17 februari 1972 t/m 27 december 1982 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Korte inhoud van het voorafgaande:


Perry Rhodan, 35 jaar oud, astronaut en kernfysicus, chef-piloot van het ruimteleger van de Verenigde Staten van Amerika, is commandant van de eerste maanlandingsexpeditie die met het bijna volmaakte ruimteschip STARDUST voor een verblijf van vier weken naar de maan vertrekt. Alles verloopt feilloos, totdat in het ruimteschip opeens de alarmautomaat loeit, het contact met de aarde valt weg en een stoorzender gilt door de cabine. Op aarde beschouwt men de STARDUST als verloren. Allan D. Mercant, de vrijwel almachtige chef van de contraspionagedienst van het Westen, vraagt zich af of de vijandige Aziatische Federatie hier misschien iets mee te maken heeft.

De STARDUST heeft de maan echter toch bereikt en Perry Rhodan en zijn mannen (waaronder zijn vriend Reginald Bull) treffen daar een meer dan 500 meter hoog, bolvormig ruimteschip aan. Het is een op de maan gestrand schip van de Arkoniden, een supermenselijk ras, ver uit het heelal, dat over buitengewone gaven beschikt en ook op het gebied,der techniek de aardse mens ver vooruit is. Slechts twee Arkoniden, de geleerde Crest en de vrouwelijke commandant Thora, overleven de verschrikkelijke ziekte die de bemanning van het Arkoniden-schip teistert. Om nog ooit naar hun planeet Arkon terug te kunnen keren, hebben zij menselijke hulp nodig. Op zijn beurt vormt Perry Rhodan, eenmaal teruggekeerd op aarde, gesteund door de hoog-intelligente buitenaardse wezens, een Derde Macht tussen het Oost- en Westblok, die elkaar met een allesvernietigende atoomoorlog bedreigen.

Zijn Derde Macht is gesitueerd in de Gobi-woestijn, het hoofdkwartier wordt beschermd door een energiekoepel die zelfs tegen atoombommen bestand is. De aardse staten vergeten hun onderlinge rivaliteit en beginnen een zenuwslopende wedloop om het bezit van de geweldige wapens waarover Perry Rhodan nu beschikt. Rhodan slaat echter elke aanval op de koepel af. Ten einde raad vernietigen de aardse staten het steunpunt van Perry Rhodan en de Arkoniden op de maan.

Op aarde krijgt de Derde Macht echter steeds meer medestanders, niet alleen belangrijke regeringsfunctionarissen en veiligheidsambtenaren, maar ook de 'mutanten', mensen met bovennatuurlijke gaven. En ondanks hun vijandige houding verdedigt de Derde Macht de aardse staten tegen aanvallen van buitenaardse wezens. Perry Rhodan weet echter dat hij zich op het ergste moet voorbereiden... een totale invasie uit het heelal!________________________________________________________________________________Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.0007 • 6911 (1969, week 11)    Invasie uit het heelal


Zijn leger van robots en superbegaafde mensen lijkt tegen iedere catastrofe opgewassen. Maar als de I.V.s de aarde overspoelen en met hun venijnige plannen de geesten van hun weerloze slachtoffers vergiftigen, schijnt iedere verdediging tegen deze verraderlijke aanval uit het heelal al bij voorbaat zinloos. Toch geeft Perry Rhodan zich niet voetstoots over ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________


0008 • 6913    Basis op Venus


Perry Rhodan vreest dat er nog meer invasies uit het heelal zullen volgen en besluit daarom op Venus een basis te bouwen ter bescherming van de aardse staten. Inmiddels is Perry Rhodan met de GOEDE HOOP - de tender van het op de maan vernielde Arkonidische ruimtevaartuig - op Venus geland om door een steunpunt en opleidingscentrum op te bouwen ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________


0009 • 6915    De Aarde seint om hulp


De Derde Macht heeft de E.V.'s tot de aftocht gedwongen en daarmee een aanval uit de diepten van het heelal afgeslagen, waaraan de rest van de mensheid volkomen weerloos was overgeleverd.

Perry Rhodan en zijn mannen zijn trots op hun prestaties - maar ze zijn ook bezorgd, want ze weten dat nu voor de Derde Macht, en later ook voor de hele mensheid, het galactische tijdperk begint ... 


Lees meer...


________________________________________________________________________________


0010 • 6917    Ruimteoorlog in de Wega-sector


De Derde Macht vormt nu ondanks zijn geringe afmetingen de sterkste macht ter wereld. Het meest indrukwekkende monument van deze macht is GALACTO-CITY, een hypermoderne stad met een reusachtige ruimtehaven en grote, vrijwel geheel door robots bediende industrieën. Dan gebeurt er plotseling iets waardoor GALACTO-CITY in een alarmtoestand komt te verkeren ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0011 • 6919    Mutanten in actie


Het zevenentwintig lichtjaren van de Aarde verwijderde planetenstelsel van Wega is het toneel van een verschrikkelijke interstellaire oorlog geworden.

Perry Rhodan die naar dit planetenstelsel is gevlogen, nadat de structuurtasters van het station op Pluto de door de verplaatsing van een groot aantal ruimteschepen veroorzaakte verstoring ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0012 • 6921    Het geheim van de tijdkluis


Het is Perry Rhodan gelukt! Zijn mutanten hebben met hun bijzondere talenten de indringers van Topsid in de grootste verwarring gebracht en het Arkonidische slagschip buitgemaakt, dat tot dusver de ruggengraat van de vijandelijke ruimtevloot vormde.

Na de verovering van dat schip heeft Perry Rhodan van de Topsiders niets meer te vrezen ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0013 • 6923    De vesting van de zes manen


Met hulp van zijn mutanten is Perry Rhodan, leider van de Derde Macht, er niet alleen in geslaagd een gigantisch slagschip te veroveren, maar ook om de Topsiders, de hagedisachtige overvallers, van de hoofdplaneet van het Wega-stelsel te verdrijven.

Maar de commandanten van de Topsidervloot weten dat hun dictatoriale heerser iedere ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0014 • 6925    Het Galactische raadsel


De avonturen die Perry Rhodan en zijn bemanning tot nu toe hebben beleefd bij hun speurtocht naar de planeet van het eeuwige leven, zijn kinderspel vergeleken bij dat wat hun nog te wachten staat. De onbekenden die het geheim van de onsterfelijkheid bezitten en bewaren, gebruiken allerlei psychologische trucs om iedere niet vastbesloten "jager" te ontmoedigen ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0015 • 6927    Het spoor door tijd en ruimte


Perry Rhodan, de leider van de Derde Macht, is vastbesloten het mysterie van de planeet van het eeuwige leven te ontsluieren. Maar de onbekende wezens die het geheim van de onsterfelijkheid beschermen, zijn niet van plan zich voetstoots gewonnen te geven. Zij eisen het uiterste van Perry Rhodan en de bemanning van diens ruimteschip STARDUST, die bij het volgen van het ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0016 • 6929    De geesten van Gol


Perry Rhodan beseft met griezelige zekerheid dat de nieuwe beproeving die hem wordt opgelegd, waarschijnlijk het onmogelijke van hem zal vergen bij zijn speurtocht naar het geheim van het eeuwige leven. Toch besluit hij door te gaan, ook al vinden de beide Arkoniden, Crest en Thora, dat het risico te groot wordt. Alleen Rhodans vastberadenheid kan de expeditie nog redden ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0017 • 6931    De planeet van de stervende zon


Ondanks de geslaagde ontsnapping van de planeet Gol heerst aan boord van de reusachtige STARDUST een gedrukte stemming; het gedeelte van het heelal waarin ze zich bevinden, is hun volslagen onbekend. Zullen ze aanwijzingen voor de terugtocht, waarover de onbekende in zijn boodschap sprak, zich op de planeet van de stervende zon bevinden ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0018 • 6933    De rebellen van Tuglan


Gucky, de blinde passagier, afkomstig van Tramp, de planeet van de stervende zon, is er de oorzaak van, dat de STARDUST zijn terugreis naar het Wega-stelsel nog niet kan ondernemen. Voordat Perry Rhodan en zijn metgezellen hun speurtocht naar het geheim van het eeuwige leven kunnen voortzetten, staat hun een sinistere ontmoeting te wachten, een ontmoeting met ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0019 • 6935    De Onsterfelijke


Als Perry Rhodan, leider van de Derde Macht, met zijn machtige STARDUST doordringt tot buiten de hyperruimte, treft hij daar een geweldige chaos aan. Wega, een tot nu toe vaste zon, ontwikkelt zich met angstwekkende snelheid tot een nova! Perry Rhodan heeft maar één mogelijkheid om de bedreigde Ferroners te redden: hij moet ook de laatste proeven doorstaan ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0020 • 6937    Venus in gevaar


Alleen voor Perry Rhodan en Reginald Bull, als twee vertegenwoordigers van een vooruitstrevende mensheid, is de droom van de onsterfelijkheid werkelijkheid geworden - voor de tijd van 62 aardse jaren is het verouderingsproces stopgezet! Maar als de STARDUST terugkeert naar het aardse zonnestelsel, beseft Perry Rhodan met beklemmende zekerheid dat hij ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0021 • 6939    Oproer op de Aarde


Nauwelijks heeft Perry Rhodan de problemen op Venus - voor zover mogelijk - opgelost, of een nieuwe moeilijkheid eist al zijn aandacht op. De Aarde wordt met algemene vernietiging bedreigd, als de op handen zijnde atoomoorlog niet kan worden verijdeld. Perry Rhodan, vastbesloten de Aarde van de ondergang te redden, aarzelt geen seconde ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0022 • 6941    Thora's vlucht


Thora, de laatste afstammelinge van de heersende dynastie van Arkon, wil de terugkeer naar haar planeet niet langer uitstellen en vlucht. Daarmee brengt ze Perry Rhodan en zijn mannen, die zonder aarzelen de achtervolging inzetten, in een hopeloze positie op de planeet Venus, waar ze tot een noodlanding in een oerwoud worden gedwongen. Een wildernis waarin van alle kanten gevaar dreigt ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0023 • 6943    Geheim contact X


Perry Rhodan was Thora gevolgd om te verhinderen dat zij vanuit de Venusvesting contact zou opnemen met Arkon, zonder dat hij eraan gedacht had dat de nieuwe ruimteverstoorders nog helemaal geen codeberichten naar het positronenbrein van de vesting konden afstralen. Robots lijden echter niet aan 'gedachteloosheid': zij handelen altijd logisch - en zo komt het dat de ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0024 • 6945    In de jungle van de oerwereld


De oerwereld van Venus herbergt bijna met geen pen te beschrijven gevaren. Zelfs de tot zijn tanden gewapende bezoeker heeft geen enkele zekerheid of hij aan de gruwelijke planten- en dierenwereld zal kunnen ontsnappen. Het is dus al bij voorbaat duidelijk hoe hopeloos de situatie van drie mannen is, die zich midden in deze jungle bevinden, bijna zonder strijdmiddelen ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0025 • 6947    De Overhead


De opwindende periode op Venus behoort weer tot het verleden en Perry Rhodan is naar Terrania, de centrale van de Derde Macht op Aarde, teruggekeerd. Daar wacht hem echter opnieuw een hoogst onaangename verrassing: De Derde Macht krijgt een sterke en gevaarlijke tegenstander, die eveneens over een korps uiterst bekwame mutanten beschikt. Deze tegenstander heet ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0026 • 6949    Het duel der mutanten


De eerste aanvallen van de Overhead zijn afgeslagen. Maar de geheimzinnige tegenstander heeft nog steeds zijn hoofdkwartier van waaruit hij nieuwe aanvallen op de Derde Macht kan ondernemen. Het is voor Perry Rhodan dringend noodzakelijk dit geheime hoofdkwartier te vinden en de Overhead te ontwapenen om een chaos te voorkomen. Perry Rhodan stuurt zijn mutanten ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0027 • 6951    In de ban van de hypnose


De Derde Macht - de schitterende combinatie van Arkonidische supertechniek en menselijke ondernemingsgeest - heeft tot dusver alle uit het heelal dreigende gevaren met succes weten af te wenden. Maar nu staat ze tegenover een bedreiging die, hoewel niet uit het heelal afkomstig, alle voorgaande gevaren in de schaduw stelt. De Overhead, een naar macht strevende geleerde  ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0028 • 7001    De kosmische lokvogel


Kennelijk is de strijd tegen de Overhead niet onopgemerkt gebleven, want hoe anders kan het plotselinge optreden van kosmische spionnen worden verklaard? Perry Rhodan besluit tot het uiterste te gaan om achter hun bedoelingen te komen. Kadet Tifflor, door Perry Rhodan bestemd om als kosmische lokvogel te fungeren, wordt met een zeer geheime missie de ruimte in gezonden ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0029 • 7003    De vloot van de Springers


Door de noodlottige activiteiten van de Overhead zijn de Springers, kooplieden met het galactische handelsmonopolie, de Aarde op het spoor gekomen. Perry Rhodan stuurt Kadet Tifflor uit als lokaas voorhun spionnen, maar hij moet hem hoogst persoonlijk met de STARDUST te hulp komen. Hierbij stuit Perry op de vloot van de Springers. Deze galactische kooplieden bezitten reeds 8000 jaar ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0030 • 7005    Tifflor de Partizaan


Tifflor, de cadet van de wereldruimte-academie, was door Perry Rhodan ingezet als contraspion, nadat de Springers de Aarde ontdekt hadden. Deze galactische kooplieden dulden geen enkele concurrentie buiten hun 8000 jaar oude handelsimperium om. Daarom moet de Aarde ook tot hun handelssfeer gaan behoren. Om dit te verijdelen heeft Perry Rhodan vele gegevens nodig ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0031 • 7007    De keizer van New York


De Derde Macht weert zich geducht tegen de Springers in de strijd om het bezit van het galactische handelsmonopolie. Het groepje van Tifflor opereert vanaf de ijsplaneet; de ruimtekruisers TERRA en ZONNESTELSEL zijn door Perry Rhodan ingezet. Toch zullen de agenten van de Springers, met de keizer van New York aan het hoofd, de steunpunten van de Derde Macht bezetten, mits ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0032 • 7009    De reis in het oneindige


Het verdedigingsfront in het Beta-Albireo-stelsel tegen de Springers zal niet lang meer standhouden. Perry Rhodan onderneemt een reis in het oneindige op zoek naar een effectief wapen. Na een schokkend beeld in het verleden en de toekomst kan hij de hand leggen op een zeer gevaarlijk wapen: een tweetal fictiefzenders. Het werd reeds eerder gebruikt, maar is er wel één doel ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0033 • 7011    IJswereld in vlammen (gesigneerd)


De strijd duurt de Springers al veel te lang! Patriarch Etztak duldt niet langer dat de ijswereld Julian Tifflor en zijn metgezellen tot wijkplaats dient en wil hen zo snel mogelijk vernietigen. Door een atoombrand zal alles en iedereen in vlammen opgaan ...Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0034 • 7013    Levtan, de verrader


Perry Rhodan heeft tot nu toe met succes de Springers belet van de Aarde een kolonie te maken. Terwijl zijn ruimtekruisers schijnaanvallen uitvoeren, haalde hij een nieuw wapen: de fictiefzenders. Zo behoed hij zijn mannen voor een atoombrand. En nog is het einde van de strijd niet in zicht ...


Lees meer...


________________________________________________________________________________

Werk in

uitvoering


0035 • 7015    In het land van de Goden


Perry Rhodan heeft tot dusver al het mogelijke gedaan om te verhinderen dat de springers van de Aarde een kolonie zouden maken. Levtan, een verstoten Springer, is op de Aarde geland en heeft tegen een grote som de plannen van de Springers verraden. Hiervan gebruik makend weet Perry Rhodan een groepje agenten in de 'grote raadsvergadering' van zijn tegenstanders te smokkelen ...


Lees meer...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.

 


De rode reeks

0007 - 0035


1e cyclus:

DE DERDE MACHT


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina