Archetz – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0090 • 7308    ATLAN IN NOOD


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het Zonne-Imperium en Atlan's steunpilaar. Thomas Cardiff - De haat die hij tegen zijn vader koestert doet de Melkweg op zijn grondvesten schudden. Atlan - De nieuwe Imperator van Arkon. Frank Lemmon - Chef van afd. F-1 van de Solaire geheime dienst. Reginald Bull - Perry rhodans beste vriend. Cokaze - Patriarch van een machtige Springerclan. Gucky - De muisbever op wie niemand op den duur kwaad kan zijn. Atual en Ortece - Directeuren van de Bank van de Galactische Kooplieden in Titon op Archetz.


Toen bij de ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip de basis voor de vereniging van de Aardse mensheid en het uit die vereniging groeiende zonne-imperium werd gelegd, vermoedde nog niemand - ook Perry Rhodan, de stichter van het Terraanse sterrenrijk, niet - welk een moeite en geestkracht het in de loop der jaren zou kosten, om dit rijk tegen aanvallen van binnen en buiten te beschermen.

De tot dusver gevaarlijkste bedreiging van de mensheid, die in de 'Slag om Terra' culmineerde, kon dankzij de hulp van Arkon worden bezworen, evenals de door Thomas Cardiff aangewakkerde onrust in de interne politiek door Gucky's solo-actie kon worden onderdrukt.

De Springervloot is uit het Sol-stelsel weggetrokken en Perry Rhodan heeft weer een overwinning zonder bloedvergieten geboekt, maar het nu door Atlan, de onsterfelijke, geregeerde Arkon-rijk is in een zeer benarde toestand gekomen, toen in de Melkweg bekend werd, dat de onverbiddelijk toeslaande robotregent, de vorige heerser, geen bevelen meer kon geven!


De opstand tegen Atlan is voor Thomas Cardif slechts een middel om zijn doel te bereiken - en dat doel is: Perry Rhodan, zijn vader, ten val te brengen!

De tot in de kleinste details voorbereide aanslag is mislukt, maar het staat al vast, dat de zoon van Perry Rhodan niet zo gemakkelijk het bijltje er bij neerlegt ... Het volgende Perry Rhodan-verhaal, gaat echter over een ander onderwerp, zoals de titel 'de terugkeer van Ernst Ellert' al aangeeft.Samenvatting: zijn haat kent geen grenzen – en de revolutie tegen Arkon is voor hem slechts een middel om wraak te nemen ...


Tijdspanne: juli 2044.

Locatie: Archetz.

Sterrenstelsels: Rusuma.

Betrokken rassen: Springers, Droefs.

Schepen:


Op Archetz, de centrale wereld van de Springers, die als vijfde planeet rond de gele zon Rusuma in de sterrenhoop M13 draait, maakt Thomas Cardiff op 1 juli 2044 aan de Melkweg bekend dat Atlan de robotregent uitgeschakeld heeft. Hierdoor dreigt er een geweldige revolutie los te barsten en omdat Atlan's positie nog te zwak is, wendt hij zich tot Perry Rhodan voor hulp.

Gelijktijdig gaat Cokaze op aandringen van Cardiff een bondgenootschap aan met talrijke andere Springer patriarchen. Deze dwingen Atual en Ortece, de directeuren van de Bank van de Galactische Handelaren in Titon op Archetz, de grootste financiële instelling in het machtsgebied van Arkon, dan om op de werelden van het Grote Imperium een inflatie te veroorzaken, die Arkon op de knieën moet dwingen.

Bovendien werken Cokaze en Cardiff ook samen met de Raad van Tien van Aralon. Op aanraden van Cardiff weigeren de Ara’s nog medicijnen aan het imperium af te leveren. In het ganse rijk komt het tot opstanden.

Alhoewel Aardse agenten van de Springers, die dankzij een Ara-toxicum over hypnotische en suggestieve gaven beschikken, het project 065-motoren trachten te saboteren, slaagt de jonge Indische hyperfysicus Rabintorge er ondertussen in om een peiltoestel te ontwikkelen dat in staat is om de lineair hypervluchten van de Droef op te sporen. Met dit peiltoestel is Perry Rhodan nu in staat om de drieduizend ruimteschepen van de Droefs, die na de slag om de Aarde gevlucht zijn terug op te sporen.

Atlan dreigt er ondertussen mee om de robotvloot bij de ontladingstrechter in het Myrtha stelsel weg te halen en de planeten van het imperium aan de schepen van de Droefs over te laten.

Zodra de Droefschepen gevonden zijn, vertrekt Rhodan met de DRUSUS om met de Droefse commandant te onderhandelen. Perry Rhodan wil de Droefs en hun schepen gebruiken in zijn gevaarlijke schaakspel om Atlan te helpen. De Droef moeten enkel een demonstratievlucht houden in het Rusuma stelsel. In ruil hiervoor zal Perry Rhodan hen met behulp van de lenzenveldgenerator van de DRUSUS terug sturen naar hun Universum.

Uiteindelijk geeft Atlan de Zeer Gewichtigen, die ondertussen met hun schepen een verdedigingsgordel hebben gelegd rond de planeet Archetz, ook het bevel dat ze het stelsel moeten verlaten. De Zeer Gewichtigen die vernomen hebben dat de robotvloot zich terug getrokken heeft van het front, vrezen dat Arkon zijn dreigement waar gaat maken en geven gehoor aan het bevel.

De Droefs hebben ondertussen beseft hoe belangrijk de planeet Archetz is en willen niet meer meewerken met het plan van Rhodan. In plaats daarvan vallen ze de planeet aan om haar te veroveren.

Rhodan brengt Atlan op de hoogte van de veranderde plannen en Atlan besluit om met een grote robotvloot naar Archetz te gaan om te planeet te ontzetten. Als de vloot aankomt is de planeet echter al grotendeels vernield. Het imperium weet nu hoe de zaken staan en Atlan geeft de volkeren van het Imperium de keuze: totale gehoorzaamheid of vernietiging door de Droefs. De keuze is voor de meeste planeten snel gemaakt.

Na deze gebeurtenissen wordt Atlan officieel aan gesteld als de nieuwe Imperator.

Citaat: “Volkeren van het Grote Imperium, begrijpt, dat uw en onze zaken in de ruimten van het universum liggen en niet in haat en tweedracht onder elkaar…”


Oorspronkelijke titel: Atlan in Not

Auteur: Kurt Brand

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering