Hades, Druufon, Terra – 2043 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0077 • 7247    GEVANGENE VAN DE EEUWIGHEID


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het Zonne-imperium. Atlan - De “Zwerver door de eeuwigheid” spreekt door zijn mond. Onnot-Ellert - Een lichaam herbergt twee volkomen verschillende geesten. Harno - Een raadselachtig, uit energie en tijd bestaand wezen. Sergeant Stootz - Hij doet dienst in de alarmkamer van Terrania. Allan D. Mercant - Chef van de Solaire veiligheidsdienst. Tommy 1 - Woordvoerder van de Droefs. Gucky - De allround mutant moet zijn kwaliteiten weer eens bewijzen.


Duizenden, door de robotregent van Arkon gemobiliseerde ruimteschepen van alle typen, hebben post gevat bij het grensgebied tussen de Einstein-ruimte en het Droef-universum. Nu eens slaagt de vloot van de regent, grotendeels bemand met robots, erin in het vreemde universum door te dringen, dan weer stoten Droef-schepen in de Einstein-ruimte door. Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium speelt in deze strijd tussen giganten een dubbele rol.

In hoeverre dit dubbele spel ten gunste of ten ongunste van de aarde zal uitvallen, moet nog blijken. Vast staat echter reeds, dat een onder de Droefs levend wezen, partij voor Perry Rhodan heeft gekozen - een wezen dat de gevangene is van de eeuwigheid ...


Onot-Ellert, de fantastische combinatie van een log Droef-lichaam en een echte menselijke geest, heeft Perry Rhodan, bij diens bezoek in het Droef-universum waardevolle inlichtingen verstrekt. Maar wat heeft hij aan alle kennis van het universum, als Thora, zijn vrouw, haar martelgang begint!Samenvatting: de geest van een Aardse mens – in het lichaam van een monsters van de sterren ...


Tijdspanne: september 2043.

Locatie: Droefon, Aarde.

Sterrenstelsels: Siamede.

Betrokken rassen: Droefs.

Schepen:


Perry Rhodan laat het steunpunt op Hades werden uitbouwen. Op 14 september 2043 wordt in de grafkelder in Terrania, waar al meer dan 70 jaar het levenloze lichaam van Ernst Ellert ligt, alarm geslagen. Rhodan vliegt onmiddellijk naar Terra, waar hij het mausoleum van Ellert bezoekt. Hier wordt zijn vermoeden dat de vreemde geest in het lichaam van Onot, Ernst Ellert is. Door het experiment van Gucky met de tijdstopper, heeft Ellert zijn geest gedeeltelijk los kunnen maken van het lichaam van Onot. Hij vertelt over zijn val in de eeuwigheid en zijn miljoenen jaren durende zoektocht naar de tegenwoordige tijd, die hij aan de aanvang en het einde van alle tijden gezien heeft. Bovendien brengt hij verslag uit van over de karakteristieke SDL aandrijving van de Droefs. Deze schepen doorbreken de grens met de hyperruimte zonder een schok te veroorzaken. Zodra de lichtsnelheid overschreden wordt, wordt een automatische compensator ingeschakeld die de tijd neutraliseert en de massaverandering verhindert. Hoewel het schip miljoenen malen sneller vliegt dan het licht, blijft het normale universum zichtbaar. Ellert belooft om de constructietekeningen van deze aandrijving aan Perry Rhodan te bezorgen. Alvorens in het lichaam van Onot terug te keren, raadt hij Perry Rhodan aan om het centrale rekencentrum op Droefon door de Arkonidische regent te laten vernietigen.

Rhodan die de kans wil benutten om de gevaarlijkste vijanden van de Mensheid gelijktijdig te verzwakken, neemt contact op met de Robotregent en verzoekt hem om robotten tegen Droefon in te zetten. Vlak voor de aanval waarschuwt Perry Rhodan echter de Droefs en biedt hij de hulp van de Terranen aan waarbij hij als tegenprestatie de constructietekeningen van hun hyperaandrijving verlangt. De Droef beweren in hun universum geen hulp nodig te hebben omdat ze daar hun gravobrander in kunnen zetten, een wapen dat in staat zou zijn om de natuurlijke zwaartekrachtvelden te versterken en de kunstmatige op te heffen. In het Einstein-universum is dit wapen echter nutteloos en daarom wil de raad van 66 dat Perry Rhodan in zijn universum de robotschepen blijft aanvallen. Ze geven hem een signaalcode zodat hij ongehinderd door de vloot van de Droefs kan dringen. Tijdens de onderhandelingen komt Gucky er met behulp van zijn telepathische gaven echter achter dat de gravobrander bluf is en niet bestaat.

Ondertussen schakelt Onot de materiezender in het centrale rekencentrum op Droefon over op ontvangst en vanaf Hades worden gevechtsrobots naar Droefon gestuurd om het rekencentrum van binnenuit te vernietigen. Om het vertrouwen van de Droef nog verder te winnen, vernietigt hij met de CALIFORNIA enkele Arkonidische robotschepen op de ontladingsplaats waarna hij ongezien terugkeert naar Hades.

Onot wordt als verrader ontmaskerd en vlucht naar zijn geheime laboratorium in de bergen. Samen met Harno vliegt Perry Rhodan in een reddingsboot van de DRUSUS naar deze locatie. Hier krijgt hij van Onot-Ellert een klein proefmodel van de tijdstopper. Zelf blijft Ellert nog op Droefon achter om de constructietekeningen van de Droefse SDL motor vast te krijgen.


Oorspronkelijke titel: In den Fesseln der Ewigkeit

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering