Gray Beast – 2040 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0066 • 7228    DE BANNELINGEN VAN GRAY BEAST


Hoofdpersonen: Chellish - Beschermer van de bannelingen. Horace O. Mullon - President van de vrije kolonisten op Grey Beast. Pashen - Zijn verraad draagt geen vruchten. Milligan en O'Bannon - Mullons vertrouwelingen. Kapitein Blailey - De commandant van een Gazelle.


Horace O. Mullon, de president van de 8000 van de Aarde naar de planeet Gray Beast verbannen kolonisten, is met een kleine expeditie het oerwoud ingetrokken. Zijn meedogenloze tegenspeler, W. S. Hollander, is er intussen in geslaagd de macht over de kolonistenstad Greenwich in handen te krijgen. Hij denkt dat Mullon dood is - neergeschoten door een verrader! Maar Mullon leeft dankzij de geheimzinnige geneeskunst van de blauwe dwergen. Zijn metgezellen zijn Fraudy, zijn vrouw, en Milligan, voormalig lid van de bemanning van het ruimteschip dat de kolonisten naar Gray Beast bracht en daar bij de landing vernield werd. Kort geleden heeft ook een geheimzinnige jongeman, Chellish geheten, zich bij het groepje van Mullon aangesloten.


Kapitein Blailey, heeft van Perry Rhodan strikte orders, alleen in te grijpen wanneer de kolonisten op Gray Beast door een ernstig gevaar worden bedreigd. De kolonisten hebben zich dan ook met eigen middelen tegen de onverwacht opgedoken 'Piepers' moeten verdedigen! Maar wat gebeurt er als er een hele ruimtevloot van de interplanetaire buren op Gray Beast verschijnt ... ?Samenvatting: de dodelijke vergissing van de Piepers: terranen zijn geen slaven. – Het derde kolonisten avontuur!


Tijdspanne: mei - Augustus 2041.

Locatie: Gray Beast.

Sterrenstelsels: Myrtha.

Betrokken rassen: Piepers - Zeer fijne en slanke humanoïde wezens afkomstig van Myrtha 12.

Schepen: Torpedovormig ruimteschip van de Piepers (90 meter hoog en 20 meter diameter).


Met de hulp van de Blauwe Dwergen kunnen Mullon, Milligan, Fraudy en Chellish de heerschappij van Walter S. Hollanders over Greenwich beëindigen. Hollander wordt voor zijn verraad ter dood veroordeeld door de volksvergadering en zijn volgelingen worden veroordeeld tot 2 jaar dwangarbeid. In de daarop volgende weken organiseert Mullon de kolonie opnieuw.

Op een nacht landt er een vreemd ruimteschip in de buurt van de kolonie en worden ze aangevallen door de Piepers, die zo genoemd worden omwille van hun hoge, schrille stemmen.. De vreemdelingen doorzoeken de ganse stad en nemen iedereen gevangen. Chellish neemt contact op met kapitein Blailey maar deze krijgt van de Aarde geen toestemming om tussenbeide te komen. De gevangenen moeten als slaven graan verbouwen terwijl Pashen, een oude aanhanger van Hollander, met de Piepers collaboreert. Vooraleer het vreemde ruimteschip vertrekt, laat het landbouwmachines en zaadgraan achter, evenals een kleine groep bewakers. Tijdens de daaropvolgende weken doen de mensen alsof ze de Piepers gehoorzamen, maar ondertussen smeden ze plannen om de Piepers uit te schakelen. Kapitein Blailey heeft ondertussen ontdekt dat de aanvallers van de 12de planeet komen.

Om hun plan een kans van slagen te geven moeten ze eerst zo veel mogelijk over Piepers te weten komen en hiervoor is Pashen de beste man omdat hij vrij in en uit het kamp van de veroveraars kan komen. Mullon, Milligan, Fraudy en Chellish zetten Pashen onder druk om deze informatie te verzamelen.

Zodra alle voorbereidingen achterwege zijn, worden de Piepers aangevallen en al snel worden deze overrompeld. Omdat de kolonisten weten dat het vreemde ruimteschip na 4 maanden terug zal keren om de oogst op te halen, besluiten ze om ook hier maatregelen tegen te nemen. Met de kennis die Chellish bezit slagen ze erin om een kleine atoombom te maken. Met deze bom vernietigen ze het vreemde ruimteschip van zodra het landt. Door al deze gebeurtenissen wordt de quarantainetoestand van Grey Beast opgeheven en neemt Kapitein Blailey contact op met Mullon. De Aarde heeft namelijk besloten om een steunpunt op te richten in het Myrtha stelsel. Om de besprekingen hierover bij te wonen gaat Mullon met Kapitein Blailey en Chellish terug naar de Aarde. Pashen wordt eveneens meegenomen om berecht te worden voor zijn daden.


Oorspronkelijke titel: Wächter der Verbannten

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering