Teffon, Terra, Haloet – oktober-november 1173 NGT (4760 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1589 • 0147    IN OPDRACHT VAN HET GALACTICUM


Hoofdpersonen: Jubbon Fletish, Andolai, Roi Danton, Icho Tolot, Hagea Scoffy, Nonari Vojerina, Alaresa Anceott.


Sedert de dag dat HET de prominentste vredestichters van de Linguiden de cellenactiveerders gaf, die daarvoor Perry Rhodan en zijn vrienden een relatieve onsterfelijkheid hadden verschaft, is het volk van de Linguiden vanuit het duister van de geschiedenis plotseling in het centrum van de galactische belangstelling komen te staan.

Of men de Linguiden, een volk van beminnelijke chaoten, daarmee een genoegen heeft gedaan blijft de vraag. De nieuwe activeerderdragers zijn er in ieder geval van overtuigd dat de geschiedenis grote plannen met hen heeft. Ze voelen zich ertoe geroepen de politieke verhoudingen in de galaxie te vernieuwen.

Maar de manier waarop de regerende Linguiden deze taak aanpakken wekt al spoedig ernstige bezorgdheid. En als Aramus Shaenor en consorten bij het realiseren van hun plannen zelfs niet terugschrikken voor zware misdaden wordt de openbare mening in het galacticum gealarmeerd.

Zelfs de Linguiden die tot nu toe alles hadden goedgepraat en ondersteund beginnen in te zien dat men de machthebbers en hun trawanten niet langer ongehinderd hun gang kan laten gaan.

Voor de toestand in het rijk van de Linguiden nog verder verslechtert grijpen Roi Danton en Icho Tolot met een leger van Haloeters in. Zij handelen in opdracht van het Galacticum ...


Om de vrede terug te laten keren in het rijk van de Linguiden en de omliggende gebieden in de Melkweg is het absoluut nodig een einde te maken aan de activiteiten van de activeerderdragers.


Oorspronkelijke titel: Im Auftrag des Galaktikums

Auteur: Arndt Ellmer

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Bakuk