Mirsal III – september 2040 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0058 • 7212    AANVAL VAN DE ONZICHTBARE


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Regent van het Zonne-Imperium en commandant van de DRUSUS. Talamon - Een Zeer Gewichtige die angst leert kennen. Overste Baldur Sikerman - Eerste officier van de DRUSUS. Cadet Becker - De eerste Terraan die spoorloos verdwijnt. Gucky - Het veelzijdigste lid van het mutantenkorps. Luitenant Marcel Rous - Om zijn plicht te doen, moet hij tegen de bevelen in gaan. De Regent van Arkon - Ook robots kunnen onder bepaalde omstandigheden kinderen hebben.


Is het rijk van de Terranen werkelijk sterk genoeg om ook de machtigste aanvaller het hoofd te bieden ... ? De galactische positie van de Aarde is nog een geheim. Arkon kan nog geen oorlogsvloot uitsturen. Maar dan gebeurt er plotseling iets wat van Terra en Arkon bondgenoten maakt!

De robotregent heeft assistentie nodig, want de aanval van de onzichtbaren bedreigt alle leven in het heelal ...


De aanval van de onzichtbaren vormt een bedreiging waartegen alle intelligente rassen in de Melkweg eensgezind een verdedigingsmiddel moeten vinden, als ze niet even spoorloos willen verdwijnen als de beklagenswaardige bewoners van de planeet Mirsal III. Wat is er met de Mirsalezen gebeurd ... ?

Dat weet nog niemand, maar op een dichterbij de zon van hetzelfde stelsel staande planeet, schijnt zich een spoor naar de geheimzinnige vijand af te tekenen!


________________________________________________________________


In ROTTERDAM verscheen op 1 maart j.l. het tweede nummer van ATLAN, een onafhankelijk tweemaandelijks science fiction-blad, waarvan (wij citeren de uitgevers) 'het zwaartepunt ligt in de Perry Rhodan-serie'. Het blad wordt ver-kocht tegen kostprijs (ƒ 0,50) plus porto, en het staat werkelijk vol met uiterst interessante informatie (er is een PERRY RHODAN LEXICON, er staan tekeningen van de in Perry Rhodan voorkomende RUIMTESCHEPEN in, er is een lang artikel over science fiction-films). Kortom: voor alle PERRY RHODAN-lezers een waardevol bezit en een mooie aanvulling op hun abonnement!! Het volgende (derde) nummer verschijnt 1 mei a.s. U kunt schrijven naar:

SIXTH DIMENSION TIMES p/a Marinestraat 9c Rotterdam

________________________________________________________________


De heer H. (adres gecensureerd), zoekt belangstellenden om in zijn omgeving een Perry Rhodan-club op te richten. Hij zal bovendien met Duitse clubs contact opnemen om eens te horen hoe de clubs daar opgezet zijn.

________________________________________________________________Samenvatting: de onzichtbaren slaan toe – en het grote verdwijnen begint ...


Tijdspanne: september - oktober 2040.

Locatie: Mirsal-II en Mirsal-III. Trebola-II. Reno-XXVSterrenstelsels: Mirsal (op 14.480 lichtjaar van de Aarde, 5 planeten, nummers II en III bewoond). Trebola (op 4000 lichtjaar van de Aarde, behoort tot het Arkonidisch Imperium). Reno (op 10.000 lichtjaar van de Aarde, 3 sterren, 60 planeten, behoort tot het Arkonidisch Imperium).

Betrokken rassen: Mirsalezen.

Schepen: DRUSUS (schip van de Imperium klasse, diameter 1500 meter, 2000 bemanningsleden, 40 donderkoppen, kan sprongen maken van 30.000 lichtjaar). K-13 (Rhodan's persoonlijke donderkop aan boord van de DRUSUS).


De robotregent van Arkon stuurt een bericht de ruimte in waarin hij aan Perry Rhodan vraagt om contact op te nemen. Vooraleer hij hierop ingaat roept hij een aantal van zijn mutanten, die verschillende missies uitvoeren in het heelal, terug naar de Aarde. Ralf Maarten wordt bijvoorbeeld teruggeroepen van Trebola II en John Marshall van Reno XXV. Deze laatste kan echter niet direct gehoor geven aan de oproep omdat Reno XXV net het doelwit is van een bende piraten die de planeet willen plunderen. Als de robotregent ingrijpt en de piraten vernietigd, weet John Marshall zonder argwaan te wekken zijn Gazelle te bereiken en de planeet te verlaten. Wat hij echter niet weet is dat hij net op tijd is vertrokken, want de robotregent heeft blijkbaar zijn dekmantel doorzien.

Als iedereen op de Aarde is aangekomen, vertrekken Perry Rhodan, zes mutanten en de bemanning van de nieuwe DRUSUS om contact op te nemen met de regent. Perry Rhodan en de robotregent spreken af om elkaar op Mirsal III te ontmoeten. Ieder mag slechts met 1 schip komen dat bovendien op de thuiswereld gebouwd moet zijn. Bovendien vraagt Perry Rhodan om Talamon als vertegenwoordiger voor Arkon te sturen. Talamon komt met de ARC-KOOR, een schip van dezelfde klasse als de Veast 'Ark terwijl Perry Rhodan met de DRUSUS komt. Beide schepen landen op de planeet Mirsal III en de vertegenwoordigers (Talamon, een robotrelaisstation en Perry Rhodan) ontmoeten elkaar op het oppervlak ven de planeet. Hier verneemt Perry dat een groot gevaar het Imperium en ook de Aarde bedreigt. Reeds tien jaar tracht de robotregent een reeks mysterieuze verdwijningen op te lossen waarbij ganse planeten ontvolkt worden zonder een spoor achter te laten. Plots blijkt dat ook Mirsal III het slachtoffer van de vreemde vijand is geworden als onzichtbare schepen en wezens de planeet aanvallen. Hierbij verdwijnen alle Mirsalezen spoorloos van de planeet. Tijdens het onderzoek dat Perry Rhodan voert verdwijnen er ook enkele Terranen, o.a. cadet Becker. De mutanten kunnen geen telepathisch contact maken met de vijand en al hun speciale gaven blijken zinloos te zijn. De robotregent wil de ARC-KOOR niet in gevaar brengen en roept Talamon met het schip terug naar Arkon waardoor Perry er alleen komt voor te staan. Omdat het gevaar te groot wordt als zelfs de zware gevechtsrobots beginnen te verdwijnen roept Perry Rhodan al zijn schepen terug van de planeet en moeten de donderkoppen terug ingesluisd worden. Luitenant Marcel Rous negeert dit bevel echter omdat hij met de K-7 cadet Becker wil gaan zoeken op de planeet. Hij landt met de donderkop terug op de planeet en gaat met een zweeftoestel op zoek. Na een lange zoektocht, die niets opgeleverd heeft keert hij terug naar de landingsplaats van de K-7 om tot de ontdekking te komen dat het schip gewoon verdwenen is.

Als Talamon een klein ruimteschip ontdekt dat van Mirsal II afkomstig blijkt te zijn, kan hij de regent ervan overtuigen om toch in het stelsel te blijven. Hij brengt Perry Rhodan van dit nieuwe feit op de hoogte en deze besluit om eens een kijkje te gaan nemen, maar eerst zet hij Gucky en Tama af op Mirsal III om luitenant Marcel Rous te zoeken. Dat net Gucky met deze opdracht opgezadeld wordt, heeft te maken met het feit dat ze ontdekt hebben dat teleporteurs uit de greep van de vijand kunnen ontsnappen als ze snel genoeg springen.

Als Perry Rhodan het kleine schip wil gaan onderzoeken wordt het plotseling aangevallen door de onbekenden en verdwijnt het tenslotte volledig. Perry kan de regent ervan overtuigen om hem eveneens het bevel over de ARC-KOOR te geven als ze naar Mirsal II vertrekken om de situatie daar te onderzoeken.


Oorspronkelijke titel: Attacke aus dem Unsichtbaren

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: G. W. Roos


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering