Arkon-systeem, Gela-systeem – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0096 • 7314    DE ANTI


Hoofdpersonen: Atlan - Slechts 60 uren resten hem nog om zijn onsterfelijkheid te behouden. John Marshall - Om bepaalde redenen fungeert hij – als telepaat – als Terraans verbindingsofficier op Arkon. Perry Rhodan - Regent van het Zonne-imperium. Segno Káata - Leider van de Báalol-cultus op Arkon. Iwan Iwanowitsch Goratschin - Een belangrijk lid van het mutantenkorps.


Als Perry Rhodan na een 'Reis in de oneindigheid' naar de Aarde terugkeert, stuurt hij, rekening houdend met Atlan's precaire politieke situatie, John Marshall, de chef van het mutantenkorps, als verbindingsofficier naar Arkon. Op dat moment wist Rhodan nog niets van het bestaan van de Anti...


De Anti werd overwonnen, maar de eigenlijke aanstichters van de aanslag tegen Atlan, met wiens voortbestaan ook het lot van het zonne-imperium ten nauwste verbonden is, zijn nog niet uitgeschakeld!

En wie zich met hen inlaat, moet bereid zijn de prijs van de macht te betalen ...Samenvatting: het lot van een sterrenrijk in de handen van een dief – het zevende Atlan avontuur!


Tijdspanne: oktober 2044.

Locatie: Arkon.

Sterrenstelsels: Arkon.

Betrokken rassen: Arkoniden.

Schepen:


Alhoewel de telepaat John Marshall, die als Terraanse verbindingsofficier op Arkon fungeert, zich in de buurt van Atlan bevindt, wordt begin oktober 2044 de cellenactiveerder van Atlan door een onbekende gestolen, waardoor hij nog slechts 60 uren te leven heeft. Perry Rhodan stuurt het ganse mutantenkorps om naar de dief te zoeken. De onderzoekers komen tot de conclusie dat Segno  Káata, de hogepriester van de Baalol-cultus op Arkon II, door Thomas Cardiff op de hoogte is gebracht van het belang van de cellenactiveerder en dat hij verantwoordelijk is voor de diefstal.

De Melkweg omvattende sekte van de Báalols, één van de rijkste en machtigste organisaties van de bekende Melkweg, bestaat reeds meer dan 10.000 jaar. De essentie van de cultus, die geen godheid vereert, is onbekend, maar het is wel opvallend dat enkele afstammelingen van Báalols priester van de sekte kunnen worden.

Tegenover Káata, die een antimutant blijkt te zijn die de parapsychische krachten van anderen kan neutraliseren en die een beveiligingsscherm met zijn mentale krachten buitengewoon kan versterken, falen de parapsychische krachten van de Terraanse mutanten. Perry Rhodan en Atlan volgen de Anti en vernietigen de gebouwen van de Báalol-sekte op Arkon II. De anti vlucht echter met een klein ruimteschip en met de cellenactiveerder vliegt hij naar een maan van de methaanwereld Gelal, de enige planeet van de kleine gele ster Gela. Daar beschadigen ze het schip van de anti zodat deze moet landen op Gelal. Op Gelal zijn de achtervolgers echter in het nadeel omdat Káata zijn persoonlijk energiescherm vele malen kan versterken zodat normale energiewapens het scherm niet kunnen doorboren en zwaardere niet kunnen gebruikt worden omdat ze ook de cellenactiveerder zouden kunnen vernietigen. Als even voor het verstrijken van de 60-uren termijn blijkt dat een afgeketste steen de Báalol heeft verwond, krijgt Perry Rhodan een idee. Met een sportboog die zich aan boord van hun spacejet bevond, schiet Perry enkele pijlen af op Káata waardoor deze wordt gedood.


Oorspronkelijke titel: Der Anti

Auteur: K. H. Scheer

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering