Hades, Druufon – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0091 • 7309    DE TERUGKEER VAN ERNST ELLERT


Hoofdpersonen: Ernst Ellert - Zijn lichaam raakt in verval en zijn geest dreigt opnieuw in de eeuwigheid te verzinken. Onot - Een geleerde in nood. Perry Rhodan - Eerste regent van het Zonne-Imperium. Kapitein Marcel Rous - Commandant van de basis op Hades. Gucky - De muisbever gaat op spokenjacht. Luitenant Mundi - Een sympathieke en betrouwbare ruimtepiloot. Dr. Eric Manoli - Scheepsarts van de oude STARDUST.


De dreigende situatie waarin de mensheid verkeerde en waarvan de 'Slag om Terra' het hoogtepunt vormde, is dankzij hulp van de Arkoniden bezworen, terwijl ook de interne politieke moeilijkheden, die door Thomas Cardiff, de renegaat, veroorzaakt waren, door Gucky's solo uit de weg geruimd konden worden.

Maar een vreedzame ontwikkeling van de mensheid is alleen mogelijk als er in de Melkweg zelf vrede heerst - en de weg naar vrede schijnt een lange weg te zijn ...

Ook Atlan, de onsterfelijke, die pas kort geleden de plaats van een reusachtige machine heeft ingenomen, die met zijn onverbiddelijk toeslaande robotvloten iedere opstand tegen de centrale Arkonidische regering in de kiem pleegde te smoren, wil vrede. Atlan, die nu Imperator Gonozal VIII wordt genoemd, en Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium steunen elkaar - alleen al uit een drang naar zelfbehoud - wederzijds.

En zo gebeurt het dat Perry Rhodan op één van de eerste augustusdagen van het jaar 2044 op Arkon III een noodkreet van Terra ontvangt. Maarschalk Freyt zit voor de hypercom. Hij brengt een bericht over uit Hades, de geheime Terraanse basis in het Droef-universum. Het gaat om de terugkeer van Ernst Ellert!


Ernst Ellert, de tele-tijdreiziger, die in de eerste dagen van de derde macht lid werd van het pas opgerichte mutantenkorps en wiens geest door een ongelukkig toeval gedwongen werd tot een schier eindeloze zwerftocht door tijd en ruimte, is weer teruggekeerd en heeft schokkende wetenschappelijke feiten meegenomen. De roman van de volgende week haakt in op een thema dat al in aflevering nr.74 (DE VERSCHRIKKING) werd aangestipt.

GEHEIME MISSIE MOLUK, aflevering nr.92, beschrijft de opwindende speurtocht naar nog meer moleculairvervormers!Samenvatting: geesten laten zich niet gevangen nemen – Onot/Ellert voor de hoogste rechter van Droefon!


Tijdspanne: augustus 2044.

Locatie: Droefon.

Sterrenstelsels: Siamede.

Betrokken rassen: Droefs.

Schepen:


Begin augustus van het jaar 2044 wordt de overlappingszone met het Droef-universum steeds kleiner.

Op Droefon is Ernst Ellert, die zich in het lichaam van de wetenschapper Onot bevindt, er ondertussen in geslaagd om de constructieplannen van de Droefse lineair hypermotor te bemachtigen. Onot wordt echter gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid bij de vernietiging van het centrale rekencentrum. Op 5 augustus 2044 zendt Ellert, die niet meer op eigen kracht zijn gastlichaam kan verlaten om naar de Aarde terug te keren, dan een noodoproep uit naar het Terraanse steunpunt op Hades en vraagt daarin om zijn eigen lichaam zo snel mogelijk naar het Droef-universum te brengen.

Op de Aarde heeft men ondertussen ontdekt dat het lichaam van Ellert begint te vergaan en dat hem nog slechts enkele dagen resten om in zijn lichaam terug te keren. In een snelle noodactie wordt het levenloze lichaam naar Hades gebracht. Vandaar vliegen Perry Rhodan, Gucky, Ras Tsjoebai, Dr Manoli en het lichaam van Ellert met een Gazelle naar Droefon.

Op Droefon helpt Ellert ondertussen met de ontsnapping van Onot uit de gevangenis, maar de wetenschapper wordt opnieuw gevangen genomen. Met de hulp van Ernst Ellert, die enkele nieuwe gaven ontdekt heeft bij hemzelf, kan Onot opnieuw ontsnappen tijdens zijn overbrenging naar de gevangenis. Op dat moment ontdekt Gucky de vluchtelingen, die op hetzelfde moment naar het vliegtuig teleporteert. Hier gaat de geest van Ellert over in het lichaam van Gucky, nadat Ellert het geheugen van Onot heeft veranderd om hem te beschermen tegen verdere rechtszaken. Voor Gucky terug naar de Gazelle teleporteert, neemt hij de aantekeningen over de Droefse lineair hypermotor over van Onot. Aan boord van de Gazelle neemt Ellert weer bezit van zijn eigen lichaam dat plots aan een ongelooflijk regeneratieproces begonnen is. De rechterarm van het lichaam is echter verloren, maar dat zal goed gemaakt worden met een speciale prothese met een ingebouwde hypnostraler.

Door de ontsnapping van Onot is de bewaking van het Droefse luchtruim echter versterkt zodat de Gazelle opgemerkt wordt bij zijn start. Een korte hypersprong kan de Droefs slechts een korte tijd van de wijs brengen. Door de vlucht van Droefon wordt de geheime basis op Hades ontdekt en wordt ze al snel door de Droefs aangevallen. Alle personen van de geheime basis kunnen echter met behulp van de materiezenders ontsnappen naar de DRUSUS voor Hades volledig vernietigd wordt.


Oorspronkelijke titel: Ernst Ellerts Rückkehr

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering