevecht tegen Arkoonse renegaten.

Nu de BASIS als voorlopige afsluiting van de lange reis heeft aangelegd bij de werfplaneet Heleios, kunnen de galaxers met het eigenlijke werk beginnen. Een grondig onderzoek, nadat de Arcoanas de sleutel hebben gegeven, om het geheim te ontrafelen van klos en segment ...

Lees meer ...

___________________________________

1686 • 0340 - WEZENS UIT DE KLOSSEN

Het experiment van de Haloeter lukt – de Terranen wagen een recidive.

Problemen met de experimenten en met de activiteiten van de Arkoonse rebellen - de onderzoekers wordt geen rust gegund. Op Haloet en op Titan onderzoeken de galaxers de gevonden klossen en segmenten - en daarbij ontstaan voor het eerst wezens uit de klossen ...

Lees meer...

___________________________________

1687 • 0341 - VREEMDELINGEN OP TITAN

Twee volledig verschillende wezens – maar ze hebben een gezamenlijk doel.

Bij de Terranen ontstonden twee schimmen die niet levensvatbaar waren. De Haloeters maakten een wezen dat eruitzag als een Haloeter. Voor de Terranen reden genoeg om een nieuwe poging te doen - daarna komt het tot een ontmoeting tussen vreemdelingen op Titan ...

Lees meer ...

___________________________________

1688 • 0342 - JOKER NUMMER ZEVEN

Nieuwe kloswezens ontstaan – ze ontwikkelen een eigen plan.

De twee kloswezens schijnen bezeten te zijn van één gemeenschappelijk doel en door een enorme nieuwsgierigheid te worden gedreven. De Terranen starten daarom nieuwe klosexperimenten. Ze houden daarbij ook een troef achter de hand: het is joker nummer zeven ...

Lees meer ...

___________________________________

1689 • 0343 - RENDEZ-VOUS OP PHEGASTA

De actie van de kloswezens – Reginald Bull in nood.

De kloswezens zijn buitengewoon intelligent en hebben een ongelooflijke lichamelijke kracht met een niet te blussen nieuwsgierigheid. In steeds sterkere mate beginnen ze hun eigen plannen te maken en door te zetten. Dat blijkt ook bij een rendez-vous op Phegasta ...

Lees meer ...

___________________________________

1690 • 0344 - COLLECTIEF VAN DE ZEVEN

Riskant spel op Titan – stormloop in de onderzoeksvesting.

Bij de acties van de Arkoonse fanatici, die op een grotere macht uit zijn, zijn twee kloswezens gevangen genomen. Deze twee wezens bevrijden zichzelf en richten zich vervolgens op hun nieuwe doel: ze willen het collectief van de zeven ...

Lees meer ...

___________________________________

1691 • 0345 - HET SCHEPPINGSPROGRAMMA

Hun doel is nieuw leven – en ze kennen geen pardon.

De kloswezens hebben succes met de bestorming van Titan: ze konden aansluiting vinden bij hun partners en ook de overige klossen en segmenten buit maken. Dat geldt ook voor de techniek die ze nodig hebben voor de start het scheppingsprogramma ...

Lees meer ...

___________________________________

1692 • 0346 - SYNTRON-ALARM

Alarm voor de metropolen van de galaxie – de jacht naar de kennis begint.

Vijftien wezens zijn uit het scheppingsprogramma van klossen en segmenten ontstaan. Nadat Eén is omgekomen blijven er nog veertien over. Ze beginnen jacht te maken op speciale en geheime kennis. In het centrum van de Melkweg begint het syntron-alarm ...

Lees meer ...

___________________________________

1693 • 0347 - VEERTIEN WILDEMANNEN

De kloswezens in het Sol-stelsel – het spoor voert naar Mars.

Atlan haalt de kloswezens ertoe over een wapenstilstand te sluiten - maar dat betekent niet dat ze hun jacht stopzetten. De acties van de kloswezens in het zonnestelsel hebben hun hoogtepunt nog lang niet bereikt. Ze gedragen zich als veertien wildemannen ...

Lees meer ...

___________________________________

1694 • 0348 - NATHAN STERFT

De Maan-syntron op een verloren bastion – ze vecht haar grootste strijd.

Nadat de kloswezens op de planeet Mars actief waren, ontdekken de Terranen op de rode planeet een Quidor-symbool: het teken van de macht aan de rand van de grote leemte. Ondertussen worden de kloswezens op een andere plek actief - en NATHAN sterft ...

Lees meer ...

___________________________________

1695 • 0349 - BESLISSING OP DE MAAN

De soldate op de Maan en de Aarde – aan welke kant staat Moira?

De belangrijkste syntroniek van de Melkweg, het maanbrein NATHAN, is door de acties van de kloswezens buiten werking gesteld en veroorzaakt wanorde in het Sol-stelsel. Het komt tot een beslissing op de Maan ...

Lees meer ...

___________________________________

1696 • 0350 - IN DE RUÏNES VAN MARS

Sluier van het verleden – Terranen zoeken het geheim van de rode planeet.

De kloswezens werden door de mysterieuze huurling Moira 'opgepakt' en afgevoerd. De Terranen doen daarna opgravingen op Mars en de vondst van een Quidor-symbool maakt duidelijk dat een sleutel van het verleden kan worden gevonden in de ruïnes van Mars ...

Lees meer ...

___________________________________

1697 • 0351 - AAN BOORD VAN DE STYX

Moira en haar gevangenen – ze hebben de laatste klos nodig.

De soldate Moira heeft niet alleen veertien kloswezens ontvoerd, maar ook drie dragers van een cellenactiveerder. Ze heeft Alaska Saedelaere alsmede Mila en Nadja Vandemar in haar macht. Voor mensen en kloswezens begint een lange vliegreis aan boord van de STYX ...

Leesmeer ...

___________________________________

1698 • 0352 - DE SCHOOL VAN DE THEANS

Terugkeer in het net van Quidor – en naar de planeet van de dood.

Moira en de kloswezens hebben nieuwe kennis opgedaan over het miljoenenjarenplan van onbekende machten, dat binnenkort werkelijkheid schijnt te gaan worden. Ze willen meer informatie en daarom zetten ze koers naar de school van de Theans ...

Lees meer ...

___________________________________

1699 • 0401 - BOODSCHAP VAN TAUREC

Beslissing bij de grote leemte – Perry Rhodan riskeert alles.

Er bestaan verbanden tussen de Melkweg en de grote leemte, die worden gescheiden door 225 miljoen lichtjaar. En ook tussen de kloswezens, Moira en het 'grote kosmisch raadsel’ dat wacht op zijn oplossing. Een beslissende tip krijgt men in een boodschap van Taurec ...

Lees meer ...

___________________________________