Terra, Mars, de EIDOLON – 1174 NGT (4761 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1597 • 0203    AFSCHEID VAN DE ONSTERFELIJKHEID


Hoofdpersonen: Perry Rhodan, Reginald Bull, Paunaro, Dorina Vaccer, Anna, Noro.


Het jaar 1173 zal in het geheugen gegrift blijven als het jaar van de Linguiden-crisis, een politieke crisis die de hele galaxie betrof en zijn hoogtepunt bereikte toen de kima beschadigde vredestichters amok begonnen te maken.

Begin 1174 is dit probleem opgelost. De zieken zijn dood of onder medische behandeling, huil cellenactiveerders allemaal in bezit van Perry Rhodan.

Wat nog steeds zorgen baart is de situatie van de Nakken, die in hun nooit eindigende queeste naar het "binnenste" bijna het leven verloren - en van de gestoorde superintelligentie HET met wie zowel de Nakken als de voormalige activeerderdragers al jaren tevergeefs contact zoeken.

Daarbij wordt het steeds urgenter HET zo snel mogelijk hulp te bieden. Want inmiddels bestaat er geen twijfel meer aan dat een mogelijke toekomst, die Perry Rhodan bij zijn bezoek aan de kosmonucleotide DORIFER in een visioen beleefde, bittere werkelijkheid zou kunnen worden: de verandering van de superintelligentie HET in een materiedal - in iets dat met grote zekerheid de totale ondergang van de Melkweg en zijn sterrenvolken ten gevolge zou hebben.

Er blijft nog één vage kans op redding: het afscheid van de onsterfelijkheid ...


Met de snelle ontwikkeling van HET tot materiedal barsten de verschrikkingen los over de bewoners van het zonnestelsel. De doodsstrijd van de superintelligentie begint ...


Oorspronkelijke titel: Abschied von der Unsterblichkeit

Auteur: Horst Hoffmann

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Bakuk