Melkweg – september tot 15 oktober 1173 NGT (4760 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1587 • 0145    OPSTAND VAN DE STERFELIJKEN


Hoofdpersonen: Roi Danton, Gucky, Hagea Scoffy, Alaresa Anceott, Nonari Vojerina, Dorina Vaccer, Paylaczer.


Sinds de dag waarop HET de meest prominente vredestichters de cellenactiveerders heeft gegeven die Perry Rhodan en dertien van zijn vrienden relatief onsterfelijk hadden gemaakt, is het volk der Linguiden vanuit de duisternis van de geschiedenis plotseling in het middelpunt van de gebeurtenis in de Melkweg geplaatst. Of HET de Linguiden, een volk van beminnelijke chaoten voor wie orde en tucht vreemde begrippen zijn, daarmee een dienst heeft bewezen is de vraag. De nieuwe dragers van een cellenactiveerder zijn er in ieder geval van overtuigd dat de geschiedenis grootse dingen voor hen in petto heeft; ze voelen zich geroepen de politieke verhoudingen in de Melkweg opnieuw te ordenen.

Dus komen ze in actie en daarbij gaan ze niet erg fijngevoelig te werk, zoals blijkt uit het feit dat ze de Zeer Gewichtigen verzoeken de veiligheid binnen en buiten het Linguidische rijk te waarborgen. Als het gaat om het bereiken van belangrijke doelen hebben de vredestichters noch hun helpers scrupules.

Maar als enkele leidinggevende Linguiden zelfs niet terugschrikken voor het plegen van een misdaad is de grens overschreden voor de leden van het galacticum en voor de vredestichters van het oude slag, dat wil zeggen de vredestichters zonder cellenactiveerder. Er worden tegenmaatregelen genomen en het komt tot een opstand van de sterfelijken ...


Dorina Vaccer maakte tot voor kort deel uit van het leidende triumviraat in het rijk der Linguiden; ze dacht en handelde als haar collega's die een cellenactiveerder droegen.


Oorspronkelijke titel: Rebellion der Sterblichen

Auteur: Robert Feldhoff

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown