Mirsal II – 2040 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0059 • 7214    TERUGKEER UIT HET NIETS


Hoofdpersonen: Luitenant Marcel Rous - Hij heeft zich vrijwillig gemeld voor de operatie 'Hemelvaart' op Mirsal II. Fellmer Lloyd - Een lid van het mutantenkorps. Rosita Peres - De kosmo-psychologe komt terug uit een gebied vanwaar tot dusver geen terugkeer mogelijk was. Commissaris Flaring - Een moedige Mirsalees. Perry Rhodan - Op wie de oneindigheid heeft aanschouwd, maken zelfs de meest perfecte robots geen indruk. De regent van Arkon - Zijn handicap is, dat hij de ' moderne tijden' niet kan begrijpen.


Door gebeurtenissen die alle leven in het heelal bedreigen, zijn Terra en Arkon weer bondgenoten geworden. Zo komt het dat twee schepen - het ene op de Aarde gebouwd en het andere op Arkon - samen met de snelheid van het licht naar de tweede planeet van de zon Mirsal trekken, waar de geheimzinnige vijand zijn volgende slag voorbereidt.

De bewoners van Mirsal II lijken op mensen. Hun civilisatie staat ongeveer op gelijke hoogte met die van de aardbewoners aan het eind van de 20ste eeuw. Moeten de Mirsalezen zonder verzet aan de geheimzinnige vijand worden geofferd ... ? Perry Rhodan wil hun ondergang verhinderen en stuurt een specialistenteam uit ...


Het 'gat in de ruimte' heeft weer alle leven van een planeet opgeslokt - maar drie aardse specialisten zijn de geheimzinnige vijand niet alleen te slim aí geweest, doch hebben ook, althans een klein deel van de Mirsal-bevolking voor de grote verdwijning behoed.

Atlan, de eenzame in de tijd, spreekt vanuit een tienduizendjarig verleden - maar verleden en heden smelten samen, want Atlan is al eerder met de geheimzinnigen in aanraking gekomen ... Het volgende Atlan-avontuur in deel 60 van de Perry Rhodan serie.


________________________________________________________________


De heer H. Borjans, (adres gecensureerd), zoekt belangstellenden voor een Perry Rhodan- club in Roermond of Heerlen. Of

bestaat er al een club in een van beide plaatsen?

________________________________________________________________


Oude nummers gevraagd (eerste advertentie):

De heer W. P. B. B. Saris, (adres gecensureerd): delen 1 t/m 6 en 35.

De heer G. J. Krist, (adres gecensureerd): delen 11 t/m 35. Bovendien zou de heer Krist graag ingelicht willen worden over het bestaan van een Haagse Perry Rhodan-club. Wie schrijft hem?

De heer A. Kapiteyn, (adres gecensureerd) mist de delen 15 t/m 32.

________________________________________________________________Samenvatting: het gat in de ruimte verslindt de bevolking van een planeet – maar drie Terranen keren terug ...


Tijdspanne: september 2040.

Locatie: Mirsal II.

Sterrenstelsels: Mirsal, Arkon.

Betrokken rassen: Mirsalezen.

Schepen: DRUSUS, ARC-KOOR.


Ook op Mirsal II wordt leven ontdekt nadat een primitieve raket in de ruimte verdwijnt. Af en toe worden er vreemde ruimteschepen opgemerkt die onkwetsbaar lijken te zijn voor beschietingen. Drie agenten, Rous, Perez en Fellmer Lloyd worden op Mirsal II gedropt om de verdwijningen van dichtbij te kunnen observeren. Daar ontdekken ze dat schermvelden een zekere graad van bescherming bieden tegen het verschijnsel van de verdwijningen. Ze ontdekken ook, na een C-14 analyse, dat voorwerpen die in het gebied gelegen zijn waar de verdwijningen plaatsvinden enorm verouderd zijn. Uit al de verkregen gegevens concluderen ze uiteindelijk dat het verschijnsel van de verdwijningen eigenlijk een overlappingsverschijnsel van een vreemde dimensie is en dat dat Terranen van nature uit iets meer weerstand bieden aan het verschijnsel zodat een grote energietoevoer nodig is om ze te laten verdwijnen. Rous en Lloyd slagen erin om de schermveldgenerator om te bouwen zodat ze een blik kunnen werpen in de andere dimensie waar de onzichtbaren leven. Tijdens een vierde aanval wordt Perez echter het slachtoffer van de onbekenden. Rous en Lloyd besluiten om de energietoevoer van de schermveldgenerator op te drijven door gebruik te maken van de plaatselijke energiebronnen op Mirsal II. Hierdoor slagen ze erin om met behulp van de omgebouwde generator een poort te creëren die toegang geeft tot de vreemde dimensie. Rous gaat erdoor en redt Rosita Perez uit een universum waar de tijd 72.000 maal trager verloopt. De onbekenden besluiten echter een laatste massale aanval uit te voeren op Mirsal II en de agenten besluiten dat het tijd is om te vertrekken. De DRUSUS en ARC-KOOR  worden opgeroepen. Beiden schepen landen op de planeet en Perry Rhodan probeert om een deel van de Mirsalezen te evacueren. In de korte periode die hem rest en terwijl de onbekenden de beide schepen met grof geweld aanvallen, slaagt hij erin om 100.000 Mirsalezen over de twee schepen te verdelen, maar miljoenen anderen verdwijnen spoorloos.

Perry Rhodan reist daarna naar Arkon en slaagt erin om de Robotregent ervan te overtuigen hem 75% van de Arkonidische vloot ter beschikking te stellen. Bovendien hebben alle schepen een organische bemanning en zijn alle robotstation verwijderd uit de schepen. De geëvacueerde Mirsalezen worden tijdelijk op Arkon 1 ondergebracht.


Oorspronkelijke titel: Rückkehr aus dem Nichts

Auteur: Kurt Mahr

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering