Akkartil, Ferrol, Terra – 1-10 september 1173 NGT (4760 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1585 • 0143    EEN LIJK NAAR AKKARTIL


Hoofdpersonen: Sato Ambush, Nikki Frickel, Sellash, Paunaro, Prentice Galway, Galla Campos.


Sinds de dag waarop HET de meest prominente vredestichters de cellenactiveerders heeft gegeven die Perry Rhodan en dertien van zijn vrienden relatief onsterfelijk hadden gemaakt, is het volk der Linguiden vanuit de duisternis van de geschiedenis plotseling in het middelpunt van de gebeurtenissen in de Melkweg geplaatst.

Of HET de Linguiden, een volk van beminnelijke chaoten voor wie orde en tucht vreemde begrippen zijn, daarmee een dienst heeft bewezen is de vraag. De nieuwe dragers van een cellenactiveerder zijn er in ieder geval van overtuigd dat de geschiedenis grootse dingen voor hun in petto heeft; ze voelen zich geroepen de politieke verhoudingen in de Melkweg opnieuw te ordenen.

Dus komen ze in actie en daarbij gaan ze niet bepaald fijngevoelig te werk, zoals blijkt uit het feit dat ze de Zeer Gewichtigen verzoeken de veiligheid binnen en buiten het Linguidische rijk te waarborgen. Als het gaat om het bereiken van belangrijke doelen hebben de vredestichters noch hun helpers scrupules.

Terwijl Atlan vooral bewijzen van de misdadige activiteiten van de nieuwe dragers van een cellenactiveerder zoekt, richt de aandacht van de andere vroegere onsterfelijken zich op de Nakken die iets belangrijks over het superwezen HET ontdekt schijnen te hebben.

Om de sluier over het geheim van de Nakken iets op te lichten brengt de pararealist Sato Ambush een lijk naar Akkartil ...


Een bezoek van Sato Ambush en Nikki Frickel aan Akkartil heeft niet veel opgeleverd; Sato Ambush zal een nieuwe Paranakk moeten bouwen. Intussen is op Voltry, een planeet die slechts 95 lichtjaren van Arkon staat, een oud conflict opnieuw opgelaaid. De toegesnelde vredestichtster die het conflict uit de wereld wil helpen, schenkt bij haar acties geen aandacht aan wie de wrake treft ...


Oorspronkelijke titel: Eine Leiche nach Akkartil

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown