Myrtha, Siamed, Druufon, Tatlira – 2043 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0076 • 7246    ONDER DE STERREN VAN DROEFON


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het zonne-imperium. Reginald Bull - Hij maakt zich ongerust over zijn kleine vriend. Kolonel Marcus Everson - Commandant van de Kublai Khan. Harno - Een levend televisietoestel. Gucky - De muisbever speelt met de tijdstopper. Atlan - Het is de Arkonide, die 10.000 jaar geleden tegen de Droefs heeft gevochten, niet kwalijk te nemen dat hij nogal sceptisch staat tegenover de plannen van Rhodan voor een bondgenootschap. Tommy-1 - De onderhandelaar van de raad van zesenzestig van de Droefs. Onot - Een Droef geleerde, die beweert Perry Rhodan van vroeger te kennen.


Perry Rhodan heeft voor het eerst, louter toevallig, de geheimzinnige vreemdeling uit de andere dimensie ontmoet, en is daarbij in een fatale situatie geraakt, waaruit hij slechts door de onverwachte tussenkomst van een onbekende helper kon worden gered. Rhodan heeft het plan opgevat - en kan daarbij elke hulp gebruiken -, de robotregent van Arkon en de Droefs, wier machtige ruimtevloten aan de grens tussen de beide tijdgebieden reeds in verbitterde gevechten gewikkeld zijn, tegen elkaar uit te spelen om daarmee het zonne-imperium en de mensheid van de ondergang te redden.

Hij stuurt een uitnodiging, hem daarbij te vergezellen, aan een raadselachtig wezen, dat de Terranen vele tientallen jaren eerder reeds had geholpen ...


SLOTWOORD

Harno, zoals de energiebol uit hel Tatlira-stelsel ter nagedachtenis aan zijn eerste aardse vriend wil worden genoemd, heeft een hechte vriendschap met Perry Rhodan en Gucky gesloten. De hernieuwde vriendschap tussen Harno en de Terranen, heeft reeds vruchten afgeworpen. Ook in het volgende deel van de Perry Rhodan serie speelt Harno een belangrijke rol.


________________________________________________________________


Aan de rechterkant zie je een afbeelding van pagina 34 uit dit boekje. Er wordt terug gekeken op de eerste PERRY RHODAN-dag die gehouden werd op zaterdag 26 augustus 1972.


De PR72 middag in het Aviodome op Schiphol was een groot succes, waarbij vooral het onderling contact tussen de PERRY RHODAN lezers voor een goede sfeer zorgde. De diapresentatie over SF van Mr. Forrest J. Ackerman oogstte veel bewondering, maar het hoogtepunt van de middag was toch wel het beantwoorden van de vragen door het PERRY RHODAN panel onder voorzitterschap van de heer P. H. Frankfurther. Hierbij een tweetal foto's van deze geslaagde PR72 middag.


________________________________________________________________


Voor mijzelf staat het allerbelangrijkste onderaan deze pagina. Er staat een advertentie met de aankondiging: PERRY RHODAN verschijnt vanaf 1 november wekelijks!

Terugkijkend op de voorkant van de boekjes is dat dus vanaf nummer 74. Dit boekje heeft dus de uitgifte datum van 1 november 1972. Wat dus weeknummer 44 van dat jaar was. Door dit gegeven ben ik eindelijk in staat om vrij nauwkeurig alle weeknummers te bepalen van de PR uitgaven vanaf boekje 36.


Cornelis

________________________________________________________________Samenvatting: Harno, het levende televisietoestel, en Onot, de geest uit het verleden – twee helpers in de hoogte nood!


Tijdspanne: 2043.

Locatie: Droefon.

Sterrenstelsels: Siamede.

Betrokken rassen: Droefs.

Schepen: Kublai Khan – bolvormige schip met een diameter van 1500 meter.


Kolonel Marcus Everson, de commandant van het superslagschip KUBLAI KHAN, haalt in opdracht van Perry Rhodan het energiewezen Harno, dat in 1983 door sergeant Harnahan werd ontdekt, uit het 221-Tatlira-systeem naar de DRUSUS en vraagt om zijn hulp in de strijd tegen de Droefs. Het wezen, dat taferelen uit ieder willekeurige plaats in het universum op zijn oppervlak kan projecteren, kent de Droefs reeds en gaat in op het aanbod. Harno verklaart ook dat het gevaar, dat uitgaat van de overlapping van de beiden universa, niet lang meer op zich zal laten wachten. Als Harno aan boord van de DRUSUS komt gelooft Bully niet aan de ongelooflijke mogelijkheden van het wezen en wordt voor gek gezet met het bewijs ervan.

Bij de ontladingstrechter in de Myrtha sector vechten de robotschepen van Arkon in het normale universum tegen de binnendringende eenheden van de Droefs. De DRUSUS, de KUBLAI KHAN en de CALIFORNIA vliegen door de ontladingstrechter naar de dubbelster Siamede, waarvan de zestiende planeet, Droefon genaamd, de hoofdwereld van de Droefs is. Tijdens hun vlucht door de trechter vernietigd de DRUSUS een Arkonidisch schip dat een beschadigd Droef schip achtervolgt. Op deze manier willen ze de Droefs duidelijk maken dat de Terranen een verbond tegen de Arkoniden zoeken.

Harno en Gucky stellen vast dat de vreemde, die bij het laatste bezoek van Perry Rhodan contact probeerde op te nemen, de geest van een wezen is dat zijn herkomst niet kent en dat met de geest van de Droefse chef-wetenschapper Onot vecht om de controle over zijn lichaam. De vreemde deelt aan Gucky mee dat hij zonder de Droef slechts een lichaamsloze geest is die sinds onheuglijke tijden in andere wezens geleefd heeft.

De Droef Onot werkt aan de ontwikkeling van een tijdstopper, een toestel dat  een formidabel wapen kan vormen.

De Terraanse schepen landen op Droefon en Rhodan voert met de Raad van Zesenzestig, de regering van de droefs, een schijngesprek over een verbond tegen het Arkonidische Imperium. Daarbij komt de compromisloze veroveringsdrang van de Droefs aan het licht en wordt al snel duidelijk dat de Droefs zich niet aan hun afspraken willen houden.

Als een robotvloot van Arkon het Siamede stelsel aanvalt, verlaten de Terranen Droefon. Rhodan, Gucky en Harno blijven met de CALIFORNIA op Hades terwijl de beide superslagschepen terug keren naar Grey Beast.

Bij een volgend bezoek aan Droefon experimenteert Gucky met de tijdstopper. Hierbij wordt Onot tijdelijk aan het effect van het toestel blootgesteld en kan de in de Droef gevangen geest het lichaam van de wetenschapper volledig overnemen. Perry Rhodan begint te vermoeden wie de vreemde geest is maar wil er nog niets over vertellen.


Oorspronkelijke titel: Unter den Sternen von Druufon

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering