Rode universum – 2043 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0082 • 7252    HET UNIVERSUM SCHAAK!


Hoofdpersonen: Kolonel Julian Tifflor - De telepathische seiner maakt van hem weer een ‘kosmische lokvogel’. Luitenant Franklin Lubkov en sergeant Fryberg - Twee personeelsleden van de Solaire ruimtevloot, die zich op hoog bevel als gangsters gedragen. Door-Trabzon - Hij heeft 20.000 ruimteschepen onder zijn bevel. Gucky - Men heeft op Hades geen verse wortelen voor hem in voorraad. John Marshall, Ras Tsjoebai, André Noir en Tama Yokida - De mutanten van de lichte kruiser INFANT.


Na Perry Rhodans behouden terugkeer uit de gevangenschap van de Droefs, heeft de politieke situatie in het Solstelsel zich weer gestabiliseerd. Om begrijpelijke redenen acht men het niet raadzaam meer, de Droefs, die ook de vijanden van de robotregent van Arkon zijn, een officieel bezoek te brengen, om wellicht alsnog een verbond met hen te sluiten. De voor het voortbestaan van het zonne‐imperium verantwoordelijke personen ontwikkelen echter een plan, waarmee Arkon en Droefon, de twee grote rivalen in de strijd om de macht in de Melkweg, gevoelige verliezen kunnen worden toegebracht! Voor de uitvoering van dit plan, moet de 'kosmische lokvogel' weer worden ingezet ‐ en Julian Tifflor, jong gebleven door het cellenbad op Zwerver, evenals andere leidende persoonlijkheden in het zonne‐imperium, aarzelt niet, het universum schaak te zetten ...


De 'kosmische lokvogel' heeft zijn taak - de twee grote vijanden van het zonne-imperium te verzwakken - weer volbracht. Hoe sterk de robotregent van Arkon desondanks nog blijft, leest u in het volgende deel ...Samenvatting: de ruimteslag aan het overlappingsfront – een nieuwe slag van de ‘kosmische lokvogel’.


Tijdspanne: december 2043.

Locatie: Droefon.

Sterrenstelsels: Lichte Kruiser INFANT (diameter 90 meter), Arkonidische en Droef vloten.

Betrokken rassen: Droefs en Arkoniden.

Schepen: Siamede.


Op de Aarde komt Perry Rhodan tot de conclusie dat Arkon veel te sterk is om een rechtstreekse aanval op de robotregent te riskeren. Daarom wordt er aan een plan gewerkt om deze vijand aanzienlijk verliezen toe te brengen zonder dat de eigen vloot erbij betrokken wordt. Om het plan te doen slagen wordt er weer eens beroep gedaan op Tifflor, de ‘kosmische lokvogel’.

Om een ruimteslag tussen Arkon en Droefon uit te lokken, wendt Tifflor een desertie voor en vlucht hij, samen met 14 andere leden van de solaire ruimtevloot waaronder de mutanten John Marshall, Ras Tsjoebai, André Noir en Tama Yokida, in de lichte kruiser INFANT naar de Droefs. Op 11 december 2043 informeert Perry Rhodan de robotregent op Arkon over het feit dat een hooggeplaatste officier van de solaire ruimtevloot gedeserteerd is en vermoedelijk naar de Droefs wil overlopen. Perry vraagt de Regent om uit te kijken naar deze deserteurs. De robotregent die hierin weer een mogelijkheid ziet om een Aards schip met bemanning buit te maken zodat hij eindelijk achter de positie van de Aarde kan komen, gaat in op het verzoek. De dertigduizend eenheden tellende Arkonidische blokkadevloot ter hoogte van het overlappingsfront met het Droef-universum wordt versterkt met nog eens tienduizend eenheden waardoor het totaal op veertigduizend komt. Hiervan komen er twintigduizend onder het bevel van de Ekhonide Door-Trabzon te staan. Met deze vloot moet hij trachten de deserteurs te lokaliseren en gevangen te nemen.

De INFANT, een oud bolvormig ruimteschip met een diameter van 90 meter, slaagt erin om onopgemerkt de overlappingszone te bereiken. Hier wordt het oude schip echter op sleeptouw genomen door een vreemd verschijnsel. In eerste instantie slaagt de bemanning van de INFANT erin om het schip vrij te rukken uit de tractiestraal maar als blijkt dat het vreemde verschijnsel in de richting van het Droef-universum vliegt en waarschijnlijk een met een nieuw radarscherm uitgerust schip van de Droefs is, besluit Tifflor om zich terug gevangen te laten nemen. Na het doordringen van het overlappingsfront merken de deserteurs dat het inderdaad om een schip van de Droefs gaat en al snel worden ze door een tiental schepen omsingeld. Op dat moment nemen de Droefs contact op met de gevluchte Terranen en Tifflor vertelt hen dat hij gekomen is om hen te waarschuwen voor een op handen zijnde aanval van de Arkoniden. Tifflor gaat aan boord van een schip van de Droefs en probeert hier de kapitein van het schip te overtuigen. Hij vraagt om naar Droefon gebracht te worden zodat hij de regering kan overtuigen en hen op de hoogte kan brengen van de zwakke plekken van de Arkoniden. De Droef hebben echter reeds gemerkt dat de blokkadevloot versterkt werd en zijn reeds voorbereid op de komende aanval. Ze weigeren dan ook om de 15 mannen naar Droefon te brengen. In plaatst hiervan willen de Droefs de Terranen gebruiken als een snel denkende en snel reagerende commando-eenheid aan boord van het vlaggenschip van een 14.000 eenheden tellend eskader om zo een tactisch voordeel te hebben op de Arkoniden. Op deze manier valt het tweede deel van het plan om op Droefon in contact te komen met Ellert echter in het water. Met de hulp van Ellert-Onot had Tifflor de regering van de Droefs ervan willen overtuigen om een aanval uit te voeren op de Arkoniden in het Einstein-universum. Dit plan gaat nu echter niet meer door en Tifflor kan ook niet weigeren om het voorstel van de Droefs aan te nemen zonder zich verdacht te maken. Tifflor ziet in de nieuwe situatie echter een mogelijkheid om meer te weten te komen over de SDL motor en de nieuwe radarschermen van de Droefs en hij besluit om de overige manschappen van de INFANT over te brengen naar het schip van de Droefs. Omdat hij niet wil dat de Droefs het Aardse schip kunnen bestuderen, activeert de laatste man die het schip verlaat het zelfvernietigingssysteem. Als plots 20.000 Arkonidische schepen het overlappingsfront doorbreken en de aanval openen, moet Tifflor toegeven dat ook dit plan weinig kans op succes heeft maar hij ziet nu wel weer een kans om de Arkoniden zware verliezen toe te brengen. Hij besluit om met zijn eskader onmiddellijk aan te vallen en met ‘hit en run’ tactieken slaagt hij erin om in korte tijd 8000 Arkonidische schepen te vernietigen terwijl zijn eskader er slechts 2000 verliest. De volgende aanvalsgolven verlopen echter niet zo succesvol omdat de Arkoniden van hun verbazing bekomen zijn en de verliezen voor de Droefs zijn dan ook enorm. Ook het vlaggenschip waarin Tifflor zich bevindt krijgt een voltreffer te verduren. De Terranen hebben ontdekt dat er zich aan boord van het vlaggenschip een startklare tender bevindt die uitgerust is met een SDL. Voor het grote schip explodeert slagen ze erin om met deze tender te vluchten naar het Steunpunt op Hades. Op Hades wordt de SDL motor van de reddingboot uit elkaar gehaald en met behulp van de materiezender door de ontladingstrechter heen gebracht aan boord van de DRUSUS. Op dezelfde manier komen ook de 15 agenten en een gevangen genomen Droef aan boord van Perry Rhodans vlaggenschip.

De ruimteslag is slechts een beperkt succes geworden: in plaats van de geplande 40.000 tot 50.000 Arkonidische ruimteschepen werden er ongeveer 18.000 vernietigd wat echter niet voldoende is om de robotregent aanzienlijk te verzwakken.


Oorspronkelijke titel: Schach dem Universum

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering