1982 t/m januari 2045 ( na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Aan de (trouwe) lezers van Perry Rhodan

(medio 1971)


No.36 in de Perry Rhodan-serie, DE ZIEKTE VAN DE VERGETELHEID, is dan nu eindelijk na een langdurig oponthoud verschenen.

Gedurende dit oponthoud is gebleken hoe groot de schare Perry Rhodan-fans is, die het ontzettend jammer vindt als de reeks van de Nederlandse markt zou verdwijnen. Wij ook!

We hebben daarom ondanks het verlies in het verleden besloten de reeks thans voorlopig - voort te zetten, zij het met een noodzakelijke prijsverhoging, zonder welke Perry Rhodan niet te handhaven is. Daarnaast is het eveneens noodzakelijk dat de oplage op korte termijn flink toeneemt, zodat er een gezonde exploitatie ontstaat.

U, trouwe lezer, kunt daartoe bijdragen door uw vrienden en kennissen op de reeks attent le maken, misschien door ze oude nummers te laten lezen, misschien ook door (wat veel in het buitenland gebeurt) Perry Rhodan-clubs op te richten.


Degenen die bereid zijn thuis voor het raam een Perry Rhodan-affiche op te hangen, gelieve hun adres op te geven aan:


Romanpers N.V.

Postbus 8060

AMSTERDAM-W


Wij danken allen voor hun medewerking.


De Redactie


_____________________________________________________________________________________________Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.0036 • 7120    DE ZIEKTE VAN DE VERGETELHEID


De Galactische kooplieden, ook wel Springers genaamd, vormen nog steeds een ernstig gevaar voor de gehele mensheid. Perry Rhodan heeft tot dusver al het mogelijke gedaan om te verhinderen dat ze van de Aarde een wereld van slaven zouden maken. Levtan, de verrader, speelde daarbij een belangrijke rol, want door hem was het mogelijk een groepje agenten in de 'grote raadsvergadering' van de Springers binnen te smokkelen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0037 • 7122    EEN PLANEET SPEELT KOMEDIE


Kort overzicht van de geschiedenis van de Derde Macht.

Nu is het 1983 en de strijd tussen de Derde Macht en de Springers heeft zich naar de planeet Goszul verplaatst, naar een wereld die komedie speelt om de vloot van de Springers voorgoed te verjagen ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0038 • 7124    REIS NAAR ARKON


Wilden in de jaren 1982-1983 de galactische kooplieden, de Springers, van de Aarde een kolonie maken, nu is dan toch de dag voor Perry Rhodan gekomen waarop hij de rollen om kan keren.

Op de Aarde schrijft men het jaar 1984 en men rust de GANYMED uit voor een reis naar Arkon. Een belangrijk steunpunt zal de Springers afgenomen worden ... 


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0039 • 7126    DE WERELD VAN DE DRIE PLANETEN


Men schrijft op Aarde het jaar 1984 en de GANYMED, het op de 'galactische kooplieden' buitgemaakte ruimteschip, is vertrokken voor een reis naar Arkon. Perry Rhodan heeft hiermee voldaan aan zijn 13 jaar geleden gedane belofte, de Arkoniden Crest en Thora naar huis terug te brengen.

De ontvangst van de terugkerende laat echter veel te wensen over ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0040 • 7128    ACTIE TEGEN HET ONBEKENDE


Ook voor de Arkoniden Thora en Crest, die gedurende 13 jaar geen contact met hun vaderland hadden, had Arkon verrassingen - laat staan voor Perry Rhodan en zijn ruimtevaarders van Terra! Toch zijn ze het grote positronenbrein, dat als regent van het Arkonidische Imperium fungeert, te slim af. Ze krijgen de TITAN; het machtigste ruimteschip, in hun bezit. Om de TITAN te behouden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0041 • 7130    DE PARTNER VAN DE GIGANT


Perry Rhodan en de zijnen zijn er in geslaagd het grote positronenbrein, dat sinds zes jaar als regent van het Arkonidische Imperium fungeert, te misleiden en hebben de TITAN, het machtigste ruimteschip in hun bezit weten te krijgen. Maar om als partner van de Gigant te worden erkend, moet Perry Rhodan een belangrijke taak vervullen ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0042 • 7132    RUIMTESCHIP TITAN SEINT S.O.S.


Sinds het grote robotbrein regeert, is de macht van het als decadent bekend staande Imperium van de Arkoniden weer toegenomen, zodat niemand het nog waagt het openlijk aan te vallen. De verraderlijke aanslag op Zalit bewijst echter dat het Imperium vijanden heeft. Maar wie zijn de onbekenden die de Mooffs voor hun doeleinden gebruiken? Waar is hun hoofdkwartier ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0043 • 7134    DE DEALERS VAN DE MELKWEG


De door de nonupest getroffen bemanning van de machtige TITAN is zo goed als dood, daar een geneesmiddel bij de medische wetenschap van de mensen niet bekend is! Er blijft slechts één hoop: de handelaars in verdovende middelen van de Melkweg te achterhalen en tot spreken te dwingen ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0044 • 7136    DE MENS EN HET MONSTER


Wie ook in het vervolg als gevolmachtigde van de Regent van Arkon erkend wil worden, blijft niets anders over dan de bevelen van die regent aan te nemen en uit te voeren. Perry Rhodan is zich hiervan bewust en zijn robotpsycholoog versterkt dat bewustzijn slechts. Het bevel van het positronenbrein luidt: vlieg naar de planeet van de Mooffs ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0045 • 7138    BESMETTINGSHAARD ARALON


Helpen en genezen, dat zijn de gedachten die Perry Rhodans handelingen bepalen. Maar voor zijn zieke bemanning van 700 koppen, kan de genezing slechts van de ziekteverwekkers zelf komen. En als ze het niet vrijwillig doen, moeten ze ertoe gedwongen worden! - Besmettingshaard Aralon is dan ook het doel van de TITAN ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0046 • 7140    HANDEL IN ARKONSTAAL


De operatie ARALON, die door Perry Rhodan was begonnen om het geneesmiddel tegen de nonupest te krijgen, is geëindigd. Temeer daar door de arrestatie van de samenzweerders, voor het imperium van die kant geen gevaar meer dreigt, meent Perry Rhodan dat de hem door het robotbrein van opgelegde taak nu is volbracht - en vraagt de regent om verlof ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0047 • 7142    GOM ANTWOORDT NIET


Na het gebeuren op Laros, het Ara-steunpunt van Gom, wordt het voor Rhodan tijd om de verdediging van de Aarde tegen de te verwachten aanval van de Ara's en de Springers, voor te bereiden. Zijn beste krachten - Bull en acht mutanten - zijn echter door een onverklaarbare kracht naar de planeet Gom getrokken. Perry Rhodan wacht nu op een teken van leven ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0048 • 7144    RODE OOG BETELGEUZE


Om de Aarde voor vernietiging door de Springers en Ara's te behoeden, is Perry Rhodan aan zijn gevaarlijke afleidingsmanoeuvre begonnen. De aanvallers, geleid door de 'gecorrigeerde' computer aan boord van Topthor's slagschip, moeten de derde planeet van het Betelgeuze-stelsel voor de Aarde aanzien ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0049 • 7146    DE AARDE STERFT


De Aarde moet vernietigd worden. Niet de echte Aarde, de woonplaats van de mensheid, maar de onbewoonde derde planeet in het stelsel van de zon Betelgeuze, die dankzij een verkeerde programmering van de hoofdcomputer van Topthor's slagschip door de aanvallende Springers voor de Aarde wordt aangezien. Het welslagen van Rhodans plannen, hangt van verschillende factoren af en één van die factoren is Topthor ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0050 • 7148    DE EENZAME IN DE TIJD


Sinds de vermeende vernietiging van de Aarde in 1984 zijn 56 jaren verstreken. Het Zonne-Imperium, onder regentschap van Perry Rhodan, is geboren. Mensen wonen thans op Mars, Venus en de manen van Jupiter en Saturnus, terwijl de voor bewoning ongeschikte planeten van het zonnestelsel als Aardse steunpunten worden gebruikt of onuitputtelijke bronnen van allerlei bodemschatten vormen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0051 • 7150    JACHT OP HET LEVEN


Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium, is nog niet bereid de beschermende mantel van de anonimiteit af te leggen. Zijn kosmische agenten - leden van het beroemde mutantenkorps - hebben nog steeds het consigne, hun Aardse afkomst onder alle omstandigheden geheim te houden. Maar houden de twee op Tolimon ingezette agenten zich aan dit consigne als ze de jacht op het leven beginnen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0052 • 7152    DE PSEUDO-INSPECTEUR


De agenten van Perry Rhodan schijnen bij de uitvoering van een belangrijke opdracht op de Ara-wereld Tolimon in moeilijkheden te zijn geraakt en Perry Rhodan verschijnt, vergezeld van Gucky, om hen uit die moeilijkheden te halen. Perry Rhodan is de pseudo-inspecteur ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0053 • 7202    DE VERDOEMDEN VAN ISAN


De Spionage-actie op de Ara-wereld Tolimon leidde bijna tot een catastrofe, die echter op het laatste moment door de 'pseudo-inspecteur' kon worden afgewend. Perry Rhodan en zijn mensen moeten echter vluchten. Tijdens deze overhaaste vlucht stuiten ze in een onbekende sector van de Melkweg op de verdoemden van Isan ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0054 • 7204    HET DUEL


Atlan is van de 'kleine, moedige barbaren' van Terra gaan houden - al wil hij het soms niet toegeven. Atlan trok zich, uit vrees voor de dreigende atoomoorlog van 1971, in zijn onderzeese steunpunt terug - maar toen hij uit zijn 69 jaren durende slaap ontwaakte, vond hij een volkomen veranderde wereld! Atlan is nu dichterbij de vervulling van zijn wens. Eén manstaat hem echter nog in de weg: Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0055 • 7206    DE SCHADUW VAN DE OVERHEAD


Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium, is nog niet bereid de beschermende mantel van de anonimiteit af te werpen. Zijn kosmische agenten - leden van het beroemde mutantenkorps - hebben nog steeds opdracht hun Aardse afkomst onder alle omstandigheden geheim te houden. Tot nu toe heeft Perry Rhodan voor honderd procent op zijn mutanten kunnen vertrouwen - maar de gebeurtenissen in het Heperés-stelsel bewijzen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0056 • 7208    DE DODEN LEVEN


Als Perry Rhodan, regent van het zonne-imperium, die de aarde nog niet aan de vergetelheid wil ontrukken, zelfs naar het kritieke punt Heperés gaat, wil het onberekenbare toeval, dat Talamon, de oude Zeer Gewichtige, tot ontstellende ontdekking komt dat de doden leven ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0057 • 7210    DE SAMENZWEERDERS


De robotregent van Arkon is ervan in kennis gesteld, dat de ondergang van de Aarde niets anders dan een geniaal bedachte truc was - en daarmee is het door Perry Rhodan gevreesde tijdstip van een krachtmeting tussen het zonne-imperium en Arkon gevaarlijk dichtbij gekomen. Is het rijk van de Terranen werkelijk sterk genoeg om ook de machtigste aanvaller af te slaan ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0058 • 7212    AANVAL VAN DE ONZICHTBARE


Is het rijk van de Terranen werkelijk sterk genoeg om ook de machtigste aanvaller het hoofd te bieden...?

De galactische positie van de Aarde is nog een geheim. Arkon kan nog geen oorlogsvloot uitsturen. Maar dan gebeurt er plotseling iets wat van Terra en Arkon bondgenoten maakt!

De robotregent heeft assistentie nodig, want de aanval van de onzichtbaren bedreigt alle leven in het heelal ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0059 • 7214    TERUGKEER UIT HET NIETS


Door gebeurtenissen die alle leven in het heelal bedreigen, zijn Terra en Arkon weer bondgenoten geworden. Zo komt het dat twee schepen - het ene op de Aarde gebouwd en het andere op Arkon - samen met de snelheid van het licht naar de tweede planeet van de zon Mirsal trekken, waar de geheimzinnige vijand zijn volgende slag voorbereidt. De bewoners van Mirsal II lijken op mensen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0060 • 7216    VESTING ATLANTIS


Voor Atlan, de eenzame in de tijd, zijn de eeuwen slechts dagen, want hij bezit de onsterfelijk makende cellenactiveerder. Sinds het begin van de geschiedenis der mensheid verblijft Atlan op de Aarde - als waarnemer en helper van de mensheid! Heeft Atlan, nu hij de machtsconcentratie en de verworvenheden op het gebied van de civilisatie van het door Perry Rhodan geleide zonne-imperium heeft leren kennen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0061 • 7218    DE ROBOT SPION


Het superslagschip DRUSUS  zweeft in afwachting onbeweeglijk in het heelal. Perry Rhodan wacht op een teken van de kosmische agenten, die hij heeft uitgestuurd om tijdig van nieuwe aanvallen van de geheimzinnigen uit de andere dimensie in kennis worden gesteld. Perry Rhodan is door zorgvuldige berekeningen tot de slotsom gekomen, dat het opduiken van de onbekenden geen willekeurige handeling ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0062 • 7220    DE BLAUWE DWERGEN


Ze waren met 8000 mannen en vrouwen, die op de Aarde schuldig waren bevonden aan het aanzetten tot oproer, tot levenslange verbanning veroordeeld en op transport gesteld in een reusachtig interstellair vrachtschip.

De bannelingen overweldigde de bemanning van het schip en geraakten in een onbekend gebied van de Melkweg verzeild. Het schip maakte een geforceerde landing op een onbekende planeet ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0063 • 7222    DE MICRO-TECHNICI


Zolang de Terranen niet in staat zijn, de robotregent van Arkon te herprogrammeren, zal deze, ondanks zijn verbond met Perry Rhodan, blijven trachten de positie van de Aarde te weten te komen. Uit het rapport van Jost Kulman, betreffende de micro-technici, blijkt dat de regent weer een poging in die richting heeft ondernomen ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0064 • 7224    GEVANGENEN VAN DE TIJD


Luitenant Marcel Rous van de DRUSUS, die reeds in het stelsel van de zon Mirsal, kostbare, zij het ook onprettige ervaringen met de geheimzinnige vijanden uit een andere dimensie heeft opgedaan, krijgt van Perry Rhodan opdracht, met een kleine groep een Arkonidische koloniale wereld te bewaken. Deze wereld, door de bewoners dat Tats-Tor genoemd, is de tweede planeet van de zon Morag ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0065 • 7226    EEN GLIMP VAN DE EEUWIGHEID


Op de door de Droefs overvallen planeet Morag II bestaan geen normale verhoudingen meer voor wezens die niet onderworpen zijn aan het tragere tijdsverloop van de andere dimensie. De zes leden van de tijdexpeditie, onder luitenant Marcel Rous, kunnen hier zelfs een energie shot uit de weg gaan. En toch zijn ze wanhopig, want de weg terug uit de vreemde dimensie is versperd en ze zijn gevangenen van tijd en ruimte geworden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0066 • 7228    DE BANNELINGEN VAN GRAY BEAST


Horace O. Mullon, de president van de 8000 van de Aarde naar de planeet Gray Beast verbannen kolonisten, is met een kleine expeditie het oerwoud ingetrokken. Zijn meedogenloze tegenspeler, W. S. Hollander, is er intussen in geslaagd de macht over de kolonistenstad Greenwich in handen te krijgen. Hij denkt dat Mullon dood is - neergeschoten door een verrader ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0067 • 7230    INTERMEZZO OP SILIKO V


Het is op de Aarde oktober 2041. Thomas Cardif is, na zijn eindexamen aan de ruimteacademie van Terrania, in de rang van luitenant bij de actieve ruimtevaart geplaatst. Hij is zowel de zoon van Terra als van Arkon - doch slechts vijf mensen kennen het geheim van zijn afkomst, namelijk: Perry Rhodan, Thora, Crest, Reginald Bull en Julian Tifflor. Zijn geheim werd tot nu toe bewaard ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0068 • 7232    JACHT DOOR DE DIMENSIES


Het jaar 2042 is een beslissend jaar voor Perry Rhodan en Reginald Bull, want is dat jaar zullen ze beslist een tweede cellenbad moeten krijgen, als ze niet binnen enkele dagen jammerlijk aan hun einde willen komen. Daar de ellipsvormige, door de planeet van de onsterfelijkheid beschreven baan, nauwkeurig was berekend, zag Perry Rhodan geen reden voor een vervroegd vertrek naar Zwerver ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0069 • 7234    IN DE SEMI-RUIMTE LOERT DE DOOD


Daar de ellipsvormige baan van de planeet van de onsterfelijkheid nauwkeurig was berekend, zag Perry Rhodan geen reden voor een vervroegd vertrek naar Zwerver. Maar in 'Jacht door de dimensies' is reeds gebleken hoe verkeerd dit was. Om Zwerver toch nog binnen de gestelde termijn te kunnen bereiken, moeten ze de semi-ruimte binnendringen, de onstabiele ruimte tussen de vierde en vijfde dimensie, waar de dood loert ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0070 • 7236    DE LAATSTE DAGEN VAN ATLANTIS


Atlan, de eeuwenoude, doch lichamelijk en geestelijk jong en vitaal gebleven Arkonide, is aan boord van het onder Perry Rhodans bevel staande superslagschip DRUSUS, dat na lang en wanhopig zoeken eindelijk op de kunstmatige planeet Zwerver landt, waar zich de 'bron' van de onsterfelijkheid bevindt. Rhodan krijgt als eerste het levenverlengende cellenbad. Na hem komt Reginald Bull, zijn oudste vriend en metgezel ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0071 • 7238    MISSPRONG VAN DE TIGRIS


Clyde Ostal, een bekwaam officier van de solaire veiligheidsdienst, krijgt met 32 van zijn mannen de beschikking over het bewapende transportruimteschip de TIGRIS, waarmee hij een opzettelijk foutieve hypersprong moet maken. De bedoeling hiervan is na te gaan of de robotregent van Arkon al in staat is de eigen frequenties van structuurcompensatoren te meten en daardoor de positie van overgaande ruimteschepen te bepalen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0072 • 7240    DE AFGEZANTEN VAN AURIGEL


Op Grey Beast, de zevende planeet van het ver buiten de routes van het interstellaire ruimteverkeer gelegen Myrtha-stelsel, leven 8000 bannelingen van de Aarde. Ze hebben zich op hun nieuwe wereld geïnstalleerd en ontdekt dat ze niet de enige bewoners zijn. Er leven ook halfintelligente apen - de Mungo's - en de vreemdsoortige over verbazingwekkende paramechanische en parapsychische krachten beschikkende blauwe dwergen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0073 • 7242    DE DRIE DESERTEURS


De 8000 politieke bannelingen op Grey Beast, hebben onder leiding van Horace O. Mullon bewezen, dat ze in staat zijn, zich als vrije kolonisten te handhaven. Als echter uit wiskundige berekeningen blijkt, dat het Myrtha-stelsel, waartoe de door hen bewoonde planeet behoort, over een maand of tien door het tijdgebied van de Droefs zal worden overlapt, slaat voor de kolonisten het uur van afscheid ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0074 • 7244    DE VERSCHRIKKING


Alvorens Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium, nieuwe mogelijkheden zoekt, om het Droef-gevaar, dat alle leven in de Melkweg bedreigt, te bezweren, wil hij weten of zijn oude tegenstander en schijnbare bondgenoot, de robotregent van Arkon, intussen geheime steunpunten ingericht of agenten op vreemde planeten afgezet heeft, die gevaarlijk voor de Aarde zouden kunnen worden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0075 • 7245    HET RODE UNIVERSUM


Op Aarde schrijft men het jaar 2043, het jaar waarin, volgens Perry Rhodans wiskundigen, de stabilisatie van de twee tijdgebieden - het universum van de Droefs en de 'Einsteinruimte' - zoals dit tijdgebied de laatste tijd wordt genoemd -, waarin Terra thuis hoort, zal beginnen. De solaire vlootbasis Grey Beast, de voormalige kolonistenwereld, 6562 lichtjaren van de aarde verwijderd, wordt in alarmtoestand gebracht ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0076 • 7246    ONDER DE STERREN VAN DROEFON


Perry Rhodan heeft voor het eerst, louter toevallig, de geheimzinnige vreemdeling uit de andere dimensie ontmoet, en is daarbij in een fatale situatie geraakt, waaruit hij slechts door de onverwachte tussenkomst van een onbekende helper kon worden gered. Rhodan heeft het plan opgevat - en kan daarbij elke hulp gebruiken -, de robotregent van Arkon en de Droefs ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0077 • 7247    GEVANGENE VAN DE EEUWIGHEID


Duizenden, door de robotregent van Arkon gemobiliseerde ruimteschepen van alle typen, hebben post gevat bij het grensgebied tussen de Einstein-ruimte en het Droef-universum. Nu eens slaagt de vloot van de regent, grotendeels bemand met robots, erin in het vreemde universum door te dringen, dan weer stoten Droef-schepen in de Einstein-ruimte door. Perry Rhodan ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0078 • 7248    THORA'S MARTELGANG


Ondanks herhaalde pogingen is Perry Rhodan er niet in geslaagd, voor Crest en Thora het cellenbad van de planeet Zwerver te krijgen. Het fysiotron reageerde niet op de lichaamsimpulsen van de beide Arkoniden.

John Marshall en Laury Marten, hebben echter destijds voor Thora, de vrouw van Perry Rhodan, van de Ara-wereld Tolimon, een ampul met een levenverlengend serum dat ze uit een geheim laboratorium hadden gekaapt ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0079 • 7249    DE ATOOMHELDEN VAN GRAY BEAST


Kort na de tragische dood van zijn geliefde vrouw vat Perry Rhodan het plan op, in een bliksemaanval van de gehele Aardse ruimtevloot het robotbrein op Arkon uit te schakelen, dat ondanks het nog steeds aanwezige Droefgevaar nog steeds de voornaamste vijand van Terra is. Het aanvalsplan wordt door de computers tot in de kleinste details uitgewerkt, en de aardse vlooteenheden met een totale bemanning van 500.000 koppen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0080 • 7250    IN DE HOLEN VAN DE DROEFS


Het schijnt dat met de dood van Thora een sombere tijd voor de mensheid is aangebroken. Perry Rhodan en met hem enige van de belangrijkste steunpilaren van het zonne-imperium worden als dood beschouwd, omgekomen in het vuur van de atoomhel van Grey Beast! Maarschalk Freyt neemt voorlopig het bestuur in handen, maarschalk Mercant staat hem met de veiligheidsdienst terzijde ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0081 • 7251    HET RUIMTESCHIP VAN DE VOORVADEREN


Sinds duizenden jaren drijft een gigantisch ruimteschip, ter grootte van de superslagschepen van de Arkonidische vloot, als een nietig stofje door de uitgestrektheid van het heelal. Het schip is tot nu toe door niemand gezien en vervolgt rustig zijn weg langs bewoonde en onbewoonde zonnestelsels, dode planeten en planeten waarop het leven nog tot ontwikkeling moet komen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0082 • 7252    HET UNIVERSUM SCHAAK!


Na Perry Rhodans behouden terugkeer uit de gevangenschap van de Droefs, heeft de politieke situatie in het Solstelsel zich weer gestabiliseerd. Om begrijpelijke redenen acht men het niet raadzaam meer, de Droefs, die ook de vijanden van de robotregent van Arkon zijn, een officieel bezoek te brengen, om wellicht alsnog een verbond met hen te sluiten. De voor het voortbestaan van het zonne‐imperium verantwoordelijke personen ontwikkelen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0083 • 7301    HALLO TOPSID, GEEF ANTWOORD!


Een nieuw jaar breekt aan. Overal waar mensen zijn, hetzij op vooruitgeschoven bases in het zonnestelsel, of op de goede, oude aarde zelf, wordt de jaarwisseling op passende wijze, met veel vocht, vrolijkheid en vuurwerk, gevierd. Slechts weinigen vermoeden, dat het jaar 2044, dat overal met zoveel vreugde wordt begroet, een beslissend jaar zal worden voor de mensheid, een jaar, waarin het lot van de mensheid bezegeld zal worden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0084 • 7302    REKRUTEN VOOR ARKON


De KUBLAI KHAN, het superslagschip, voor de bouw waarvan de Terranen 16 jaar nodig hadden, is vergaan - maar de opdracht, die de bemanning had, is uitgevoerd en het gevaar bezworen, dat de robotregent van Arkon uit de oude archieven van de Topsiders de galactische positie van de Aarde te weten zou komen. Als nu Crest beweert, dat zijn vroege voorouders, beslist niet hebben nagelaten ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0085 • 7303    KRIJGSSCHOOL NAATOR


Perry Rhodans ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip gaf de stoot tot de politieke eenwording van de mensheid en legde de grondslag voor het zonne-imperium, het sterrenrijk Terra.

Dat dit rijk - nietig in vergelijking met de vele andere mogendheden van het universum - nog steeds bestaat en niet in een hel van atomaire vernietiging ten onder ging of tot kolonie van Arkon werd gedegradeerd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0086 • 7304    DE SLEUTEL TOT DE MACHT


Perry Rhodans ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip gaf de eerste stoot tot de politieke eenwording van de mensheid en legde de basis voor het zonne-imperium, het sterrenrijk Terra.

Dat dit rijk - klein in vergelijking met de vele andere machten van het universum - nog steeds bestaat en niet in een atoomhel is vergaan of tot kolonie van Arkon werd gedegradeerd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0087 • 7305    DE SLAPERS VAN DE ISC


Steunend op het geluk, dat op den duur alleen doorzetters ten deel valt, heeft Perry Rhodan zijn operatie 'Rekruten voor Arkon' tot een succesvol einde gebracht - dat wil zeggen, een einde, dat niemand voor mogelijk had gehouden, want uiteindelijk valt de grote erfenis niet ten deel aan Perry Rhodan zelf, maar aan Atlan, de Arkonide. 'Geluk' of 'toeval' - wie zal het zeggen - speelt ook een beslissende rol bij de ontdekking van datgene ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0088 • 7306    HET GEVAL COLUMBUS


Aan het fantastische geluk, dat Rhodan tot nu toe bij zijn pogingen om de galactische positie van de Aarde te verdoezelen heeft gehad, schijnt een einde te komen. Het zonne-imperium van de mensheid heeft de laatste tijd al een aantal zware tegenslagen moeten incasseren, al is tot nu toe van HET GEVAL COLUMBUS nog geen sprake geweest ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0089 • 7307    GUCKY'S GROTE MOMENT


Aan alles komt kennelijk een eind, want wat Perry Rhodan, de regent van het zonne-imperium, en zijn medewerkers tot nu toe met zo veel succes hebben kunnen verhinderen, is tenslotte toch gebeurd: de positie van het zonnestelsel is geen geheim meer, zoals duidelijk bleek in het 'geval Columbus'! De aanval van de reusachtige Droef-vloot werd met behulp van de Arkoniden afgeslagen, maar het inroepen van de Arkonidische hulp had tot gevolg ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0090 • 7308    ATLAN IN NOOD


Toen bij de ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip de basis voor de vereniging van de Aardse mensheid en het uit die vereniging groeiende zonne-imperium werd gelegd, vermoedde nog niemand - ook Perry Rhodan, de stichter van het Terraanse sterrenrijk, niet - welk een moeite en geestkracht het in de loop der jaren zou kosten, om dit rijk tegen aanvallen van binnen en buiten te beschermen' ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0091 • 7309    DE TERUGKEER VAN ERNST ELLERT


De dreigende situatie waarin de mensheid verkeerde en waarvan de 'Slag om Terra' het hoogtepunt vormde, is dankzij hulp van de Arkoniden bezworen, terwijl ook de interne politieke moeilijkheden, die door Thomas Cardiff, de renegaat, veroorzaakt waren, door Gucky's solo uit de weg geruimd konden worden. Maar een vreedzame ontwikkeling van de mensheid is alleen mogelijk als er in de Melkweg zelf vrede heerst ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0092 • 7310    GEHEIME MISSIE MOLUK


Toen bij de ontdekking van het op de maan gestrande Arkonidische ruimteschip de basis voor de vereniging van de aardse mensheid en het uit die vereniging groeiende zonne-imperium werd gelegd, vermoedde nog niemand - ook Perry Rhodan, de stichter van het Terraanse sterrenrijk niet, welk een moeite en geestkracht het in de loop der jaren zou kosten, om dit rijk tegen aanvallen van binnen en buiten te beschermen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0093 • 7311    DE VIJAND IN HET DUISTER


Arkon en Terra hebben onlangs een verdrag met betrekking tot wederzijdse hulp ondertekend - en de snelle ruimteschepen van de solaire vloot staan ten allen tijde startklaar om overal in te grijpen, waar orde en rust op de planeten van de Melkweg verstoord blijken te worden. Deze keer is het de telecom‐noodkreet van een stervende Arkon-gouverneur, die de FINMARK, een kruiser van de Statenklasse ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0094 • 7312    DE LAAIENDE ZON


In het kader van het kortgeleden ondertekende bijstandspact tussen Arkon en Terra, kwam het reeds tot politionele acties van solaire vlooteskaders, die overal binnen het Arkonidische machtsgebied opereerden, waar rust en orde in belangrijke mate verstoord werden. Atlan beseft echter, dat Arkon binnen korte of lange tijd tot de ondergang gedoemd is, als hij niet spoedig energieke en bekwame mannen van zijn volk om zich heen kan scharen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0095 • 7313    HEMEL ZONDER STERREN


Perry Rhodan, die met de redding van de Arkonidische 'slapers' Atlan een grote dienst heeft bewezen, verblijft juist met het superslagschip DRUSUS op Arkon III als er iets gebeurt, waarop de regent allang niet meer gerekend had! Perry Rhodan en de mutanten ontvangen uit de diepten van het universum een ongelooflijk krachtige telepathische oproep, en met deze oproep begint de avontuurlijke reis naar de hemel zonder sterren ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0096 • 7314    DE ANTI


Als Perry Rhodan na een 'Reis in de oneindigheid' naar de Aarde terugkeert, stuurt hij, rekening houdend met Atlan's precaire politieke situatie, John Marshall, de chef van het mutantenkorps, als verbindingsofficier naar Arkon.

Op dat moment wist Rhodan nog niets van het bestaan van de Anti ...Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0097 • 7315    DE PRIJS VAN DE MACHT


Men leeft nu op Aarde in het jaar 2044 van de Gregoriaanse tijdrekening. Arkon, dat geregeerd wordt door Atlan, de onsterfelijke, en Terra zijn bondgenoten. Maar juist doordat deze twee sterrenrijken nauw verbonden zijn, heeft iedere crisis binnen de invloedssfeer van de ene partner ook nadelige gevolgen voor de andere partner.

De ANTI, wiens daden gericht waren tegen Atlan, was daar een typisch voorbeeld van ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0098 • 7316    ONTKETENDE KRACHTEN


Perry Rhodan en zijn getrouwen hebben sinds de tijd van de Derde Macht, die na vele conflicten en politieke eenheid van de Aardse mensheid bracht, een lange en moeilijke weg afgelegd. Met behulp van de door hen gebruikte supertechniek van de Arkoniden hebben ze de Terranen de weg naar de sterren gewezen - ondanks veel verzet en tegenwerking van binnen en buiten ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0099 • 7317    EEN VRIEND VAN DE MENSEN


Perry Rhodan en zijn vertrouwelingen hebben sinds de dagen van de Derde Macht, die na vele conflicten en politieke eenwording van de mensen op Aarde tot stand bracht, een lange en harde weg afgelegd.

Met behulp van de door hen gebruikte Arkonidische supertechniek  hebben zij de Terranen de weg naar de sterren gewezen - ondanks krachtig verzet en tegenslagen, zowel intern als extern ...


Lees meer...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.

 


De gele

reeks

0036 - 0049


1e cyclus:

DE DERDE MACHT


De gele

reeks

0050 - 0099


2e cyclus:

ATLAN EN ARKON


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina