Terra, Venus – juli 2040 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0054 • 7204    HET DUEL


Hoofdpersonen: Atlan alias Olaf Peterson alias Hinrich Volkmar - Hij is van de "kleine barbaren" van Terra gaan houden. Perry Rhodan - De machtigste man in het zonnestelsel. Marlis Gentner - Een jonge studente in de kosmobiologie, met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Gunter Viespahn - Een baardige Venus-kolonist met slechte manieren. Gucky - De muisbever moet niets hebben van de Venusiaanse veiligheidsdienst. Tombe Gmuna - Atlan's lijfwacht.


Atlan is van de 'kleine, moedige barbaren' van Terra gaan houden - al wil hij het soms niet toegeven. Atlan trok zich, uit vrees voor de dreigende atoomoorlog van 1971, in zijn onderzeese steunpunt terug - maar toen hij uit zijn 69 jaren durende slaap ontwaakte, vond hij een volkomen veranderde wereld! Atlan is nu dichterbij de vervulling van zijn wens. Eén man staat hem echter nog in de weg: Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium!

Rhodan, die slechts aan het welzijn van de mensheid denkt, moet Atlan de terugkeer beletten. Kan hij dat, of is Atlan op grond van zijn ervaring van eeuwen, zijn tegenspeler verre de baas ... ?

Bij het verbitterde duel op de hitteplaneet Hellgate heeft Perry Rhodan bewezen de meerdere te zijn! Atlan werd gevangen genomen door de solaire veiligheidsdienst, maar hij denkt al aan de mogelijkheden van een tweede vlucht. Zullen Atlan's wensen in vervulling gaan ... ?


Atlan vormt geen gevaar meer voor het bestaan van het zonne-imperium, want de Arkonide heeft ingezien dat verder verzet tegen de plannen van Perry Rhodan zin-loos is en zelfs nadelig voor zijn eigen plannen zou zijn.

Maar er gebeurt iets waarop niemand had kunnen rekenen: Thora, de vrouw van Perry Rhodan, wordt ontvoerd en de mutanten komen in opstand ...Samenvatting: de gevangene van de Solaire veiligheidsdienst speels zijn geheime troef uit – het tweede Atlan avontuur!


Tijdspanne: juni - juli 2040.

Locatie: Aarde - Venus.

Sterrenstelsels: Sol.

Betrokken rassen: Terranen.

Schepen: Gloria (klein interplanetair vaartuig - bol met diameter 50 meter).


Atlan wordt voortdurend verhoord door Kosnow en zijn mensen van de veiligheidsdienst en op een bepaald moment gaat Merchant er zich zelfs mee bemoeien en hij dreigt om atlan zijn cellenactiveerder af te nemen, maar Atlan wil geen informatie loslaten. Tijdens een lezing aan de hogeschool van Terrania kan Atlan ontsnappen dankzij de hulp van Marlis Gentner, die hem een deflector en een psychostraler bezorgt. Na een wilde vlucht keert hij terug naar zijn diepzeekoepel. Hier vermomt hij zich als een Terraan die als kolonist naar Venus wil. Van hieruit wil hij dan naar Vega gaan om daar dan een schip te vinden om terug naar Arkon te gaan. Op Venus moet hij echter voortdurend vluchten voor de veiligheidsdiensten, de mutanten en uiteindelijk Perry Rhodan zelf. Atlan vlucht de jungle in maar zelfs daar vinden ze zijn spoor terug en langzaam begint hij het zinloze van zijn vlucht in te zien. Uiteindelijk vlucht hij terug de stad in en verbergt hij zich in een museum. Hier hebben Perry en Atlan hun tweede duel dat ditmaal echter gewonnen wordt door Atlan, maar uiteindelijk kan Atlan Perry niet doden omdat hij sympathie voelt voor de "kleine barbaar". Na het wegvallen van alle woede en frustraties worden Perry Rhodan en Atlan zelfs vrienden. Atlan bekent ook dat hij al meer dan 10.000 jaar heeft geleefd, dat hij toezicht heeft gehouden tijdens de bouw van het superbrein op Venus en dat hij vele beroemdheden uit de Aardse geschiedenis persoonlijk heeft gekend.


Oorspronkelijke titel: Der Zweikampf

Auteur: K. H. Scheer

Cover ©: Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: ?


Samenvatting ©: Rudi Smets

 

Werk in

uitvoering