Ruimteschip van de Ahnen – september 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0094 • 7312    DE LAAIENDE ZON


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het Zonne-Imperium. Bully en Gucky - Ze brengen samen hun vakantie in de omgeving van Terrania door. Wilmar Lund - Commandant van de ARCTIC. A-3, M-4, M-7, C-1 en O-1 - Ze maken een hypersprong. Ceshal, Ekral, Alos en Tunutér - Het ruimteschip werd een hel toen de voorvaderen ontwaakten.


In het kader van het kortgeleden ondertekende bijstandspact tussen Arkon en Terra, kwam het reeds tot politionele acties van solaire vlooteskaders, die overal binnen het Arkonidische machtsgebied opereerden, waar rust en orde in belangrijke mate verstoord werden.

Atlan beseft echter, dat Arkon binnen korte of lange tijd tot de ondergang gedoemd is, als hij niet spoedig energieke en bekwame mannen van zijn volk om zich heen kan scharen.

Kunnen de indertijd door Gucky ontdekte en in de oneindige ruimte van de Melkweg achtergelaten 'slapers' Atlan's helpers worden, of zullen ze door de laaiende zon worden verteerd ... ?


De 'slapers' worden door Perry Rhodan veilig naar Arkon gebracht, waar ze door Atlan in ontvangst worden genomen. Perry Rhodan moet echter overhaast vertrekken - ingevolge een telepathisch bevel, waartegen geen verzet mogelijk is! Perry Rhodan ziet de hemel zonder sterren!Samenvatting: de Slapers ontwaken - en het ruimteschip wordt een hel!


Tijdspanne: september 2044.

Locatie: Interstellaire ruimte.

Sterrenstelsels: ?

Betrokken rassen: Oude Arkoniden.

Schepen: Generatieschip van de oude Arkoniden (1500m diameter).


De verbinding met het universum van de Droefs wordt ondertussen zwakker, maar waakzaamheid blijft geboden. Als luitenant Grenoble, die aan boord van een Gazelle de ontspanningstrechter in het oog houdt, merkt dat tien schepen van de Droefs doorgedrongen zijn en koers zetten naar een blauwe zon, verwittigt hij Perry Rhodan. Aan boord van de DRUSUS vliegt deze naar de derde planeet van deze blauwe zon. Hier wordt de DRUSUS aangevallen door de Droefschepen, maar het Terraanse superslagschip maakt snel korte metten met de aanvallers. Slechts één schip slaagt erin om te ontsnappen en terug te keren naar het Droef universum. Het hele gevecht wordt van op een afstand gade geslagen door enkele schepen van de Springers zodat dit gevecht ook een demonstratie wordt van de gevechtskracht van de Terranen.

In Terrania zegt Gucky tegen zijn vriend Reginald Bull dat de Halfslapers die ze ooit van de planeet Sneeuwman gered hebben, begonnen zijn zich te vermeerderen.

Omdat Atlan als Imperator van Arkon actieve Arkoniden nodig heeft om de stabiliteit in het Grote Imperium te handhaven, vraagt hij Perry Rhodan om hulp. Op 28 september 2044 vertrekt de DRUSUS op zoek naar het ruimteschip van de voorvaderen dat eerder door Gucky ontdekt werd. Het generatieschip blijkt zich echter niet op de berekend plaats te bevinden. Na een uitgebreide zoektocht kunnen ze het schip, dat blijkbaar een hypersprong heeft uitgevoerd, terug lokaliseren. Door de hypersprong zijn er enkele installaties defect geraakt, onder andere de cryogene sarcofagen van de voorvaderen. Hierdoor beginnen deze massaal te ontwaken waardoor er een chaos ontstaat aan boord van het reusachtige generatieschip als voedsel en kleding schaars worden en twee commandanten het commando over het schip willen.

Als de DRUSUS op 29 september het generatieschip vindt, bevindt het zich gevaarlijk dicht bij de witte dwerg Magno en wordt het steeds dichter naar de zon getrokken. Bovendien wordt de DRUSUS ook nog eens door het schip beschoten. Om de situatie onder controle te krijgen wordt besloten om met behulp van de fictiefzender een verdovend gas in het schip te brengen. Enkel de bevelvoerende officieren ontsnappen aan deze gedwongen slaap doordat Gucky hen gasmaskers brengt. Nu niemand zich meer verzet aan boord van het generatieschip kan het losgetrokken worden uit de aantrekkingskracht van de witte dwerg en worden er ongeveer 110.000 Arkoniden gered zodat Atlan over frisse hulpkrachten kan beschikken om het Imperium te leiden.


Oorspronkelijke titel: Die flammende Sonne

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering