Terra – oktober 2040 na Chr., 8000 v. Chr.

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0060 • 7216    VESTING ATLANTIS


Hoofdpersonen: Atlan - Eerst Rhodans gevangene, later zijn vriend. Perry Rhodan - Eerste regent van het Zonne-Imperium. Tarts - Atlan's leermeester. Kapitein Feltif - Militaire gouverneur van Atlantis. Grun - Een Arkonidisch mathematicus en natuurkundige.


Voor Atlan, de eenzame in de tijd, zijn de eeuwen slechts dagen, want hij bezit de onsterfelijk makende cellenactiveerder. Sinds het begin van de geschiedenis der mensheid verblijft Atlan op de Aarde - als waarnemer en helper van de mensheid!

Heeft Atlan, nu hij de machtsconcentratie en de verworvenheden op het gebied van de civilisatie van het door Perry Rhodan geleide zonne-imperium heeft leren kennen, als mentor van de mensheid afgedaan...? Nee en nogmaals nee! Atlan's kennis van de geschiedenis en zijn ervaringen met de geheimzinnigen uit de andere dimensie, maken de oude en toch zo jonge Arkonide tot een sleutelfiguur in het galactische gebeuren!

Atlan vertelt - en wat hij vertelt, doet een tienduizendjarig verleden met het heden tot een dramatisch geheel samensmelten...


Atlan, kristalprins en ruimte-admiraal, die nog de oude, energieke Arkoniden van tienduizend jaar geleden heeÍt gekend, kan voor het huidige Arkon geen sympathie meer opbrengen. Daarom voelt hij ook meer voor een ware vriendschap met Perry Rhodan en zijn Terranen. Atlan behoort lot de bemanning van de ruimtereus Drusus - en wordt met zijn grondige kennis een sleutelfiguur bij de ontdekking van de identiteit van de robot-spion aan boord ...


________________________________________________________________


Van 1 tot en met 4 september 1972 vindt in Los Angeles, V.S., de 30STE WERELD SCIENCE FICTION CONVENTIE (Los Angeles Convention, ofwel L.A. CON) plaats. Onder meer zullen hier de bekende HUGO AWARDS - voor de beste SF-roman, -novelle, -auteur, het beste -tijdschrift, enzovoort - worden toegewezen. EREGAST: FREDERIK POHL!!!

Voor Nederlandse en Belgische SF-fans bestaan er diverse soorten lidmaatschappen van de conventie: men kan bezoekend lid worden, maar ook ondersteunend lid - men ontvangt dan de L.A. Con Progress Reports, waarin nieuwe SF-publicaties en SF-wereldnieuws. Alle inlichtingen bij:

NEDERLAND: Kees van Toorn, (adres gecensureerd).

BELGIË: Michel Feron, (adres gecensureerd).

________________________________________________________________


Bent u een liefhebber van SCIENCE FICTION en PERRY RHODAN RUIMTEVAART SERIE, dan kunt u nu lid worden van de PERRY RHODAN CLUB 'TERRA'.

Nadere inlichtingen: F. van der Bunt, (adres gecensureerd).

________________________________________________________________Samenvatting: Arkoniden verdedigden het zonnestelsel – 10.000 jaar geleden – Het derde Atlan avontuur!


Tijdspanne: september 2040 - 8000 vChr.

Locatie: Aarde - Venus.

Sterrenstelsels: Sol - Larsa.

Betrokken rassen: Arkoniden.

Schepen: Lichte kruisers, slagkruisers en slagschepen van de oude Arkoniden.


Vooraleer de onzichtbare vijand aan te pakken, gaat Perry Rhodan terug naar de Aarde om te overleggen met Atlan en om diens hulp te vragen voor de komende oorlog. Tijdens het gesprek met Perry herinnert Atlan zich een gelijkaardige situatie uit een eerdere periode, zo'n 10.000 jaar geleden, toen hij nog een admiraal van een kleine vloot was en hij begint te vertellen.

Atlan, de kristalprins, werd naar Larsa II (Venus) gestuurd om een noodoproep van een kolonist te onderzoeken. Volgens het bericht zouden de kolonisten slavenarbeid moeten verrichten om de honger naar macht van een corrupte ambtenaar te stillen. De gouverneur was op Larsa II begonnen met de bouw van een groot robotbrein om zich later onafhankelijk te verklaren van het Arkon Imperium. Atlan begrijp dadelijk dat de situatie ernstig is en arresteert dadelijk de hoge ambtenaren, die hij vervolgens naar Arkon stuurt om berecht te worden. Van Arkon uit krijgt hij vervolgens bericht om tijdelijk als gouverneur op te treden en intussen een nieuw bestuur op te richten. Eén van de eerste problemen die hij moet oplossen is dat van 50.000 Zakrebers die per vergissing op Larsa II terecht zijn gekomen. Ze kunnen het vochtige klimaat op deze planeet namelijk niet verdragen en de sterftegevallen zijn dan ook redelijk hoog. Atlan heeft echter niet de beschikking over transportschepen om zoveel personen te vervoeren maar de Zakrebers hebben zelf de oplossing al gevonden. Het klimaat op Larsa III is wel geschikt voor hen en de inheemse bevolking is slechts zeer primitief zodat er wettelijk gezien geen bezwaar is. Atlan besluit om de situatie te onderzoeken. Na onderzoek van de situatie ter plaatse gaat Atlan ermee akkoord om de Zakrebers te transporteren naar Larsa III en op een groot eiland ter hoogte van de evenaar bouwen ze een nederzetting. Het eiland wordt ter ere van Atlan Atlantis gedoopt.

Ondertussen is er een oorlog uitgebroken met de 'methaanademers' en wordt de vloot van Atlan terug geroepen. Twee jaar later, als de oorlog slecht dreigt af te lopen voor het Imperium, wordt Atlan terug naar Larsa II gestuurd omdat een onzichtbare vijand de kolonisten van Larsa II doet verdwijnen. Op Larsa III is men ondertussen begonnen met de bouw van forten en ook van een onderzees toevluchtsoord. Met uitzondering van 15.000 kolonisten wordt de ganse populatie van de twee kolonies geëvacueerd. Atlan krijgt opdracht om ter plaatse te blijven om te trachten het geheimzinnige wapen van de onzichtbaren buit te maken. Enkele technici van Atlan's vloot komen op het gedacht om een nieuw wapen te ontwikkelen door enkele impulsmotoren van de schepen om te bouwen. Door deze ontwikkeling wordt de opmars van de onzichtbare vijand tijdelijk gestopt, maar Atlan verliest er wel het merendeel van zijn vloot door. Atlan besluit ook om het fort op Larsa II, waar het robotbrein zich bevindt, verder te verstevigen. Plots duikt er een onbekend ruimteschip op dat Atlan een cellenactiveerder geeft evenals de plannen voor een nieuw soort 5 dimensionaal wapen, het converterkanon. De plannen voor het nieuwe wapen worden met een schip naar Arkon gebracht. Op dit moment wordt het verhaal van Atlan onderbroken., maar uit oude geschiedenisteksten blijkt wel dat het opduiken van een nieuw soort wapen uiteindelijk zorgde voor een overwinning op de 'methaanademers'.


Oorspronkelijke titel: Festung Atlantis

Auteur: K. H. Scheer

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering