Gray Beast, Peep – 2041 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0072 • 7240    DE AFGEZANTEN VAN AURIGEL


Hoofdpersonen: Horace O. Mullon - De leider van de kolonisten leidt ook de expeditie naar de planeet van de Peepers. Chellish - Hij denkt dat zijn kapitein in hem een luilak ziet. Liy-Juur-Eelie - President-koning van Heeninniy. Gii-Yeep - Zijn geheime dienst is geïnfiltreerd. Wee-Nii - Admiraal van de luchtvloot van Heeninniy. Fii-Gul - Hij ontdekt de verwantschap tussen Fransen en Engelsen.


Op Grey Beast, de zevende planeet van het ver buiten de routes van het interstellaire ruimteverkeer gelegen Myrtha-stelsel, leven 8000 bannelingen van de Aarde. Ze hebben zich op hun nieuwe wereld geïnstalleerd en ontdekt dat ze niet de enige bewoners zijn. Er leven ook halfintelligente apen - de Mungo's - en de vreemdsoortige over verbazingwekkende paramechanische en parapsychische krachten beschikkende blauwe dwergen. Ook de twaalfde planeet wordt bewoond door intelligente wezens: de zogenaamde Peepers, wier invasie bijna een eind aan het bestaan van de aardse kolonie maakte. De verantwoordelijke mannen van de kolonie, besluiten de Peepers een tegenbezoek te brengen met de gerepareerde ruimtesloep FAIR LADY, om eventueel volgende invasieplannen van de bewoners van de twaalfde planeet in de kiem te smoren. Hun plan heeft echter een volkomen verrassende afloop...


Daar uit wiskundige berekeningen is komen vast te staan, dat het Myrtha-stelsel over tien maanden door het tijdgebied van de Droefs zal worden overlapt, ontwikkelt Perry Rhodan een plan om dat gebied binnen te dringen.


________________________________________________________________


BESTELLEN van oude PERRY RHODANS


Er kunnen nog vroegere nummers van PERRY RHODAN - vanaf nr 36 - worden besteld door overmaking van ƒ 1,25 per deeltje + ƒ 0,50 portokosten per zending op postgiro nr 16 32 493 t.n.v.

ROMANPERS te Amsterdam.

De delen van nr 1 t/m 35 kunnen momenteel NIET meer worden geleverd; hierover volgt binnenkort meer nieuws.

________________________________________________________________Samenvatting: de FAIR LADY verraadt hun herkomst – het vierde kolonisten avontuur.


Tijdspanne: augustus 2041 – midden 2042.

Locatie: Myrtha XII (Heeninniy).

Sterrenstelsels: Myrtha.

Betrokken rassen: Peepers.

Schepen: FAIR LADY.


Meer dan twee en een halve maand na het opblazen van het Peeperschip, vliegen Horace O. Mullon, Chellish en acht andere kolonisten met de FAIR LADY, een gerepareerde donderkop van de ADVENTUROUS, van Grey Beast naar de thuiswereld van de Peepers. De kolonisten noemen deze wereld Peep maar de Peepers gebruiken de naam Heeninniy. De kolonisten gaan proberen om met een list de aandacht van Grey Beast af te leiden.

De kolonisten van Gray Beast geven zich als afgezanten uit als afgezanten van Aurigel, een nabijgelegen zonnestelsel. Omdat de Peepers de Engelse taal kennen van Grey Beast, spreken de ruimtevaarders enkel Frans. Ze proberen de Peepers via aanplakbiljetten duidelijk te maken dat een vreemde macht heimelijk een invasie voorbereidt. Ondertussen nemen ze ook contact op met een ondergrondse politieke oppositie om verwarring op de planeet te stichten.

Ze worden echter ontmaskerd en gevangen genomen. Met behulp van de ondergrondse oppositie slagen ze er in om terug te ontsnappen, maar ondertussen hebben de Peepers een verwantschap ontdekt tussen de Engelse en Franse taal. Hierdoor worden de afgezanten ontmaskerd als kolonisten van Weelie-Wee (of Grey Beast). De situatie ziet er voor Mullon en zijn mannen niet erg rooskleurig uit, maar ze besluiten om hun vel duur te verkopen. Ze dringen binnen in het paleis en slagen erin om de presidentkoning gevangen te nemen. De strijdkrachten van de Peepers trekken zich hier echter niet veel van aan en doen een frontale aanval op de vertrekken van de presidentkoning. Op het allerlaatste moment duiken er drie Zware Terraanse kruisers op en worden de kolonisten bevrijdt uit hun hachelijke situatie.


Oorspronkelijke titel: Die Gesandten von Aurigel

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering