Sol-systeem, Rode universum – 2044 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0088 • 7306    HET GEVAL COLUMBUS


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Eerste regent van het Zonne-imperium. Atlan - De macht over Arkon komt in zijn handen. Julian Tifflor - Commandant van de CALIFORNIA. Sergeant Bidge - Een hyperradiobericht brengt hem ertoe, alarm te slaan. John Marshall - Chef van het geheime mutantenkorps. Gucky - Tegen een hyperdimensionaal honingraatscherm is ook een allround mutant als Gucky niet opgewassen. Aluf Tehéte - Hij vernietigd tijdens de slag om Terra de eerste vijand. Carl Lister - Een astronaut die door pech wordt achtervolgd.


Aan het fantastische geluk, dat Rhodan tot nu toe bij zijn pogingen om de galactische positie van de Aarde te verdoezelen heeft gehad, schijnt een einde te komen.

Het zonne-imperium van de mensheid heeft de laatste tijd al een aantal zware tegenslagen moeten incasseren, al is tot nu toe van het geval Columbus nog geen sprake geweest ...

Maar nu is het zover - en de vraag rijst, of het nog zo jonge sterrenrijk van de mensheid sterk genoeg is om een rechtstreekse aanval te weerstaan ...


De slag om Terra is gestreden. De galactische positie van het Sol-stelsel is echter ondanks de overwinning gemeengoed geworden - en daardoor ontstaat voor Perry Rhodan de tot nu toe gevaarlijkste situatie in zijn loopbaan!

Gucky's grote moment breekt aan, als Perry Rhodans bitterste uur slaat!Samenvatting: een radiogesprek brengt de ondergang – en de slag om Terra ontbrandt ...


Tijdspanne: mei 2044.

Locatie: Terra.

Sterrenstelsels: Sol.

Betrokken rassen: Droefs.

Schepen: Allerlei.


Op 11 mei 2044 zendt Perry Rhodan rechtstreeks vanaf Arkon III een hyperradiobericht naar de Aarde om maarschalk Michael Freyt en maarschalk Allan D. Mercant op de hoogte te brengen van de desactivering van de Robotregent en de machtsovername door Atlan. Bovendien laat hij de DRUSUS naar Arkon komen om hem en zijn mannen op te halen. Als het schip op Arkon aankomt vertelt overste Baldur Sikerman aan Perry Rhodan over de ontdekking en vernietiging van een materiezender steunpunt van de Droefs op de Aarde.

Atlan is echter niet bereid om voor zijn officiële machtsovername een bondgenootschapsverdrag met het Solaire Imperium te ondertekenen omdat hij nog steeds moet laten uitschijnen dat de robotregent de touwtjes in handen heeft, maar hij belooft Perry Rhodan wel dat hij voor de strijd tegen de Droefs schepen ter beschikking zal stellen, die met 10 miljoen Terranen bemand zullen worden. Hierna keert Rhodan met de DRUSUS terug naar de Aarde.

Door een door de geleerde Onot/Ellert ontwikkelde machine kunnen ook de Droefs een kunstmatige verbinding maken tussen hun en het Einstein universum. Door dit overlappingsfront kunnen ze nu een vloot sturen om de Arkoniden en de Aarde in de rug aan te vallen. De Droefs beslissen dat de Aarde hun eerste doelwit wordt, maar door een klein rekenfoutje ontstaat de doorgang van hun universum naar het Einstein-universum bij Capella, ca. 42 lichtjaar verwijdert van de Aarde.

Op de Aarde verwacht men echter dat de Droefs de Aarde uiteindelijk zullen vinden en alles wordt dan ook in gereedheid gebracht voor de naderende ruimteslag. Het geval ‘Columbus’ wordt van kracht, dat rekening houdt met de ontdekking van de Aarde door een vreemde mogendheid.

Op 16 mei van het jaar 2044 zendt de ‘Star of Terra’, een oude voor de vracht- en passagiersdienst omgebouwde kruiser van de normklasse, bij het materialiseren uit de hyperruimte ter hoogte van de Pluto-baan een hyperradiobericht naar de Aarde. Dit bericht wordt echter ook door de Droefs in het Capella stelsel opgevangen en op deze manier komen ze snel achter de positie van de Aarde. De Droefs laten geen tijd voorbijgaan en de aanval op Terra begint. In een eerste aanvalsgolf vertrekken vijfduizend oorlogsschepen van de Droefs van Capella naar Sol. Ondanks de inzet van de superslagschepen HANNIBAL, GENERAAL POUNDER, BARBAROSSA, WELLINGTON en ALEXANDER kan de Solaire vloot de overmacht van de aanvallers niet effectief afweren en Rhodan besluit dan ook om Atlan om hulp te vragen.

Ondertussen wordt de CALIFORNIA onder bevel van Julian Tifflor met behulp van de lenzenveldgenerator van de DRUSUS het Droef universum in gestuurd. Met behulp van de mutanten die zich aan boord bevinden moet het schip trachten het station te vernietigen dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van de kunstmatige doorgang. John Marshall, Betty Toufry, Ishy Matsu en Gucky nemen telepathisch contact op met Ernst Ellert, die hen de positie geeft van het station dat de trechter veroorzaakt. Hierna teleporteren de teleporteurs Ras Tsjoebai, Tako Kakuta en Gucky in een gewaagde actie aan boord van het station om het door middel van bommen te vernietigen zodat de verbinding met het Einstein universum verbroken wordt. Bij deze actie komt ook de elite van de Droefse wetenschap om het leven omdat ze zich aan boord van het station bevonden.

Dankzij deze geslaagde actie kunnen de Droefs geen versterkingen meer sturen maar toch zijn er nog meer dan genoeg Droefschepen in het Solstelsel aanwezig en de Solaire vloot moet zich steeds verder terugtrekken in de richting van de Aarde.

Het tij keert echter als negen uren na Rhodans hulpoproep aan Atlan, admiraal Senekho verschijnt met 10.000 zware Arkonidische robotschepen en 4000 springerschepen. Uiteindelijk kunnen nog maar 3000 Droefschepen vluchten.

Na het verdrijven van de Droefs willen de Springers onmiddellijk naar de Aarde gaan en eist Patriarch Cokaze geld voor zijn bewezen diensten, maar Perry Rhodan zegt dat hij hen niet geroepen heeft. Hij wil echter wel de beschadigde schepen laten landen op Mars en Venus om reparaties uit te voeren en nieuwe voorraden aan boord te nemen.


Oorspronkelijke titel: Der Fall Kolumbus

Auteur: K. H. Scheer

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering