M13 – september 1173 NGT (4760 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1586 • 0144    WIE DE WRAKE TREFT


Hoofdpersonen: Atlan, Menno van Volleron, Toran van Tryolla, Dorina Vaccer, Cebu Jandavari, Lalektat, Layka en Laworn.


Sinds de dag waarop HET de meest prominente vredestichters de cellenactiveerders heeft gegeven die Perry Rhodan en dertien van zijn vrienden relatief onsterfelijk hadden gemaakt, is het volk der Linguiden vanuit de duisternis van de geschiedenis plotseling in het middelpunt van de gebeurtenissen in de Melkweg geplaatst.

Of HET de Linguiden, een volk van beminnelijke chaoten voor wie orde en tucht vreemde begrippen zijn, een dienst heeft bewezen is de vraag. De nieuwe dragers van een cellenactiveerder zijn er in ieder geval van overtuigd dat de geschiedenis grootse dingen voor hen in petto heeft; ze voelen zich geroepen de politieke verhoudingen in de Melkweg opnieuw te ordenen.

Dus komen ze in actie en daarbij gaan ze niet bepaald fijngevoelig te werk, zoals blijkt uit het feit dat ze de Zeer Gewichtigen verzoeken de veiligheid binnen en buiten het Linguidische rijk te waarborgen. Als het gaat om het bereiken van belangrijke doelen hebben de vredestichters noch hun helpers scrupules.

Aramus Shaenor, één van de drie leden van het regerende triumviraat, heeft al laten zien dat hij zelfs niet terugschrikt voor een misdaad als het om 'vredestichten' gaat. Nu, in september 1173 NGT, toont een andere onsterfelijke zijn ware gezicht.

Als een vrouwelijke collega van haar cellenactiveerder wordt beroofd, slaat ze toe zonder erop te letten wie de wrake treft ...


Hagea Scoffy, een vredestichtster zonder cellenactiveerder, is diep geschokt door de film over de wandaden van Aramus Shaenor. Ze zorgt voor de verspreiding van de informatie ...


Oorspronkelijke titel: Wen die Rache trifft

Auteur: H.G. Francis

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown