Terra – augustus-september 1971 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

0001 - 0006


1e cyclus:

DE DERDE MACHT


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


0004 • 1968    DE AARDE VALT AAN!


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Red de mensheid van een nucleaire oorlog - en aartsvijand nummer één. Reginald Bull, bijgenaamd 'Bully' - Elektronica-ingenieur van de STARDUST en Perry's beste vriend. Dr. Eric Manoli en Dr. Frank M. Haggard - In hun handen ligt het leven van de  Arkonide Crest - en dat van de mensheid. Crest en Thora - De beide enige overlevenden van de Arkonidische ruimte-expeditie. Klein, Li Tschai-Tung en Peter Kosnow - Drie geheim agenten die gezworen hebben om Perry Rhodan te steunen. Allan D. Mercant , Iwan Martinowitsch Kosselow en Mao-Tsen - Chefs van de geheime diensten van de drie grote machtsblokken - Door Rhodan's ingrijpen is is plots een einde gekomen aan hun vijandschap. Tako Kakuta - Een kind van het atoombombardement van Hiroshima.


Het ruimteschip STARDUST, in de Gobi-woestijn geland, is het doelwit van een onafgebroken aanval door de aardse staten. Dank zij wonderbaarlijke technische hulpmiddelen houden commandant Perry Rhodan en zijn vrienden stand. En als de Arkoniden, hoog-ontwikkelde ruimtewezens, hem via de indoctrinator hun ongelooflijke kennis bijbrengen, lijkt de strijd in zijn voordeel beslist. Maar in het hoofdkwartier van de machtigste geheime dienst ter wereld, ver onder het oppervlak van Groenland, wordt een duivels en feilloos komplot uitgebroed om de STARDUST van de aardbodem weg te vagen. Wie zal Perry Rhodan waarschuwen? En welke bedoelingen hebben de vreemde, door atoomstraling vervormde supermensen die rond de STARDUST zwerven?Samenvatting: mutanten veranderen het wereldbeeld – de toekomst is reeds begonnen.


Tijdspanne: herfst 1971.

Locatie: Aarde.

Sterrenstelsels: Sol.

Betrokken rassen: Mensen.

Schepen: Arkonidische tender met een diameter van 60 meter en een bemanning van 15 koppen (omgedoopt tot GOEDE HOOP).


Door een onzichtbare energiekoepel beschermd tegen een spervuur van zware granaten,  wordt het ruimteschip STARDUST de basis van een nieuw en superieur mensenras. Maar kan commandant Perry Rhodan zich ongestraft verzetten tegen de machtigste geheime dienst ter wereld ... ?

De tender waarmee Thora naar de Aarde is gekomen bezit weliswaar een SDL aandrijving maar het bereik ervan is slechts 500 lichtjaren. De bolvormige sterrenhoop M13, waarin Arkon, het centrum van het Grote Imperium, gelegen is, is echter 34.000 LJ van de aarde verwijderd zodat de twee Arkoniden gestrand zijn op de Aarde. Thora wil zich op de mensen wreken en hen dwingen om een schip te bouwen waarmee ze naar Arkon terug kunnen vliegen. Crest kan haar echter intomen en vertelt bovendien aan Rhodan zijn visioen waarin hij de Terranen, de mensen van de aarde dus, ziet als erfgenamen van de decadente Arkoniden en op deze manier de leiding over het Grote Arkonidische Imperium overnemen. Door middel van hypnoscholingen in de indoctrinator worden Perry Rhodan en Reginald Bull trapsgewijs vertrouwd gemaakt met de Arkonidische techniek. Ondertussen is de energiekoepel vergroot door het reddingsvaartuig, dat nu de GOEDE HOOP heet.

Twee dagen later verlaat Rhodan, uitgerust met een Arkonidisch transportpak dat voorzien is van een zwaartekracht-neutralisator en een deflectorscherm, de energiekoepel in de woeste Gobi woestijn om informatie te verzamelen en om geheime besprekingen te beginnen met de industrie.

Door de inwerking van de verhoogde radioactieve straling van de laatste decennia zijn er op de Aarde een aantal mutanten met buitengewone vaardigheden geboren. Deze beginnen zich langzaam te melden. De eerste die in Los Angeles contact opneemt met Rhodan en hem zijn diensten aanbiedt is de op het einde van 1945 in Australië geboren telepaat John Marshall. Hij werkte in de centrale bank van Brisbane waar hij zich enkele dagen ervoor bewust is geworden van zijn gave toen hij plots de gedachten kon lezen van een bankovervaller en op deze manier de overval kon beletten voor hij goed was begonnen.

Mercant, die de emoties van anderen kan opvangen en langzaam sympathie begint te vertonen voor Perry Rhodan, gaat op bezoek bij Anne Sloane. Zij is de dochter van een Amerikaans atoomgeleerde die zich bezig hield met de ontwikkeling van atoomwapens en ze werd geboren op de dag dat de eerste atoombom boven Hiroshima werd afgeworpen. Reeds tijdens haar achtste levensjaar werd duidelijk dat ze over telekinetische gaven beschikte. Ondertussen is het kleine meisje een jonge vrouw geworden en vervult ze opdrachten voor de FBI of de geheime dienst. Adams draagt Anne op om de identiteit van de weduwe van Clark G. Flippers aan te nemen zodat ze binnen kan dringen in de energiekoepel van Rhodan. Als ze dan eens binnen is moet ze haar krachten aanwenden om zoveel mogelijk schade aan te richten. De telekinete neemt de opdracht aan, maar ze is er niet helemaal zeker van of ze wel tegen Rhodan wil vechten. Adams voelt dit aan maar onderneemt niets.

De Duitse auteur Ernst Ellert kan als teletemporteur met zijn geest in de tijd reizen en ziet zichzelf 8 dagen later in de Gobi woestijn naast Perry Rhodan staan.

De machtsblokken plannen om een atoombom onder de koepel tot ontploffing te brengen door een tunnel te graven die onder het energiescherm doorgaat. Albrecht Klein, Li-Tschai Tung en Peter Kosnow willen Rhodan waarschuwen maar zien geen mogelijkheid om bij hem te komen totdat ze kennis maken met de Japanse technicus Tako Kakuta, die mee helpt met het graven van de tunnel. Deze Japanner beheerst de gave van de teleportatie en kan ongemerkt in de koepel komen om Rhodan, die ondertussen samen met Marshall terug is gekomen, te waarschuwen voor het dreigende gevaar. Met behulp van een brandpuntstraler wordt de tunnel daarna vernietigd. Ondertussen heeft Tako ook besloten om zich bij Rhodan aan te sluiten.

De Afrikaan Ras Tsjoebai is een chemicus en ontdekt zijn gave om te teleporteren tijdens een jungle expeditie die slecht dreigt af te lopen. Op het moment dat hij dreigt verscheurt te worden door een groot roofdier vormt hij onbewust een beeld van zijn ouderlijk huis in zijn geest en even later bevindt hij zich naast zijn zuster in dat huis. Snel neemt hij enkele zaken mee en teleporteert terug om de andere expeditieleden te redden.


Oorspronkelijke titel: Götterdämmerung

Auteur: Clark Darlton

Cover ©: T.H. Postma

Nederlandse vertaling: G.W. Roos

Prijs ƒ1,25


Samenvatting ©: Rudi Smets