Plaun-stelsel, Arkon-stelsel, Rusuma-stelsel – mei 1172 NGT (4759 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1500 - 1599


22e cyclus:

DE LINGUIDEN


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1554 • 0112    KINDEREN VAN MONOS


Hoofdpersonen: De Generaal, Ailka, Shohank, Atlan, Perry Rhodan, Dorina Vaccer.


De voormalige dragers van een cellenactiveerder verkeren in tijdnood. Terwijl ze medio 1171 NGT uit konden gaan van een levensduur van iets minder dan zestig jaar nadat HET de levensverlengende apparaten heeft teruggevorderd, blijkt begin 1172, dat de tijd op Zwerver anders verstrijkt - en dus is ook hun levensverwachting beduidend minder geworden.

Zijn alle inspanningen om de verblijfplaats van HET te vinden dan toch voor niets geweest? De voormalige onsterfelijken en hun hulpkrachten weigeren dat te geloven. Ze zetten alles op alles om de duidelijk gestoord geraakte superintelligentie te helpen, omdat dat uiteindelijk ook de enige manier is om zichzelf te helpen...

HET daarentegen schijnt momenteel de voorkeur te geven aan het volk van de Linguiden, want 14 prominente Linguiden mochten bij de superintelligentie op audiëntie op Zwerver komen en konden een cellenactiveerder in ontvangst nemen. Kennelijk moeten ze de plaats van de Terranen als de hoeders van de vrede in het lokale machtsgebied innemen.

Zo verandert M 13, dat voorheen deel uitmaakte van het Grote Imperium van de Arkoniden, tot het werkgebied van de Linguiden. De vredestichters treffen daar de kinderen van Monos aan ...


Het feit, dat de Arkoniden in de prehistorie van de Linguiden een rol hebben gespeeld, laat Atlan niet met rust. Hij blijft en laat doorzoeken en komt dan iets te weten over een driesterrenproject, een gewaagd project 'ter ere en roem van Arkon' ...


Oorspronkelijke titel: Kinder des Monos

Auteur: H.G. Francis

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn