Moluk – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0092 • 7310    GEHEIME MISSIE MOLUK


Hoofdpersonen: Kolonel Marcus Everson - Zijn opdracht luidt, vrienden voor Terra te werven. Samy Goldstein - Een telepaat, die reeds onprettige ervaringen met moleculairvervormers heeft gehad. Poul Weiss - Hij gaat in de waarste zin van het woord door de muur heen. Walt Scoobey - De eerste officier van de Mexico. Dr. Morton - Dokter aan boord van de Mexico. Murgut en Napoleon - Twee bewoners van de planeet Moluk.


Toen bij de ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip de basis voor de vereniging van de aardse mensheid en het uit die vereniging groeiende zonne-imperium werd gelegd, vermoedde nog niemand - ook Perry Rhodan, de stichter van het Terraanse sterrenrijk niet, welk een moeite en geestkracht het in de loop der jaren zou kosten, om dit rijk tegen aanvallen van binnen en buiten te beschermen.

De tot dusver gevaarlijkste bedreiging van de mensheid, die in de 'Slag om Terra' culmineerde, kon dank zij de hulp van Arkon worden bezworen, evenals de door Thomas Cardiff aangewakkerde onrust in de interne politiek door Gucky's soloactie kon worden onderdrukt.

Een vreedzame verdere ontwikkeling van de mensheid, is echter slechts mogelijk als in de Melkweg zelf vrede heerst en die schijnt nog ver weg te zijn ...

Ook Atlan, de onsterfelijke, die nog niet lang geleden de gigantische computer had vervangen, die met zijn onverbiddelijk toeslaande robotvloten elke opstand tegen de Arkonidische centrale macht in de kiem placht te smoren, wil de vrede. Atlan, nu imperator Gonozal VIII geheten, en Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium, helpen elkaar, alleen al uit drang tot zelfbehoud, bij hun streven naar vrede.

Atlan en Perry Rhodan zijn ware vrienden en bondgenoten. Perry Rhodan weet echter, dat bij de huidige machtsverhoudingen in de Melkweg, nog meer bondgenoten alleen maar voordelig zouden kunnen zijn. Daarom geeft hij de lichte kruiser Mexico het startbevel voor de 'Geheime missie Moluk'.


Geheime missie Moluk is een mislukking geworden, daar de wezens, die Perry Rhodan tot zijn bondgenoten wilde maken, niet meer bestonden. In het volgende deel van deze serie komt het, op grond van het met Atlan, de nieuwe imperator van Arkon, gesloten bijstandspact tot de politionele actie van een aards ruimteschip tegen 'De vijand in het duister'.


________________________________________________________________


Sixth Dimension Times, Marinestraat 9c in Rotterdam geeft een tweemaandelijks science fiction-blad Atlan uit. Een waardevolle aanvulling op hun abonnement voor Perry Rhodan-lezers. Het blad kost ƒ 0,50 + porto. Vraag nadere inlichtingen!

________________________________________________________________


De heer G. J. Klein Middelink, (adres gecensureerd) wil graag een Perry Rhodan fanclub oprichten. Wie heeft er belangstelling?

________________________________________________________________Samenvatting: terraanse schipbreukelingen beleven de verschrikkingen van de Molukse woestenij – 20.000 lichtjaar van hun thuis verwijdert ...


Tijdspanne: juli – augustus 2044.

Locatie: Moluk.

Sterrenstelsels: Greenol.

Betrokken rassen: Greens.

Schepen: Lichte kruiser van de staten klasse.


In de villa van de molecuulvervormer Mataal op de planeet Eppan ontdekt de Solaire veiligheidsdienst dat een kolonisatieschip van de Molecuulvervormers de tweede planeet van de in de buurt van het galactische centrum gelegen groene zon Greenol bereikt heeft.

Om met de Molecuulvervormers contact op te nemen, wordt kolonel Marcus Everson met de MEXICO naar de planeet, die de naam Moluk heeft gekregen, gestuurd. Een aantal deelnemers van deze expeditie, zoals de telepaat Sammy Goldstein, hebben al eerder met een molecuulvervormer te maken gehad.

Op de planeet komen de Terranen in contact met de Greens, de inheemse bewoners van de barre planeet, die een relatief primitieve beschaving bezitten en die onbewust een soort “paragolf” uitzenden waarmee ze de parapsychologische vaardigheden van anderen neutraliseren.

De oeroude Npln, die door de Terranen Napoleon wordt genoemd, vertelt over een toren in de woestijn waarin boze geesten leven en hij verklaart zich bereidt om Everson's mensen daarheen te brengen omdat deze geloven dat deze geesten de Molecuulvervormers kunnen zijn. Als ze bij de toren aankomen, merken ze dat het hier gaat om het wrak van een ruimteschip. Bovendien blijkt Napoleon de laatste nog levende molecuulvervormer te zijn. Napoleon vertelt dat zijn schip met vijfduizend kolonisten aan boord neergestort is op de planeet omdat de paragolf uitgezonden door de Greens een storende werking had op de aandrijving van het schip. Als enige overlevende heeft hij toen de identiteit aangenomen van Npln, een toen al oude Green met de reputatie onsterfelijk te zijn.

Nu de Terranen op de planeet geland zijn, ziet Napoleon zijn kans om weg te geraken van de planeet. Met zijn paranormale gaven brengt hij de Terranen onder zijn controle. De aanwezigheid van een Green zorgt er echter voor dat Sammy Goldstein zich kan bevrijden van de drang en tijdens de volgende schermutseling wordt Napoleon gedood door een robot van de MEXICO.


Oorspronkelijke titel: Geheimmission Moluk

Auteur: William Voltz

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering