Tats-Tor, Druuf-universum – januari 2041 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0064 • 7224    GEVANGENEN VAN DE TIJD


Hoofdpersonen: Marcel Rous - Luitenant van de Solaire ruimtevloot en chef van de tijd expeditie. André Noir - De hypno van het mutantenkorps. Fritz Steiner - De fysica is zijn vakgebied, maar met het vreemde tijdvlak heeft hij het liefste niets te maken. Iwan Ragow - De bioloog en zoöloog van de expeditie. Hij ontdekt een “afzetter” van Terra. Fred Harras - De technicus en mecanicien van de expeditie. Josua - De meteoroloog en metallurg van de expeditie. Hij staat op wacht onder een galgenboom.


Luitenant Marcel Rous van de DRUSUS, die reeds in het stelsel van de zon Mirsal, kostbare, zij het ook onprettige ervaringen met de geheimzinnige vijanden uit een andere dimensie heeft opgedaan, krijgt van Perry Rhodan opdracht, met een kleine groep een Arkonidische koloniale wereld te bewaken. Deze wereld, door de bewoners dat Tats-Tor genoemd, is de tweede planeet van de zon Morag, en waarschijnlijk het volgende aanvalsobject van de onzichtbaren.


Onder normale omstandigheden kunnen mensen zich natuurlijk niet, zonder gebruik van ruimtevaartuigen als transportmiddel, met de snelheid van het licht voortbewegen. De zes Terranen op de planeet van de Droefs zijn echter, doordat ze hun eigen tijd hebben behouden, zó snel, dat ze zelfs energieschoten, die toch de snelheid van het licht bereiken, kunnen ontwijken. De mannen zien echter geen kans de 'planeet met vertraagde tijd' op eigen kracht te verlaten ...Samenvatting: en duizend jaar zijn als één dag! – Zes Terranen in een vreemde dimensie ...


Tijdspanne: januari 2041.

Locatie: Tats-Tor.

Sterrenstelsels: Morag - een Arkonidische kolonie. Thorakl - gelegen op 2000 lichtjaar van Tats-Tor.

Betrokken rassen: Druufs, intelligente rupsen.

Schepen:


De Terranen interpreteren de aanvallen van de onzichtbaren als een overlapping van van het vertrouwde universum met een vreemd tijdvlak, waarvan de eigentijd 72.000 maal trager verloopt. Berekeningen tonen aan dat Tats-Tor, de tweede planeet van de ster Morag die bewoond wordt door Nieuw-Arkoniden, het volgende slachtoffer van de overlapping zal worden.

Begin januari 2041 landt een Gazelle van de zware kruiser TERRA met luitenant Marcel Rous, de hypno André Noir, de fysicus en chemicus Fritz Steiner, de bioloog en arts Iwan Ragow, de technieker en mechanieker Fred Harras en de metallurg en meteoroloog Joshua op Tats-Tor. De Gazelle is uitgerust met een Lenzen veld generator (LVG). Ze proberen de lokale Arkonidische gouverneur ervan te overtuigen dat zijn wereld in gevaar is, maar hij wil niet luisteren. Na het activeren van de LVG kunnen de mannen het vreemde tijdvlak binnendringen zonder hun eigen tijd te verliezen. Ze belanden op een planeet die door kristallen structuren gedomineerd wordt. Hier ontmoeten ze intelligente, meer dan 1,5 meter grote rupsachtige wezens, waarvan ze vermoeden dat het de hier dominante levensvorm is. Ze noemen deze wezens Droefs omwille van hun door de tijd vertraagde roep. De meesters van de Droefs vallen echter aan en hierdoor wordt de LVG van de Gazelle vernietigd en zijn de mannen gevangen in deze vreemde dimensie. De mannen van de expeditie ontwikkelen ook een methode om wezens in hun tijd te halen. Dit gebeurt door sneller te vliegen dan de lokale lichtsnelheid in hun Arkonidische gevechtspakken.

Tijdens het verkennen van de planeet ontdekken ze ook de donderkop K-7, die enkele maanden voordien op Mirsal III is verdwenen. Ze kunnen de bemanning in hun tijd halen, maar ze zitten nog steeds vast op de planeet en wachten op hulp van Rhodan.


Oorspronkelijke titel: Im Zeit-Gefängnis

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering