Terra, Akkartil, Fireball – november 1173 NGT (4760 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1591 • 0149    SLACHTOFFERS VAN DE HYPERRUIMTE


Hoofdpersonen: Toornshalg, Verdonia, Perry Rhodan, Sato Ambush, Paunaro, Gucky.


Sinds de dag waarop HET de cellenactiveerders van Perry Rhodan en zijn vrienden terugvroeg om ze aan 14 prominente Linguidische vredestichters te geven, is het de vroegere dragers van een activeerder duidelijk dat er iets mis is met de superintelligentie.

Intussen is in de Melkweg algemeen bekend dat HET ernstig gestoord is want niemand kan nog ontkennen dat de superintelligentie met het kiezen van de vredestichters als nieuwe bewakers van de orde en de ontwikkelingen in de Locale Groep een enorme blunder heeft begaan.

De onsterfelijkheid is de vredestichters slecht bekomen. Hun kima wordt door de impulsen van de cellenactiveerders zo ongunstig beïnvloed dat eerbiedwaardige vredestichters veranderen in op macht beluste misdadigers die zelfs niet terugschrikken voor massamoord.

Aramus Shaenor en zijn soortgenoten vormen een ware nachtmerrie maar dat is in december 1173 voorbij. De zieke vredestichters zijn dood of ze worden medisch behandeld, hun cellenactiveerders zijn allemaal weer in bezit van Perry Rhodan.

De grote Terraan kan zich eindelijk op het probleem van de Nakken concentreren, De gastropoïden krijgen een ruimteschip voor hun expeditie die noodlottig zal blijken te zijn, want velen worden slachtoffers van de hyperruimte ...


Wat er met de Nakken aan boord van de CATALINA MORANI gebeurde, is het beste te vergelijken met wat Balinor meemaakte en wat tot diens dood leidde. Ook Gucky is aangetast, zijn leven en zijn gezondheid staan op het spel.


Oorspronkelijke titel: Opfer des Hyperraums

Auteur: Peter Griese

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown