Arkon-systeem, Forit-systeem, Terra – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0097 • 7315    DE PRIJS VAN DE MACHT


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het zonne-imperium. Reginald Bull - Niemand zal te horen krijgen wat een ‘trobbel’ is. Gucky - De allround-mutant heeft het niet gemakkelijk op Archetz. Atlan - De ‘eenzame van de tijd’ is imperator geworden. Thomas Cardiff - Hij wordt vastgehouden door de Springers. Dr. Orge Olundson - Een etnoloog, die hoofdpijn krijgt van ‘het volk van de leugenaars’. Cokaze - Patriarch van de Springers.


Men leeft nu op Aarde in het jaar 2044 van de Gregoriaanse tijdrekening. Arkon, dat geregeerd wordt door Atlan, de onsterfelijke, en Terra zijn bondgenoten.

Maar juist doordat deze twee sterrenrijken nauw verbonden zijn, heeft iedere crisis binnen de invloedssfeer van de ene partner ook nadelige gevolgen voor de andere partner. De ANTI, wiens daden gericht waren tegen Atlan, was daar een typisch voorbeeld van! Maar nu zal men Perry Rhodan nadrukkelijk eraan herinneren, dat hij aan de beurt is, de prijs van de macht te betalen ...


Zoals de kaarten nu lagen, restte Perry Rhodan geen andere keus dan toe te staan, dat zijn zoon door een technisch hypno-blok veranderd werd in een onschuldige dromer. Maar is het niet zo, dat iedere dromer ééns wakker wordt ... ? De volgende aflevering geeft nog geen antwoord op deze vraag, maar heeft als onderwerp de 'Ilts' - Gucky's soortgenoten!


________________________________________________________________


BESTELLEN van oude PERRY RHODAN'S

Er kunnen nog vroegere nummers van PERRY RHODAN - vanaf nr 36 - worden besteld door overmaking van ƒ 1,25 per deeltje + ƒ 0,50 portokosten per zending op postgiro nr 16 32 493 t.n.v. ROMANPERS te Amsterdam.

________________________________________________________________Samenvatting: eerst spotte men met hen maar daarna is men bang voor hen – de “leugenaars van Solten”


Tijdspanne: eind november 2044.

Locatie: Solten.

Sterrenstelsels: Forrit.

Betrokken rassen: Soltenaren.

Schepen: Sigaarvormige schepen van de Soltenaren.


Na de diefstal van Atlan’s cellenactiveerder en nieuwe aanslagen van de Springers  tegen Arkon besluit Perry Rhodan eind november van het jaar 2044 het gevaar dat uitgaat van zijn zoon Thomas Cardiff te bestrijden.

In het systeem van de kleine roodachtige zon Forit houdt de DRUSUS het kleine tachtig meter lange sigaarvormige schip LORCH-ARTO van de Soltenaren tegen met de bedoeling om het te gebruiken in een actie tegen de springers op Archetz. De van de Arkoniden afstammende Soltenaren hebben naast een bultvormig voorhoofd ook een sterke verkromming van de ruggengraat. De mannen van Solten, de tweede planeet van het Forit stelsel, zijn in de Melkweg bekent als de ‘Leugenaars van Solten’ omdat ze op vreemde werelden steeds de moeite doen om de matriarchale maatschappijvorm van hun thuiswereld te versluieren. Omdat er tussen de Raad van de Grote Moeders en de Springers een samenwerkingsverdrag bestaat, kunnen Rhodan en zestien begeleiders, waaronder Reginald Bull, John Marshall, Tako Kakuta, Ras Tsjoebai, Fellmer Lloyd, Kitai Ishibashi, Tama Yokida, André Noir en Gucky, vermomd als Soltische handelaren met de buitgemaakte LORCH-ARTO op de planeet Archetz landen. Na lang zoeken slagen de Terranen erin om Cardiff, die om wille van de mislukkingen van voorgaande acties tegen Arkon in ongenade is gevallen bij de Galactische Handelaren, te vinden en te ontvoeren. Door enkele onverklaarbare voorvallen, te wijten aan acties van Gucky, krijgen de Springers echter argwaan en willen ze het Soltische schip niet meer laten vertrekken. Perry Rhodan kan nog net op tijd een bericht sturen naar Atlan en voor de situatie uit de hand begint te lopen krijgt Perry hulp van meer dan 100 Arkonidische superslagschepen.

Omdat Cardiff nog steeds niet bereid is tot een vergelijk met zijn vader, en hij blijft volhouden dat Perry verantwoordelijk is voor de dood van Thora, zijn moeder, wordt besloten om hem een nieuwe persoonlijkheid te geven met behulp van de hypnotron van de Robotregent. Dit  mechanisch hypno-blok zorgt ervoor dat hij zijn herkomst en zijn haat tegen Perry Rhodan vergeet.


Oorspronkelijke titel: Preis der Macht

Auteur: Kurt Brand

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering